Peter Horvat, direktor Ljubljanskega potniškega prometa

0
Ste direktor Ljubljanskega potniškega prometa. Koliko zaposlenih imate v podjetju in katera so tista varnostna tveganja za vaše zaposlene, katerim namenjate največ pozornosti?

Varnostna tveganja se razlikujejo glede na delovno mesto. V našem podjetju imamo več sektorjev, kjer zaposleni opravljajo različne dejavnosti, in kar 873 zaposlenih, zato je paleta tveganj raznovrstna in bi bilo težko izpostavljati posamezna tveganja. Najpomembneje je vzpodbujati zaposlene k zdravemu načinu življenja, zato jim nudimo organizirane oblike fizičnih aktivnosti, od plavanja do fitnesa, vodenih vadb, kegljanja, odbojke itd., kar so zaposleni izjemno dobro sprejeli in seveda tudi redno koristijo. Opozarjamo pa jih tudi na zdrav način prehranjevanja in stalnega ter zadostnega pitja vode med delovnim procesom.

LPP ima največji vozni park vozil/avtobusov v RS. Ali nam lahko poveste, kako obvladujete tveganja z naslova tehnične brezhibnosti vozil za ustrezno varnost potnikov v mestnem in primestnem prometu?

Tehnično brezhibnost vozil ohranjamo na način dnevnih, tedenskih in štirikrat letno generalnih servisov ter s pomočjo intervencijskih mehanikov, ki lahko v pol ure vzpostavijo stanje, ki je ustrezno za potovanje na naših vozilih. Naše ekipe imajo izjemne izkušnje, ki so rezultat tradicije podjetja – delujemo že 115 let – avtobus pa znamo razstaviti in sestaviti od najmanjše do največje enote.

Svet se spreminja in varnostne razmere prav tako. Za svoj varen svet moramo prvo poskrbeti doma, v domačem okolju, in nato še v zunanjem okolju. Ali nam lahko zaupate, kako v tem delu pomagate oz skrbite za varnost potnikov na vaših avtobusih?

Najbolj pomemben ukrep za varnost potnikov je video-nadzorni sistem, katerega smo pričeli nameščati leta 2007. Video sistem omogoča, da je celotno dogajanje na avtobusu zabeleženo. Digitalno zabeležen material je zapečaten; posredujemo pa ga samo policiji na zahtevo in sicer tedaj, ko pride do prijave oškodovanega. Potnikom svetujemo, da ovadbo izvršijo takoj po dejanju, saj se posneti material samodejno uničuje po določenem časovnem ključu. Posnetki so hranjeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V najsodobnejših avtobusih so kamere del serijske opreme, ki jo vgradi že proizvajalec avtobusov. Avtobus, ki je opremljen s kamero, je takoj pri vhodu označen z nalepko, ki potnika obvesti, da je na avtobusu video sistem, ki je namenjen varovanju potnikov in javnega  prostora. V zadnjem času imamo na avtobusih tudi varnostnika, ki lahko ukrepa razen v primerih neplačila voznine, in v primerih kaznivih dejanj.

Kamere so le ena od oblik preventivnega ravnanja za višjo stopnjo varnosti na javnem prostoru. Opozorila, naj potniki skrbijo za svoje osebne stvari, smo namestili na zaslone nad vozniki, v Busbonton, v našo splošno brošuro o LPP, na digitalne zaslone, na spletno stran, objavljamo jih tudi na facebooku.

Kaj je pri tem pomembno? Potniki naj ne puščajo svojih osebnih predmetov nezavarovanih v žepih, torbicah, ali na tleh. Žepi naj bodo zaprti, nahrbtniki in torbice stisnjeni pod roko, dokumente nosimo v zaprtih notranjih žepih.

LPP 1

Foto: arhiv LPP

Za sistematično spremljanje varnostnih dogodkov v organizaciji in za sprejemanje ustreznih ukrepov in izboljšav, potrebujemo med drugim tudi ažurno evidenco dogodkov. Ali vodite evidenco kršitev in kaznivih dejanj, ki se zgodijo na vaših avtobusih in kakšen je trend le-teh v zadnjih 5-ih letih? Ali je morda katera linija še posebej izpostavljena tovrstnim dogodkom?

Število poškodb se je z leti zmanjševalo, letos smo sicer zabeležili ponovno dve poškodbi. Navedeni dogodki so se zgodili na različnih linijah.

