Predavanje in delavnica za zaposlene na osnovni šoli Vodmat v Ljubljani

0

Predstavnika IVK Inštituta za varnostno kulturo Andrej Kovačič in mag. Marko Potokar sta na povabilo ravnateljice osnovne šole Vodmat v Ljubljani, 24. 08. 2015 izvedla predavanje in delavnico za učitelje in druge zaposlene, na temo celovitega zagotavljanja varnosti v šoli.

Vsi si želimo, da bi bile šole varen kraj, tako za naše otroke, kot za njihove učitelje.  Varne šole pa se žal ne zgodijo kar tako, saj to področje potrebuje celovit in sistematičen pristop. Z ustrezno varnostno politiko, s predpisanimi postopki in dobro prakso, zmanjšujemo varnostna tveganja ter gradimo skrbno, urejeno in varno šolo. Ko govorimo o varni šoli, mislimo na celovit pristop k zagotavljanju varnosti v šolah. Sistem se začne graditi na nivoju države in njeni nacionalni strategiji in se na operativnem nivoju izvaja preko različnih subjektov javnega (policija, lokalne skupnosti, socialne službe) in zasebnega prava (zasebno varovanje). Na nivoju šole je ključnega pomena sodelovanje in podpora vseh zaposlenih na šoli, učencev ter ostalih, ki so kakorkoli povezani z delovanjem šole, vključno s starši.

Nasilje zaznamuje človeštvo že od vsega začetka. Pojav agresije in nasilja raziskujejo različne vede. Najtipičnejša in najpogostejša, čeprav ne tudi najučinkovitejša reakcija na frustracijo, je agresija. Ne glede na razloge za nasilno delovanje se z nasiljem ne soočamo le v družbi, ampak tudi kot posamezniki. In to že precej kmalu. Nasilje med mladostniki danes ni osamljen pojav, nasprotno, z njim se srečujejo tako rekoč v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kjer ugotavljajo, da dobiva vedno nove oblike in razsežnosti. Tudi naše okolje pri tem ni izvzeto.

Usposabljanje posameznikov s področja osebne varnosti je eno izmed ključnih dejavnikov pri zagotavljanju varnosti in dvigovanju varnostne kulture. Varnostna kultura namreč predstavlja stališča in prepričanja, vrednote in ravnanja, ki pripomorejo k dvigu osebne in splošne varnosti. Pri vzgoji in usposabljanju posameznikov gre za razvoj ključnih samozaščitnih in samoobrambnih zmožnosti (kompetenc) ter strategij za preprečevanje in obvladovanje fizičnega in psihičnega nasilja.

Srečanje se je zaključilo z mislijo, da so nenehna izobraževanja in ozaveščanja mladostnikov o varnosti in varnem vedenju ter pogovori na temo nasilja več kot potrebni.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.