Slobodan Pajić, nekdanji major Uprave policije in vodja protikorupcijske skupine

0

Uvodna fotografija: printscreen/BezCenzure

20 let ste delali v sistemu notranje varnosti Srbije, kjer ste opravljali delo na različnih delovnih mestih. Prav tako ste na Univerzi v Beogradu zaključili magistrski študij terorizma, organiziranega kriminala in varnosti, z nazivom magister varnostnega managementa, ali nam poveste kaj več o vaši karieri?

Kariero sem začel leta 1983, kot policist v Policijski postaji Palilula, in šel skozi delovna mesta od policista do pomočnika poveljnika. Diplomiral sem na Fakulteti za obrambo in zaščito v Beogradu. 

Leta 2000 sem zaradi zavrnitve državnega priznanja prejel odpoved, po sodni odločbi leta 2001 pa sem bil ponovno vrnjen na delo na istem položaju.

Medtem sem začel delati na področju zasebnega varovanja. Po spremembi oblasti sem bil vodja varovanja podpredsednika Vlade Srbije. Leta 2003 sem zapustil službo na svojo zahtevo, in takoj po atentatu na predsednika Vlade Srbije, spoznal, da je kriminal vstopil v službo na velika vrata in da nisem več pripravljen ostati član takšne službe.

Foto: printscreen/KTV televizija

Ali nam lahko poveste v kakšnem stanju je sistem notranje varnosti v vaši državi in kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno prvo spremeniti?

Danes je sistem notranje varnosti v Srbiji popolnoma propadel. Stanje v državi je zelo zaskrbljujoče, saj se je okrepila moč kriminala s pomočjo politike. Država je ugrabljena in podrejena interesom politične elite, ki upravlja z njo. Upravljanje sistema notranje varnosti je v rokah izbranih v skladu z načelom poslušnosti in zvestobe. Vsi, ki so ”neposlušni” so degradirani in postavljeni na obrobna delovna mesta. Odgovornost obstaja za ”neposlušne”, medtem ko lahko poslušni delajo, kar želijo. Dejstvo je, da se vse bolj pojavljajo posamezniki iz varnostnih struktur, ki so vezani na ljudi s kriminalno preteklostjo in najresnejših kriminalnih dejanj. Država za pozitiven preboj potrebuje velike spremembe, ki bodo sistem notranje varnosti postavile na visok profesionalni nivo, s čim manj vmešavanja politike.

Foto: printscreen/KTV televizija

Leta 1999 ste zavrnili državno priznanje za vaše delo v sistemu notranje varnosti, ki vam ga je želel podeliti predsednik Milan Milutinović, ali nam lahko poveste več o tem?

Res je, leta 1999 sem bil po vrnitvi s Kosova in Metohije pri sodelovanju v obrambi Srbije nominiran za visoko medaljo za zasluge v tej obrambi. Na dan podelitve nisem hotel iti in biti priča temu sramotnem dejanju izdaje. Vsi pripadniki so izdali svojo zaprisego, ki so jo prisegli, da bodo za ceno svojega življenja varovali državo, življenja, osebno in premoženjsko varnost državljanov. S strani visokih vojaških in policijskih funkcionarjev je bilo podpisano dejanje izdaje. Podpisniki pogodbe, ne samo, da niso šli v zapor, ampak so bili nagrajeni za svoje sramotno dejanje. Zavedal sem se možnih posledic svojega dejanja, vendar nisem želel izneveriti nobenega izgubljenega življenja državljanov, vojske in policije, ki so bile dane pri izvršitvi nalog. Nismo ohranili ozemlja, ampak smo se sramotno umaknili, državljane pa pustili na milost in nemilost.

Danes sem po več kot 20 letih ponosen na svoje dejanje, saj se to, kar sem takrat spoznal dokazuje kot dejstvo. Na Kosovu in Metohiji ni varnosti za nikogar, državljani umirajo od vseh vrst odpadkov, ki so bili tam pripeljani, predvsem pa jedrskih odpadkov. Več kot 500.000 državljanov je zapustilo Kosovo in Metohijo zaradi vojaških baz tujih držav, ki so bile tam nameščene. Jasno je, da zahod ni bil usmerjen za vzpostavitev miru in zaščito naših državljanov, temveč z namenom zavzetja prostora, izkoriščanje surovin, ljudi in zaradi geostrateškega položaja.

