Seminar po programu za Specialiste za varnost in zaščito – 27.07.2018

0

V organizaciji IVK inštituta in Slovenskega združenja za varen svet bo v Ljubljani, dne 27.07.2018 potekal seminar po programu za Specialiste za varnost in zaščito. Gre za teoretično nadaljevanje usposabljanja varnostnikov.

Še tako vrhunski varnostni management ne more zagotavljati učinkovitega varovanja, če zato nima na voljo kadra za visoko operativno delovanje, ki bo usposobljeno za zakonito in strokovno izvajanje nalog.

Z vidika varnostnega osebja, ki izvaja naloge varovanja z višjo stopnjo tveganja, se poraja dilema, kako bo v teh postopkih osebje ravnalo, da bo pri tem čim manj ogrožena njihova osebna varnost.

Problematiko na področju zasebnega varovanja, kjer je zaradi neustrezne plačilne politike zelo težko ohranjati dober kader, bi bilo potrebno reševati na nacionalnem nivoju, saj gre pri tem nenazadnje tudi za zagotavljanje nacionalne varnosti in ne zgolj za tržno dejavnost. Rešitev pa prav tako ne bo mogoča, dokler ne bo poklic varnostnika ločen od vseh receptorskih, čuvajskih in podobnih delih, ter strokovno in finančno ustrezno ovrednoten glede na stopnje tveganja, s katerimi se sooča pri svojem delu. Na ta način bi dvignili tudi nivo ugleda, ki si ga varnostniki v pravem pomenu besede tudi zaslužijo. Bodo pa morali varnostniki pri tem tudi sami prispevati svoj del in se dodatno redno usposabljati ter skrbeti za dobro psihofizično pripravljenost.

Dnevni red:

Robert MARKUŠ / 16.30 – 17.00 / TEMA: Varovanje kritične infrastrukture

 • Nevarnosti in tveganja.
 • Varovanje objektov.
 • Izbira varnostnega osebja.

O predavatelju: Nekdanji pripadnik francoske tujske legije, danes zaposlen v francoski zasebno varnostni družbi,  na področju varovanja objekta v sistemu francoske kritične infrastrukture. Dela v skupini za hitro posredovanje v primerih varnostnih dogodkov visokega varnostnega tveganja.

Branko MALEŠIČ / 17.00 – 17.30 / TEMA: Intervencijski postopki varnostnega osebja

 • Planiranje kaznivega dejanja.
 • Organiziranje in postopek interveniranja.
 • Značilnosti intervencij.

 O predavatelju: Z varovanjem ljudi in premoženja se ukvarja preko 30 let, in sicer od varovanja objektov, do osebnega varovanja Garija Kasparova in Luciana Pavarottija, ter načrtovanja in izvedbe varovanja ob obisku Predsednika ZDA Williama Jeffersona Clintona. Danes je pomočnik direktorja in varnostni menedžer v zasebno varnostni družbi. Je inštruktor Perun Task Systema pri IVK.

Mag. Gregor JAZBEC / 17.45 – 18.30 / TEMA: Ekstremno nasilje

 • Ekstremno nasilje kot posledica ukvarjanja z nasiljem.
 • Psihološka anatomija množičnega morilca.

 O predavatelju: mag. Jazbec je učitelj vojaške psihologije v Centru vojaških šol, specializiran za področje psihologije vojne, nasilja in bojnega stresa. Poleg vojakom in poveljnikom predava še Policiji, veteranskim in študentskim združenjem in srednjim šolam, je pa tudi zunanji predavatelj na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Mariboru.

Andrej KOVAČIČ / 18.30 – 19.00 / TEMA: Predstavitev izobraževanja in usposabljanja za naziv Specialist za varnost in zaščito (začetek september 2018)

 • Predstavitev izobraževanja in usposabljanja.
 • Komu je namenjeno?
 • Katera znanja in veščine bodo udeleženci pridobili/osvojili?
 • Kdo se lahko vključi v izobraževanje in usposabljanje/pogoji za vpis?

 O predavatelju: Diplomiral na Fakulteti za varnostne vede s področja zasebne varnosti. Z varovanjem ljudi in premoženja se ukvarja preko 20 let, kjer je opravljal različne naloge varovanja. Je dober poznavalec varnostnih tveganj in s tem povezane varnostne problematike pri varovanju sodišč in denarnih ustanov. Danes je zaposlen v večji inštituciji, kjer opravlja naloge vodje varovanja. Je varnostni menedžer in inštruktor Perun Task Systema pri IVK.

Za vključitev v usposabljanje v septembru 2018 pa ni nujno, da ste oz., da postanete Specialist za varnost in zaščito, lahko pa trenirate in se usposabljate tako. V usposabljanje se lahko vključijo tudi civilisti, ki jih osebna varnost in civilno delovanje v tej smeri zanima.

Zainteresirani za seminar se lahko prijavite na spodnji e-naslov do 22.07.2018. Na koncu bodo za zainteresirane za vpis na voljo tudi individualni razgovori na katere se lahko predhodno prijavite na e-mail naslov: andrej.kovacic@varensvet.si

Ker je število mest na seminarju omejeno, bodo imeli prednost pri udeležbi tisti, ki jih zanima izobraževanje in usposabljanje za Specialiste za varnost in zaščito ter člani Slovenskega združenja za varen svet.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.