Silobran, predavanje in okrogla miza – 15. 05. 2024 (Varensvet)

0

V organizaciji IVK Inštituta za varnostno kulturo in Slovenskega združenja za varen svet bo dne, 15. 05. 2024 ob 11. uri potekalo predavanje in okrogla miza na temo Silobrana. Lokacija dogodka bo Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru, Kotnikova 8. Ljubljana.

Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna, da odvrnemo od sebe, od osebe, ki jo varujemo, od bližnje osebe itd., istočasen protipraven napad. Obstaja pa še vedno zelo velika dilema, kdaj se pravzaprav začne napad šteti, takrat, ko smo že poškodovani ali mrtvi, ali je že neposredna nevarnost ene ali več oseb, ki nas obstopijo lahko napad, namreč časa imamo 1 ali 2 sekundi, za kar pa niso vsi usposobljeni, da bi se lahko v tako kratkem napadu branili oz. se z uporabo fizične sile prebili iz obroča napadalcev, ter se umaknili na varno. 

11.00-11.20: Novi razmislek pri obravnavi silobrana, Rado Krušič, mojster borilnih veščin, tekmovalec in trener v judu in karateju

11.20-12.30: OKROGLA MIZA: SILOBRAN – teorija in realnost.

Moderator: Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

Razpravljavci:

  • Janez Stušek, odvetnik in nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije SOVA in mojster karateja
  • mag. Darko Filiput, mojster borilnih veščin Tae Kwon-do, Budokai – Antiteror in Kickboxing, sodni izvedenec za borilne veščine, imenovan s strani Ministrstva za Pravosodje RS
  • doc. dr. Miroslav Žaberl, docent kazenskega prava na Fakulteti za varnostne vede, mojster borilnih veščin, sodni izvedenec za posege v človekove pravice in omejevanje človekovih pravic pri uporabi pooblastil in prisilnih sredstev policije in drugih represivnih organov

Silobran je eden najstarejših institutov, ki izključuje kaznivost dejanja. V vseh pravnih sistemih je njegova ureditev precej podobna. O možnosti, da je podan silobran, se začnemo spraševati v primeru, da je šlo za obrambo zoper napad. Če so izpolnjeni tudi ostali pogoji, je v slovenskem pravnem sistemu izključena protipravnost takšnega ravnanja. Pogoji za silobran so podani že v zakonodaji, dodatno pa so se razvili v kazenskopravni teoriji in dogmatiki ter skozi sodno prakso. Kljub temu, da na prvi pogled izgleda, da je institut zakonodajno in teoretično natančno in popolno izdelan, v praksi še vseeno povzroča precej težav. Predvsem je to izraženo pri presojanju, ali je bila obramba nujna, kjer se kot dopolnilo uporablja načelo oz. pogoj sorazmernosti. Zaradi odprte in nedoločne narave pogoja le to pripelje do različnih odločitev v istih primerih. Dovoljena obramba se z razvojem družbe in pravnega sistema na različne načine vse bolj omejuje, kar je v določenih primerih vsekakor upravičeno. Kljub temu je pomembno, da se v takšnih občutljivih situacijah, kot so primeri silobrana, natančno opredeli in napolni zakonske predpostavke in na ta način pomaga sodiščem pri odločanju in zagotavljanju enotnosti, smiselnosti in pravičnosti sojenja. KENDA, Anja, 2018, Silobran v teoriji in sodni praksi. Magistrsko delo.

12.30-13.00: Pravni vidiki varnosti državljanov, Maja Medved, univ. dipl. pravnica in specialistka kriminalističnega preiskovanja

13.00-13.30: Policijsko delo usmerjeno v skupnost (predstavnik Policije)

Za udeležbo je potrebna prijava do zapolnjenih prostih mest na: info@varensvet.si

Vljudno vabljeni. Vstop prost!

Uvodna fotografija: Pixabay

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.