Predavanje s področja fizične, psihološke in spletne varnosti – 29. 08. 2023 (VARENSVET)

0

Dne 29. 08. 2023 je na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje potekalo izobraževanje za zaposlene. Predavanje s področja fizične, psihološka in spletne varnosti sta izvedla predstavnika IVK Inštituta za varnostno kulturo in člana IVK Multidisciplinarnega tima za varnost in nasilje, ki deluje znotraj inštituta.

Vse organizacije in vzgojno izobraževalni zavodi, ki se zavedajo pomena varnosti in varnostne kulture v svojem okolju na tem področju delujejo odgovorno in svoje zaposlene izobražujejo ter na ta način krepijo preventivno delovanje in ozaveščanje o pomenu varnostne kulture.

Vzgojno izobraževalno okolje je še posebej dinamično, zato je pomembno, da so zaposleni ustrezno usposobljeni za prepoznavanje in ukrepanje v primerih psihičnega, fizičnega in spletnega nasilja.

IVK PLATFORMA –  za celovito osebno varnost na enem mestu

IZOBRAŽEVANJE / SVETOVANJE / INDIVIDUALNA OBRAVNAVA / PROJEKTI / RAZISKAVE / ZAŠČITA

  • Osebna varnost, zaščita in preventiva za dekleta in ženske
  • Kako prepoznati narcisa, psihopata, sociopata?
  • Nasilje v družini in partnerski zvezi ter možne poti za izhod iz primeža nasilja
  • Otroci/mladostniki, medvrstniško nasilje, kultura nenasilja in varnostna kultura
  • Zaščita mladih pred vplivi New Age, posamezniki in organizacijami z destruktivnimi duhovnimi ali verskimi praksami
  • Vedenjski vzorci in problematika pogrešanih otrok, mladostnikov in odraslih
  • Nasilje nad starejšimi in družbeni izzivi
  • Spletna varnost

E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.