Peter Knific, Predsednik Društva študentov obramboslovja Slovenije

0

Funkcijo predsednika Društva študentov obramboslovja Slovenije ste prevzeli v lanskem letu, bili pa ste pred tem že podpredsednik. Ali nam opišete aktivnosti društva in koliko članov šteje?

Društvo študentov obramboslovja Slovenije v zadnjih letih opravlja tri funkcije, ki se deloma prekrivajo in so si dokaj enakovredne. Prva je dopolnjevanje študijskega procesa na fakulteti: z okroglimi mizami na aktualne teme, naprimer okrogla miza: »Kdo ali kaj je Islamska država?«; opazovanjem in sodelovanjem na različnih vajah in predstavitvah, ki jih organizirajo različni deli nacionalno varnostnega sistema; ekskurzije v tujino, kjer si trudimo zagotoviti oglede čim več institucij, podjetij, organizacij, ki delujejo znotraj varnostnega sektorja, bodisi nacionalno bodisi mednarodno, prav tako pa tudi izobraževalne ustanove za varnostno področje. Naprimer lani novembra smo odšli na Češko, kjer smo si ogledali NATO center odličnosti – JCBRN Defence COE v Vyškovu, Vojaško akademijo Vyškov, Austerlitz, Obrambno univerzo Brno, Armadni muzej Žižkov in srečali smo se s slovenskim veleposlanikom v Pragi. Druga naloga je zagotavljanje možnosti gradnje socialne mreže z ljudmi, ki delujejo znotraj varnostno – obrambnega sektorja, kar izvajamo prek prej naštetih dogodkov, delno pa tudi prek družabnih aktivnosti, ki predstavljajo tretji sklop. V slednjega sodijo Športni dogodki, kot so orientacijski dogodki, paintball, ipd., pa tudi žurke – »Obramboslovske veselice«.

Društvo ima 35 aktivnih članov, ki sodelujejo tudi pri pripravi in izvedbi dogodkov ter 400 manj aktivnih članov.

Bili ste član organizacijske ekipe Mednarodne konference Balkan Says 2015. Ali nam poveste za kakšno konferenco je šlo in kakšna je bila vaša naloga?

Preteklega oktobra smo izvajali tretjič dogodek Balkan SAYS. Gre za mednarodno mladinsko konferenco, v organizaciji Mladinske sekcije Evro-atlantskega sveta Slovenije, kjer udeleženci, ki so do sedaj prihajali iz Evrope, Amerike in Bližnjega Vzhoda, razpravljajo o aktualnih varnostnih izzivih na območju Zahodnega Balkana in vplivih, ki jih imajo ti izzivi na širšo mednarodno skupnost. Teme lanske konference so bile vključevanje držav Zahodnega Balkana v evroatlantske integracije, nasilni ekstremizem in radikalizem, energetsko varnost na Zahodnem Balkanu, migrantsko krizo, Ukrajinska kriza in njen vpliv na evropsko varnost. Na lanskem dogodku je moja vloga bila priprava osnove za panel na temo vključevanja držav Zahodnega Balkana v evroatlantske integracije, ter logistična podpora za izvedbo seminarja, torej transport oseb in materiala na lokacijo, pomoč pri pripravi posameznih delov programa in fotografiranje dogodka.

Ste tudi član Študentskega sveta Fakultete za družbene vede in član katedre za Obramboslovje. Kakšne so tukaj vaše naloge?

Študentski svet fakultete, je najvišji in edini študentski predstavniški organ, kjer so moje zadolžitve v habilitacijski komisiji, ki pripravlja mnenja o delovanju profesorjev, potrebna za njihovo napredovanje. Poleg tega pa tudi pri reševanju študentske študijske problematike, ter razprave o zaključkih drugih komisij. Prav tako sem sodi sodelovanje pri izvedbi in pripravi projektov Študentskega sveta FDV. Ko član katedre za Obramboslovje, sem predstavnik študentov obramboslovja na sejah katedre in imam pravico ter dolžnost prenašati mnenje študentov profesorjem na katedri, ter sodelovati na sejah katedre, pri aktualnih zadevah.

Kot član Mladinske sekcije Evro-atlantskega sveta Slovenije, kjer ste tudi član izvršnega odbora sodelujete pri organizaciji in izvedbi številnih projektov. Kateri večji projekt oz. dogodek načrtujete v letošnjem letu?

Trenutno sta pred nami dva večja projekta, prvi, ki se bo dogajal v tem mesecu je ekskurzija na Kosovo, kjer si bodo udeleženci imeli priložnost ogledati predstavništva misij organizacij, ki delujejo na Kosovu. Drugi pa bo jeseni ponovno projekt Balkan SAYS, ki bo tokrat četrtič zapored in smo že globoko v fazi priprav vsebin za izvedbo dogodka.

Glede na vse omenjene funkcije in aktivnosti, ki jih izvajate v sklopu tega, koliko časa vam še ostane za študij in ostale prostočasne dejavnosti?

Koliko časa ostane je zelo odvisno od tega, kako se prekrivajo projekti, torej ali naenkrat izvajam le en ali dva projekta ali imam opravka z več ob istem času. Del aktivnosti se s študijem dopolnjuje, tako da je prijetno s koristnim in ne zavzame toliko časa namenjenega študiju. Poleg tega je tudi ključno kako si organiziram aktivnosti znotraj dneva , koliko nepredvidenih dogodkov sodi k njim in kako učinkovito se spopadem z njimi. Del aktivnosti, ki jih imam pa seveda pade v prosti čas vendar, največkrat zaradi tega trpi dolžina spanca, ne pa toliko ostale dejavnosti.

Andrej Kovačič                    E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.