Sekcija za varnost in zaščito

Sekcija za varnost in zaščito deluje na način povezovanja različnih strokovnjakov s področja varnosti, zaščite in varovanja. S povezovanjem se krepijo vezi, izmenjujejo izkušnje, znanje in razvija stroka. Naš skupni cilj je zagotavljanje čim višje stopnje varnosti, tako na področju, kjer strokovnjaki delujejo, kot v dobrobit nacionalne varnosti.

Kdo lahko postane član/ica?

Člani/ca Sekcije za varnost in zaščito lahko postane vsaka oseba, ki je zaposlena oz. deluje na področju varnosti, zaščite, varovanja in obrambe, tako na operativnem kot strateškem nivoju (policisti, varnostniki, varnostni menedžerji, pravosodni policisti, vojaki, detektivi, gasilci itd).

Člani/ca lahko postane tudi vsaka druga kvalificirana oseba, ki išče možnosti in priložnosti za delo na področju varnosti, zaščite in varovanja.

Članstvo v združenju je prostovoljno. Kdor želi postati član/ica, mora predložiti pristopno izjavo z izraženo voljo, po članstvu v združenju, v kateri se zaveže, da bo deloval/a v skladu s Statutom in plačeval/a članarino.

Slovensko združenje za varen svet je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje državljanov oz. fizičnih oseb na področju Republike Slovenije, ki deluje na podlagi Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 64/2011-UPB2).

Namen in cilji delovanja Sekcije za varnost in zaščito:

  • izobraževanje in usposabljanje;
  • promocija strokovnjakov za varnost, zaščito in varovanje;
  • krepitev medsebojnega sodelovanja in razvoj stroke;
  • dvig ugleda in dobrih praks na področju varnosti, zaščite in varovanja v javnosti;
  • prizadevanje za čim višjo stopnjo nacionalne varnosti;
  • podpora in nudenje mentorstva mladim, bodočim kadrom za varnost;
  • mednarodno povezovanje z namenom izmenjave dobrih praks na področju varnosti, zaščite in varovanja.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na naslednjo osebo:

Andrej Kovačič, predsednik Slovenskega združenja za varen svet

M: +386 31 202 456    E: andrej.kovacic@varensvet.si 

Prijavnica za članstvo tukaj.