LPP

Na avtobusih se lahko pripetijo tudi nasilna dejanja med potniki, in sicer predvsem gre tukaj za nasilje med mladostniki, izsiljevanje ipd. Kako usposabljate svoje zaposlene, da ravnajo v takšnih primerih oz kakšna navodila imajo?

Usposabljanja vezana na nasilništvo govorijo predvsem o različnih načinih reagiranja, ki jih mora voznik osvojiti še preden se sreča z omenjeno situacijo, kar voznike poučujemo glede na izkušnje na letnih seminarjih. Ko situacija nastopi, mora voznik slediti natančno določenemu procesu reakcije; vključuje pa njegova reakcija tudi aktivacijo Prometno nadzornega centra in policije.

Za seniorje in vse, ki jih varno potovanje na avtobusu zanima, ste pripravili nekaj napotkov s koristnimi informacijami. Katere so tiste informacije potrebne za varnost in varno potovanje, ki ste jih vključili v brošuro?

Mobilnostni seminarji »Varno na bus« v prvi vrsti seznanjajo starejše potnike o praktični pomoči pri premagovanju ovir, s katerimi se starejši srečujejo, deloma pa nagovarjajo tudi temo varnosti z drugih aspektov. S tem, ko starejšim razložimo sistem delovanja LPP in avtobusov in jih vpeljemo v možnosti, ki jih javni prevoz ponuja, se na ta način opogumijo in spodbudijo k mobilnosti, k ohranjanju samostojnosti in socialne aktivnosti. Ti seminarji lahko zelo izboljšajo kakovost življenja vsakega seniorja.

Z omenjenim brezplačnim seminarjem lahko pridobijo vsi tisti, ki že uporabljajo javni prevoz, vendar jim manjka samozavesti za daljše potovanje, tisti, ki so zaradi zdravstvenih razlogov primorani opustiti avto in seveda tudi tisti, ki bodo kmalu opustili avto zaradi starosti, radi pa bi ostali samostojni tudi v prihodnje.

Potnikom obrazložimo, da lahko na primer časovni pritisk vodi v tveganje na področju varnosti starejših potnikov,  ko vstopajo in izstopajo iz vozila. Jasna obrazložitev različnih  vstopov in izstopov kot tudi gumbov lahko zmanjša njihove strahove in stres. Obenem odpravimo strahove pred priprtjem z vrati, saj so današnji senzorski sistemi že tako napredovali, da ni potrebno imeti skrbi, kar pokažemo na konkretnih primerih. Starejšim občanom je pomembno povedati, naj stojijo najmanj 40 cm od roba ceste, naj čakajo na mestu, kjer bo avtobus ustavil, da bodo lažje vstopili, kako naj ravnajo učinkovito z Urbano (mnogi med njimi slabo vidijo ali slišijo), potrebno je povedati, da je v avtobusu varneje sedeti, zaradi nepredvidljivih prometnih situacij, ali pa se držati drogov, tako da držala med vožnjo nikoli ne smemo izpustiti. Razložimo jim tudi, kakšno je ustrezno vstopanje s hojico, kdaj je voznik obvezan spustiti klančino in kdaj ne, kako naj ga ob tej priložnosti nagovorijo in podobno. Starejšim pokažemo tudi nekaj telesnih vaj, ki krepijo tiste motorične sposobnosti, ki so potrebne pri vožnji z avtobusom.

LPP 2

Foto: arhiv LPP

Posebne seminarje pripravljamo tudi za osebe z oviranostmi, kar vodi k vzajemnemu sodelovanju s potniki in hitremu prepoznavanju njihovih potreb. Prav tako so vsi naši avtobusi ustrezno opremljeni z rezerviranimi prostori za starejše in osebe z oviranostmi, z glasovnimi napovedniki, z LED prikazovalniki za boljšo vidnost informacije, z digitalnimi zasloni, ki omogočajo hitro obveščanje in s klančinami. Na voljo sta tudi storitvi Prevoz na klic ( 24 / 7) in Indentifikacijske kartice. Za starejše v peš coni varno poskrbijo kavalirji. Na avtobusu so po novem v varovanem javnem prostoru prisotni tudi varnostniki. Večkrat pa imamo za potnike tudi posebne akcije, kjer sodelujemo s policijo ter jih preventivno opozarjamo na morebitne posledice, ki lahko nastopijo, če smo na javnem prostoru neprevidni.

Pripravil: Andrej Kovačič              E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.