Osnovne veščine telesnega stražarja

0

Preden bomo definirali pojem telesnega stražarja in kakšne so njegove naloge, ter katere veščine mora obvladati pri svojemu delu, bomo najprej obrazložili kaj telesni stražar NI.

Kaj telesni stražar NI?

Telesni stražar ni običajen policist (razen policistov iz  »Centra za varovanje in zaščito« , ki varujejo varovane osebe), specialec (vojaški ali policijski), niti vojak ali klasičen varnostnik.

Pri usposabljanju varnostnikov, program šolanja predvideva zgolj nekaj ur poučevanja (seznanjanja) o delu telesnih stražarjev, kar pa je  absolutno premalo za osvojitev veščin, ki so potrebne za opravljanje omenjenega dela.

Varnostniki so lahko strokovni in profesionalni samo v obsegu svojega  poklica, za katerega so šolani.

Velikokrat se poraja razmišljanje, da nekdo, ki je bil »specialec« je tudi telesni stražar

Telesni stražar ni niti redar/varnostnik, ki je imel priložnost biti ob znanemu pevcu v nekem disco klubu, kjer je nastopajoči imel koncert.

  

                                         Veliki, močni z osnovno veščino »hud izgled«

Te osebe niso telesni stražarji iz preprostega razloga:

NISO ŠOLANI ZA TELESNEGA STRAŽARJA IN NIMAJO CERTIFIKATA NA KATEREM PIŠE »TELESNI STRAŽAR«, kar pomeni, da nimajo potrebnega znanja za omenjeno stroko.

Pogosto prihaja do napačnega tolmačenja in razmišljanja, da je za »biti telesni stražar« dovolj, če si močan in ogromen, da se dobro boriš in dobro streljaš, da imaš obrito glavo, si oblečen v črno obleko, imaš sončne očala, ter  »hud« izgled.

Obstaja  tudi zelo veliko »samooklicanih telesnih stražarjev«, osebe, ki  trdijo, da to so in tudi sami v to verjamejo. Kot takšni se predstavljajo in nudijo storitve na tržišču.

Po takšnem načinu razmišljanja, lahko rečemo, da smo mi npr. »astronavti« !

Danes mora sodoben telesni stražar imeti veliko veščin za opravljanje poklica.

Kaj je sodoben telesni stražar?

Telesni stražar je oseba, ki prevzema odgovornost za samoobrambo osebe katero varuje.

Kaj je osnovni cilj telesnega stražarja?

Vzpostaviti in vzdrževati varno okolje v katerem varovana oseba (VIP) živi in funkcionira ob minimalnem tveganju za nevarnost.

Zaradi tega je major Lucien Ott zasnoval program šolanja za sodobnega telesnega stražarja in decembra 1957 ustanovil organizacijo International Bodyguard Association. Pri izobraževanju je upošteval tri osnovne principe, ki se jih še danes uporablja v IBA-i:

IBA PRINCIPI

  1.  Rek, ki se je nekoč uporabljal v specialnih enotah: »device te ne morejo naučiti, kako se  seksa«. Z drugimi besedami, ne uči se od oseb, ki nimajo izkušenj o vedenju in dolžnosti telesnih stražarjev. V kolikor nisi bil nikoli v bitki, nimaš te izkušnje in ne moreš je prenesti naprej.
  2. Vzpostaviti vojaško postopanje (Standard operation procedure) in trenutno delovanje (Immediate action) za telesne stražarje. To je standardna vojaška filozofija, ki pravi, da pravilno načrtovanje preprečuje slabo izvrševanje.
  1. »Vedno povabite Murphy-a na zabavo«; pri načrtovanju ne pozabite na X faktor, ki lahko vpliva na to, da gredo stvari narobe. Upoštevajte merila, ki so povezana z »Murphyevim zakonom«.

OSNOVNE VEŠČINE TELESNEGA STRAŽARJA

  1. VARNOSTNO SPREMSTVO

 

Varnostno spremstvo se nanaša na gibanje – hojo ob varovani osebi. Z večanjem stopnje ogroženosti, se poveča tudi število potrebnih stražarjev za spremstvo. Običajno se stražarji tudi vedno bolj približajo varovani osebi, zaradi potrebne zaščite. Varovano osebo se varuje v okolju, katerega se nadzira vseh 360 stopinj in  v primeru nevarnosti je potrebno hitro odreagirati.

  1. ZAŠČITNA VOŽNJA

Razumljivo je, da varovana oseba ne gre povsod peš. Zatorej se za transport v večini primerov uporablja avtomobile. Zaščitna vožnja ima tri faze: defenzivno, fazo izogibanja in napadalno fazo. Defenzivna vožnja ima namen  izogniti se nevarnostim. Izogibanje pomeni sposobnost umika pastem/zasedam in v zadnji napadalni fazi se uporabi vozilo kot orožje za napad (npr. preboj zasede) .

  1. KOMUNIKACIJA

Ponavadi dva pojma dominirata v komunikaciji „ en clair” (razumljivo) in „en code” (zanesljivo/zavarovano). Takšno stanje omogoča komunikacijo med člani tima brez nesporazuma.

Tim telesnih stražarjev ne želi, da preidejo nekatere informacije v ušesa nezaželenim osebam, saj bi le-te utegnile zlorabiti informacijo za postavitev bombe, namestitev ostrostrelca na  položaj  ali pa poskrbele za drug tip nevarnosti na določenih lokacijah.

 

Del komunikacijske varnosti predstavlja ECS (eletronic counter surveillance). To so deli opreme namenjene za odkrivanje elektronskih naprav za prisluškovanje.

  1. ODKRIVANJE IMPROVIZIRANIH EKSPLOZIVNIH TELES

Iskanje in prepoznava omogoča telesnim stražarjem identificiranje nevarnosti, ki so jo namestili vojaški ali civilni nasprotniki. Boljši način od deaktivacije bombe, kot v filmu „Smrtonosno orožje” je preiskati okolje in po možnosti evakuirati vse prisotne ljudi na varno.

  1. BOJ OD BLIZU

To je pojem, ki opredeljuje spopad v bližini varovane osebe. Te metode vključujejo uporabo strelnega orožja, kemijskih sredstev, nožev ali drugih ostrih predmetov, boj brez orožja, pridržanje in kontrolo upiranja.

Zelo pomembno je poznavanje govorice telesa, tako lastne kot napadalčeve.

  1. PARAMEDICINA

To je višja raven prve pomoči, imobilizacija do trenutka sprejema v najbližjo zdravstveno ustanovo, ki vključuje poleg klasične prve pomoči lahko tudi dajanje infuzije, intubacije itd.

 Vir: gradivo IBA HQ

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.