Sekcija mladih za varnost

Predstavitev sekcije

Smo ambiciozen kolektiv mladih, študentov in diplomantov varnostnih ved in drugih izobraževalnih področij, ki so kakorkoli povezana z varnostjo, zaščito, varovanjem, socialnim varstvom ipd. Predstavljamo Sekcijo mladih za varnost, ki deluje pod okriljem Slovenskega združenja za varen svet. Skupaj želimo ozaveščati in širiti znanje o varnosti na različnih življenjskih področjih. Še posebej pa želimo pridobivati nova znanja tudi v praksi, da bomo kot strokovnjaki na različnih področjih kos varnostnim in drugim izzivom, ki čakajo Slovenijo v prihodnosti.

Poslanstvo Slovenskega združenja za varen svet je ozaveščanje in promocija varnosti, kot družbene vrednote in pravica vsakega posameznika, ne glede na raso, narodnost in spol. S svojim delovanjem in ozaveščanjem o pomenu varnosti želimo pomagati ljudem do ustrezne varnosti v lokalnih skupnostih, ter z globalnim povezovanjem prispevati za bolj varen svet.

Cilji delovanja Slovenskega združenja za varen svet:

  • izobraževanje in osveščanje o pomenu celovite varnosti tako članov kot širše javnosti;
  • promocija varnosti, zaščite in varovanja za dvig osebne in splošne varnosti v družbi;
  • promocija strokovnjakov za varnost;
  • dvig ugleda in dobrih praks na področju varnosti, zaščite in varovanja v javnosti;
  • prizadevanje za čim višjo stopnjo varnosti v družbi;
  • sodelovanje z drugimi organizacijami, ki se kakorkoli ukvarjajo s področjem varnosti, zaščite in varovanja;
    podpora in nudenje mentorstva mladim, bodočim kadrom za varnost;
  • ozaveščanje in nudenje pomoči občanom/državljanom, kako biti varen;
  • mednarodno povezovanje mladih, bodočih kadrov za varnost, zaščito in varovanje in vse ostale/državljane za varnost v lokalni skupnosti, kot pravici in temeljni družbeni vrednoti.

Z željo po širjenju znanja, predvsem pa pridobivanju (delovnih) izkušenj iz različnih področij varnosti smo se odločili, da ustanovimo Sekcijo mladih za varnost. V okviru Združenja za varen svet se želimo povezovati in sodelovati z različnimi podjetji, institucijami, organizacijami in drugimi združenji, ki se vsakodnevno, na različne načine ukvarjajo z varnostnimi področji. Na ta način želimo krepiti karierni razvoj in iskati priložnosti za zaposlitev.  Ob tem smo motivirani za iskanje novih rešitev za bolj varen svet ter se izpopolnjevati na različnih področjih varnosti. Želimo si ustvariti kariero na področju varnosti in kot strokovnjaki za varnost pomagati drugim pri zagotavljanju varnosti na različnih področjih varnosti z ozaveščanjem, izobraževanjem ter drugimi dejavnostmi.

Namen  našega združevanja je tudi opozoriti, da že kot mladi potrebujemo priložnosti, da bomo lažje kos izzivom v prihodnosti. Namen je iskati nove rešitve, ideje za boljši jutri in s tem boljšo skupno varnost. Verjamemo, da nas Slovenija potrebuje. Naš doprinos gre tako v smeri za bolj varen svet doma, v družinskem okolju, na javnih mestih, na delovnih mestih, torej tako na nacionalnem nivoju, kot globalno. Naš cilj je postati prepoznavni doma in v tujini.

V okviru sekcije smo si zadali cilj, da bomo organizirali različna srečanja, okrogle mize, konference s predstavniki različnih podjetij, institucij, organizacij in združenj, ki se vsakodnevno ukvarjajo z varnostjo, varnostnimi vedami in za nas predstavljajo potencialne delodajalce ter sodelavce. Z njimi želimo navezati stike in medsebojno sodelovati v okviru raznih raziskav, študij in skupnih projektov, odvisno od interesa posameznikov po skupnem sodelovanju.

Poleg omenjenega, članom sekcije, obljubljamo organizirana usposabljanja, izobraževanja, tudi delavnice in določene aktivnosti, za katere se bomo dogovarjali tekom naših mesečnih srečanj, na podlagi predlogov in interesa članov.

V sklopu naših aktivnosti, načrtujemo tudi obiske podjetij, institucij, organizacij, kjer bomo spoznali poslovno in drugo delovno okolje ter podjetja, s čim se ukvarjajo, način dela, kot tudi potencialne možnosti sodelovanja. Na teh srečanjih se želimo predstaviti tudi potencialnim zaposlovalcem.

Na portalu varensvet.si bomo redno objavljali aktualne dogodke, zanimive vsebine za posamezna področja varnosti, ki ga pokrivamo člani sekcije. Zainteresirani posameznik oz član se nam lahko kadarkoli pridruži, in nam pomaga pri pripravi spletne vsebine, prispeva svoj del k našemu delovanju in prepoznavnosti.

Kdo lahko postane član/ica?

Članica oziroma član (v nadaljevanju: član) združenja lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba. Član združenja lahko postane mladoletna in odrasla oseba, ki spoštuje pravni red v Republiki Sloveniji, s svojim ravnanjem ne ogroža sebe in drugih ter si prizadeva za čim višjo stopnjo varnosti v okolju, v katerem živi in dela.

Članstvo v združenju je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora predložiti pristopno izjavo z izraženo voljo, po članstvu v združenju, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom in plačeval članarino. V članstvo je lahko sprejet vsak diplomant in/ali študent varnostnih ved in drugih z varnostjo, zaščito in varovanjem povezanih področij. V članstvo je lahko sprejet tudi mladoletni član, ki ga zanima izobraževanje na področju varnosti, zaščite in varovanje. V tem primeru mora njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik v prijavnici to izrecno zapisati.

Mladoletne člane brez poslovne sposobnosti pri upravljanju in izvajanju nalog v združenju zastopajo njihovi zakoniti zastopniki, skrbniki ali polnoletni mentor iz vrst članov. Mentorja si mladoletni član po včlanitvi v združenje lahko izbere sam in sicer s seznama mentorjev združenja.

Plačilo članarine je obvezno tudi za mladoletne osebe.

Kontaktne osebe za Sekcijo mladih za varnost

V kolikor pogrešate kakšne informacije oz. potrebujete dodatno pomoč, se lahko obrnete na naslednje osebe:

David Sluga, vodja Sekcije mladih za varnost

M: +386 41 851 159    E: david.sluga@varensvet.si

Nina Gorše, namestnica vodje Sekcije mladih za varnost

E: nina.gorse@varensvet.si

Jan Šuen, predstavnik Sekcije mladih za varnost / za medije

M: +386 41 455 007      E: jan.suen@varensvet.si

Prijavnica za članstvo tukaj.