Ocena uspešnosti policijskega dela v Sloveniji – primerjava percepcije prebivalcev v letih 2011 in 2017

0

Ocena uspešnosti policijskega dela v Sloveniji – primerjava percepcije prebivalcev v letih 2011 in 2017

BRANKO LOBNIKAR IN KAJA PRISLAN

Povzetek

V prispevku predstavljamo kriterije, ki jih v tujini uporabljajo pri oceni uspešnosti dela policije, in jih primerjamo s kriteriji slovenske policije, opredeljenimi v strategiji policijskega dela v skupnosti. Z ozirom na kriterije smo z raziskavo (n = 1.000+) primerjali ocene prebivalcev s stališči policistov glede uspešnosti njihovega dela v lokalnih skupnostih. Prebivalci so policistom pripisali povprečno oceno »dobro«, policisti pa so se samoocenili nekoliko bolje. Kot najuspešnejše so prebivalci ocenili varovanje državne meje, aktivnosti pri krepitvi zaščite in reševanja, urejanju prometa ter vzdrževanju javnega reda. Najnižje so ocenili uspešnost preiskovanja gospodarske kriminalitete. Ugotovitve raziskave kažejo, da bi se policisti v prihodnje morali osredotočiti na okrepitev kakovosti stikov s prebivalci in izboljšave v obravnavi pritožb nad njihovim delom. V prispevku smo s primerjavo dveh študij iz različnih časovnih obdobij (2011 in 2017) analizirali tudi spremembe v percepcijah glede uspešnosti policijskega dela. Rezultati kažejo, da so se v tem obdobju stališča prebivalcev glede uspešnosti policije statistično značilno izboljšala.

 Ključne besede: • policijsko delo v skupnosti • kriteriji uspešnosti • legitimnost • policija • Slovenija •

Več v prispevku (stran 105), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov 4. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih, konferenčni zbornik: – sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018). Izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Uredniki: red. prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Branko Lobnikar

Foto: Pixabay

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.