Pristopi k reševanju konkretnih varnostnih problemov na območju Policijske uprave Murska Sobota

0

Damir Ivančič, Borut Kocet & Boštjan Vučko

Povzetek

Namen prispevka je prikazati varnostno situacijo v regiji skozi petletne podatke o stanju varnosti na nekaterih področjih policijskega dela. Kljub mnogim težavam, s katerimi se srečujemo, beležimo izboljšanje varnostnih trendov na večini delovnih področij ali pa vsaj uspemo ohranjati doseženo raven varnosti.

Zavedamo se, da samo z operativnimi in preventivnimi ukrepi policije to ne bi bilo mogoče. Zato je sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi subjekti, predvsem z občani, zelo pomemben segment dela PU Murska Sobota v zadnjem desetletju. Tako smo že leta 2010, še pred sprejetjem Strategije policijskega dela v skupnosti, začeli izvajati lastni projekt »Nazaj k ljudem«, ker smo se zavedali, da je to pravi recept za uspešno reševanje varnostnih problemov in za izboljšanje stanja varnosti v Pomurju.

Kako pomembno je tovrstno sodelovanje, se je predvsem pokazalo v času t. i. migrantske krize, ko brez pomoči lokalnih skupnosti ter drugih javnih in zasebnih subjektov, problematike enostavno ne bi mogli več obvladovati.

Ključne besede: • varnostna situacija • strategija • projekt • policijske dejavnosti • policijska preventiva •

Več v prispevku (stran 121), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov 3. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih: Varnost v lokalnih skupnostih – izsledki raziskovanja zaznav varnosti v Sloveniji. Izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Urednik: Prof. dr. Gorazd Meško

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.