Bili ste tudi vodja protikorupcijske skupine na Ministrstvu za energetiko, kaj nam lahko poveste, kakšne so razmere na področju korupcije v vaši državi?

Da, od leta 2012 do 2014 sem bil vodja skupine za boj proti korupciji na Ministrstvu za energetiko, razvoj in varstvo okolja, od leta 2014 do 2015 pa vodja protikorupcijske skupine in pomočnik ministra za inšpekcijski nadzor na Ministrstvu za gradbeništvo, promet in infrastrukturo. Skupina je bila oblikovana od štirih članov, s ciljem preprečevanja vseh koruptivnih aktov, tako v domeni javnih naročil, kot v vsakem drugem delu poslovanja podrejenih institucij na ministrstvu, s pooblastilom ministra. K delu smo pristopili visoko profesionalno, rezultati pa so bili zelo dobri. Vse zlorabe, ne glede na ime posameznika, stranko ali drugo pripadnost v obliki poročil, so bile neposredno posredovane javnemu tožilstvu. V sistemu so bile aretacije nekaterih vodilnih, vendar je dober del tega iz neznanih razlogov ostal v predalih tožilstva.

Da je protikorupcijska skupina bila učinkovita in zelo dobro opravilo svoje delo, nam je priznal kolega iz Varnostno informacijske agencije (BIA), ki je dal informacije, da je pri poslušanju več vodilnih v sistemu še posebej poudarjeno, da nam ne dajejo nobenega dokumenta ali informacij. Za BIA in ministrstvo za notranje zadeve je bilo ponižujoče, da se nihče od tistih, ki jih je poslušal, ni bal varnostnega sistema, temveč naše skupine, ki smo zadeve obravnavali transparentno in profesionalno. S selitvijo na drugo ministrstvo smo se precej približali vrhu umazanih poslov vrha države, kjer smo pri gradnji logistične infrastrukture posegli v kriminal. Zaradi dokazanih zlorab je sledila moja nezakonita razrešitev z mesta pomočnika ministra.

Kakšne so razmere na kadrovskem področju v sistemu nacionalne varnosti v vaši državi?

Na žalost za vse srbske državljane menim, da se je varnostni sistem v Srbiji popolnoma zrušil. Osebno sem dal podatke o obstoju 3000 sprejetih v delovno razmerje na Ministrstvo za notranje zadeve, izven obstoječe sistemizacije. V teh novo prejetih kadrih je večje število s kupljenimi diplomami in neustreznim strokovnim izobraževanjem, strankarsko poslušnostjo in posamezniki, ki vstopajo v sistem po tej liniji. V varnostnem sistemu pa je še vedno dobro število častnih in poštenih oseb ter strokovnjakov, ki se bodo upokojili čez nekaj let, zato se umikajo vase in čakajo, da se upokojijo, brez večjih potresov in težav v življenju.

Danes delate v zasebnem sektorju na področju varnosti in detektivske dejavnosti, kje je Srbija na tem področju?

Do začetka tega leta sem imel licencirano detektivsko agencijo in tudi sam sem bil licenciran detektiv. Sem pa na novo spremenil dejavnost in sicer v varnostno svetovanje. V skladu z obstoječo detektivsko zakonodajo so bili državni organi dolžni, da nam posredujejo določene pravno zahtevane podatke iz svojih podatkovnih zbirk. Na Ministrstvo za notranje zadeve sem večkrat naslovil z zahtevami za dostavo podatkov v skladu z zakonom, vendar še nikoli nisem prejel odziv nobenega od njih. Zato mi je postalo iskreno jasno, da je težko delati v takšnem sistemu, kjer ni ene kazenske določbe za Ministrstvo za notranje zadeve, zaradi neupoštevanje zakona, medtem ko so za nas obstajale kazenske določbe. Za mene je bolj praktično, da preprosto delim nasvete, brez boja proti mlinom na veter.

Tukaj pa želim poudariti izjemno sodelovanje s policijo Federacije v BiH, od tega smo na našo zahtevo prejeli vse zahtevane informacije v zvezi s primerom, na katerega smo ukrepali, hkrati pa od srbskega Ministrstva za notranje zadeve nismo prejeli nobenih informacij glede škodljivega primera na podlagi zavarovanja, za katerega smo delali, pri tem pa je bila škoda več kot pol milijona evrov.

