Obiskali smo vojašnico – Marko Nikolič

0

Zbudil sem se v sončno jutro in se brez oklevanja odpravil od doma. Tega dne smo imeli dijaki na programu ogled vojašnice.

V mestu me je čakal sošolec. Privoščila sva si belo kavo in že misel na to, da ne bo pouka, nama je lepšala dan. Sošolec je Ljubljančan, zato sva brez težav prispela na zbirno mesto. Počakala sva še ostale, nato pa smo vstopili v vojašnico.

Hodnik je bil dolg in čist in kljub naši razposajenosti sem začuti resnost prostora, v katerega sem vstopil. Po uvodnem pozdravu so nam vojaki predstavili področja svojega delovanja. Natančno so nam predstavilo področje nacionalne varnosti, slišal sem veliko novega. Predavanje o specialnih enotah me je popeljalo v prihodnost. Že sem se videl, kako izvajam različne manevre, pozorno sem poslušal in se trudil, da bi si čim več zapomnil.

Enota za specialno delovanje je posebej organizirana, opremljena in izurjena enota Slovenske vojske. Dobra organiziranost in opremljenost enote omogočata uporabo zračnega transporta, zagotavljata večdnevno sposobnost preživetja na bojišču ter delovanje v skrajnih terenskih in klimatskih razmerah. Glavne naloge te enote so izvidništvo, neposredne akcije in vojaška pomoč. Vojaki so nam tudi praktično prikazali prijeme različnih borilnih veščin. Tudi sam sem poskusil, saj sem športnik in sem fizično dobro pripravljen. Vojaške prijeme sem dobro prenesel.

Vojak v specialni enoti mora biti strokoven, motiviran in sposoben vodenja in poveljevanja v najtežjih razmerah. Znani so po svoji izurjenosti, energičnosti in učinkovitosti. Zaradi izredno visokih standardov v enoti morajo kandidati za pripadnike Slovenske vojske že v izbirnem postopku pokazati veliko stopnjo psihofizične pripravljenosti, motiviranosti, skratka – sposobnosti delovanja v skrajnih razmerah.

Zelo poučen je bil tudi sklop o zlorabi drog. Mislil sem, da sem o tem že v šoli in doma dobil vse informacije, pa sem se motil. S pregonom zlorab se ukvarja tudi vojska, ne samo policija.

Po obisku vojašnice sem še bolj prepričan, da sem se vpisal na pravo šolo. Slovenija potrebuje izobražene vojake in policiste. Pot je veliko lažja, če že imaš predznanje, ko se odločiš za poklicno pot vojaka ali policista. Želim si, da bi šola še bolj tesno sodelovala z organizacijami, ki skrbijo za nacionalno varnost. Z vojaki smo preživeli lep in poučen dan in upam, da bo kmalu spet priložnost za druženje.

 Marko Nikolič, TV 2. a, dijak Srednje strojne in kemijske šole, Šolski center Ljubljana, program Tehnik varovanja

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.