Podpolkovnik Sander Dalenberg, vodja Centra znanja na Strokovnem centru za obrambno vodenje (ECLD) na Ministrstvu za obrambo Nizozemske

0

Ste častnik in vojaški psiholog nizozemske vojske. Za sabo ima številne misije v Bosni in Hercegovini ter Afganistanu. Pri razvoju svoje stroke združujete akademsko znanje in izkušnje iz prakse. Ali morajo, po vašem mnenju, bodoči vojaški častniki imeti določene osebnostne karakteristike preden pridejo v vojsko?

Da, vsaj do določene mere. Imamo dovolj dokazov, da čustvena stabilnost, odprtost do novih izkušenj, ekstravertnost in motivacija pripomorejo k različnim dejavnikom kot so, na primer vodilne sposobnosti, moralna kompetenca in psihična moč. Vendar pa ne smemo precenjevati vloge osebnosti oz. karakteristik posameznika, ker ne napoveduje večjega števila “rezultatov”.

Kakšne lastnosti mora imeti kandidat za častnika? Kaj iščete na selekcijah?

Poleg določenih karakteristik, kot so disciplina, skupinsko delo, odgovornost in čustvena stabilnost, v praksi če je mogoče (kandidati so v večina primerih mladi in neizkušeni) iščemo vodstvene sposobnosti.

V večini evropskih držav kandidati za častnike prihajajo iz civilnega okolja (civilnih univerz) in ne z vojaških akademij (Slovenija nima vojaške akademije). Ali to povzroča težave?

Menim, da obe izobrazbi, civilna in vojaška, zagotavljata koristne elemente. Na vojaški akademiji posameznik pridobi kritičen način razmišljanja, na civilnih univerzah pa posameznik pridobi znotrajorganizacijski pogled na akademsko sfero ter se nauči organizacijskega etosa. Častniki, ki so se izobraževali na civilnih univerzah, so “cenejši”, saj že imajo potrebno izobrazbo. Potrebujejo le vojaško izobrazbo in posledično manj časa za usposabljanje, da postanejo produktivni člani oboroženih sil. Na Nizozemskem imamo mešanico obojega. Usposabljamo tako civiliste v krajšem modulu usposabljanja vojaških častnikov kot kandidate, ki se šolajo na vojaških akademijah in imajo daljše usposabljanje, ki vključuje tudi diplomo.

Kaj za vas pomeni biti dober vodja? Je “leading by example” oz. vodenje z zgledom najboljši pristop?

Vodenje z zgledom je vedno dober pristop, vendar mora dober vodja biti sposoben preklopiti med različnimi stili vodenja, ki so potrebni za določene enote, naloge in celoten kontekst. Zato mora dober vodja posedovati različne vodstvene stile in zmožnosti. Poleg tega pa mora imeti karakter (moralen in fizičen pogum, poštenost, odgovornost in nesebičnost pri vodenju so naše najpomembnejše vrline). Dober vodja pa mora biti tudi vedno pripravljen na učenje in prilagajanje.

Ali menite da so vojaške častnice manj učinkovite pri vodenju v sferi, kjer dominirajo moški, npr. v vojski?

NE! Menim da spol ne igra nobene vloge. Vendar pa obstajajo fizične razlike, kar pomeni da častnice kdaj slabše delujejo pri določenih nalogah, ki zahtevajo fizično moč. To pa nima nobene veze z vodstvenimi sposobnostmi. Po mojem mnenju ženske na vodilnih položajih (tudi častnice) pogosto lažje menjajo vodstvene sloge kot moški, vendar pa o tem nimam statističnih podatkov. Obstaja nekaj člankov, ki govori o Izraelskih oboroženih silah, ki imajo ženske bojne enote. Izkazale so se za zelo uspešne. Poznam zelo veliko častnic, ki odlično funkcionirajo v enoti, ki jo sestavljajo večinoma moški. Vendar pa poznam tudi veliko častnikov in častnic, ki jim ne gre tako dobro, zaradi drugih razlogov.

Živa Kolenc                                                                                    E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.