V tem delu je treba spremeniti predvsem odnos, s katerim se bo detektivska dejavnost obravnavala kot zasebni sektor, ki znatno pomaga državi in državljanom pri reševanju določenih varnostnih problemov in preiskovalnih dejavnosti, ki jih je treba izvajati v predložnem, sodnem in drugem postopku. Učinkovitost zasebnega detektiva bi morala biti veliko širša in v dobrem sodelovanju z drugimi varnostnimi sistemi države.

V zvezi s tem želim navesti en primer, ko je prišla stranka, ki je prosila za pomoč pri iskanju pogrešane odrasle hčerke. Del zahtevanih informacij smo zagotovili za namen pomoči in svetovali, da od tožilca in policije zahteva informacije o spremljanju dejavnosti mobilne telefonije. Glede na to, da obstaja namig o gibanju pogrešane osebe zunaj države, kar bi lahko zagotovili v sodelovanju s policijo iz teh držav. Stranka te informacije ni mogla pridobiti, temveč se je sama odpravila v te države, kjer so bili kolegi pripravljeni pomagati po svojih močeh. Ko sem kontaktiral Ministrstvo za notranje zadeve in zahteval to informacijo, sem dobil odgovor, da zanje niso mogli ukrepati, ker se oseba lahko prosto premika, kamor hoče. Po mojem odzivu na to, ali so ukrepali po vloženem poročilu o pogrešanih osebah, na podlagi katerega vedo, ali je oseba prostovoljno zapustila družino, ali vedo, če je bila oseba na silo odstranjena, ali je pogrešana oseba postala predmet trgovine s sužnji, ali je postala predmet, ki se uporablja za dele organov itd. Nato sem prejel soglasje za pridobitev zahtevanih informacij, ko so bili podani po nekaj dneh.

Varnostni sistem zahteva aktivno udeležbo vsakega državljana, zasebnega in državnega sektorja, ki se ukvarja z varnostjo, saj se le na ta način lahko o varnostnem sistemu razpravlja v službi državljanov in države. Vse ostalo je improvizacija, prilastitev podatkov o varnosti in varnostnih interesih, ki se najpogosteje prodajajo za kriminalne namene, vse manj pa kot nujnost pri doslednem izvajanju v interesu vseh.

Vaše podjetje je specializirano tudi za postopke, kjer uporabljate detektor laži, ali nam lahko poveste kaj o tem in kdo najbolj uporablja vaše storitve?

Z uporabo poligrafov ali detektorjev laži pri delu agencije sem začel takoj po licenciranju agencije, z  usposabljanjem za poligrafskega preglednika, ki je danes eno od prednostnih delovnih mest v podjetju. Poligrafija ima svojo zgodovino in razvoj, ki je daleč od nekaterih. Poligraf kot instrument v rokah častnega, odgovornega in poklicnega poligrafista, je lahko dober pokazatelj, ali je določena oseba izvedla dejanje, za katero se sumi. Ne glede na to, kako programsko intenzivna in strojna oprema izboljša poligraf je, da kaže z verjetnostjo 95 do 97 % odziv osebe, glede zastavljenih vprašanj. Storitve poligrafskih testiranj uporabljajo skoraj vsi v različnih situacijah. Obstajajo stranke iz uglednih podjetij za preverjanje pri sprejemu delavcev na delo, zaradi škodljivih primerov, partnerji za preverjanje zvestobe, starši za preverjanje iskrenosti otrok, pravnih ali fizičnih oseb zaradi sumov v nekatere ljudi, da so opravili nedovoljena dejanja.

Pogosto se tudi oglasijo stranke, ki pa jih ne zanima cena, ampak da je rezultat testa prilagojen njihovim potrebam. Takšne stranke v naši agenciji niso dobrodošle, ker kršijo namen obstoja in delovanja poligrafov. Glede na to, da so pogosti primeri vdora v zasebnost in odločitve v zvezi z zaupanjem, je moj moto, da mora stranka poročilo prejeti le v skladu z izraženimi reakcijami osebe v postopku. Vse drugo se ne upošteva, ne glede na to, kakšne posledice lahko nastanejo v razmerju zainteresiranih strank, po prejetih rezultatih.

K. K.                                                                                                              E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.