NPU: Preiskovanje suma kaznivega dejanja ter nacionalni preiskovalni uradi v tujini

0

Preiskovanje suma kaznivega dejanja

Čas (2012) v svojem članku opiše preiskovanje sumov kaznivih dejanj in spopadanje NPU-ja z njimi. NPU lahko začne preiskavo določenega suma kaznivega dejanja na pisno pobudo ali lastno pobudo. Pri pisni pobudi na predlog nekoga drugega NPU začne s preiskovanjem, to je lahko od strani direktorja Uprave kriminalistične policije, vodje Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Tudi posameznih institucij, kot so npr. s področja davkov, carin, vrednostnih papirjev, preprečevanja pranja denarja, korupcije, itd.

Čas (2012) pravi, da se lahko zgodi da se NPU odloči, da določenega kaznivega dejanja ne bo preiskoval, pri čemer mora direktor le-to tudi vlagatelju pisno obrazložiti. Če ne prevzame preiskave, se le-ta odstopi in dodeli drugi enoti kriminalistične policije in se mora o tem obvestiti direktorja Uprave kriminalistične policije, saj brez njegove vednosti tega ni mogoče izvesti. Če pa se NPU odloči, da bo sam začel nekaj preiskovati, a to preiskuje že druga kriminalistična enota policije, mora o tem obvestiti direktorja Uprave kriminalistične policije.

Mitja Mišigoj (2009) v svojem diplomskem delu zapiše tudi, da NPU preiskuje predvsem težje oblike kaznivih dejanj. Določene naloge imajo nadzorno in svetovalno funkcijo, nekatere analitično – predstavljajo t.i. nacionalno točko za Europol, Interpol, ki spadata med drugim v upravo kriminalistične policije, in sicer natančneje v oddelek za mednarodno operativo.

Nacionalni preiskovalni uradi v tujini

Države imajo različne ureditve, različne institucije, ampak je možno najti veliko tistih, ki imajo področje preiskovanja zahtevnih oblik kriminalitete pokrito s specializiranimi delovanji na nacionalnem nivoju (Mišigoj, 2009).

V nadaljevanju se bomo zato osredotočili na tri Nacionalne preiskovalne urade v tujini. V središču bodo ameriški, finski in švedski nacionalni preiskovalni urad.

Švedski nacionalni preiskovalni urad

Švedski NPU (Rikskriminalpolisen, 2013) je zgrajen oziroma razdeljen na štiri enote:

  • (težji) Organiziran kriminal
  • Mobilni/gibljiv organiziran kriminal
  • Mednarodno sodelovanje
  • Krizni management
Resni organiziran kriminal

Med resni organiziran kriminal je smiselno prišteti, tako delovanje na lokalni ravni kot tudi na nacionalni. Njihov cilj je zmanjšati tveganja in delovanje kriminalnih združb na Švedskem.

Ta organiziran kriminal prihaja v vedno večjo pojavnost na mednarodni ravni, zato so povečali stopnjo sodelovanja med različnimi državnimi organi na Švedskem ter si prisvojili več modernejših tehnologij, kar jim omogoča hitrejše odkrivanje (Riskriminalpolisen, 2013).

Mobilni/gibljiv organiziran kriminal

Veliko kriminala oz. storilcev org. kriminala se seli iz države v državo, zato so se pri NPU-ju na Švedskem odločili, da posamezne strokovnjake iz tega področja tudi pošljejo v druge države. Tako so ustanovili NPCG (National Operational Command Group), ki jo vodi NPU.

S tem želijo doseči boljše rezultate ter si izboljšati sistem z vzpostavitvijo virov, kjer jih potrebujejo (Riskriminalpolisen, 2013).

Mednarodno sodelovanje

NPU je najosnovnejša oblika povezovanja z drugimi organizacijami, kot so Interpol, Europol, SIRENE, itd. So pa tudi odgovorni za misije izven Švedske, t.i. misije za mir (Riskriminalpolisen, 2013).

Krizni management

Kot že ime samo pove, gre za področje krize in incidentov na nacionalni ravni (teroristični napad in podobno) se NPU organizira in pomaga pri le tem (Riskriminalpolisen, 2013).

Med drugim pa se NPU deli na 4 divizije, To so: Krim. obveščevalna in preiskovalna divizija, specialna operacijska, mednarodna policijska in mejna divizija. Vsaka s svojimi nalogami in enotami, ki pa NPU spravijo v celoto in uspešno pomagajo k zmanjšanju kaznivih dejanj (Riskriminalpolisen, 2013).

Finski nacionalni preiskovalni urad

Finski nacionalni preiskovalni urad (fin: KRP – Keskusrikospoliisi) je del finske policije. Njihov sedež pa je v Vanti z uradi drugod po državi. Njihov direktor je Robin Lardot. (POLIISI, n.d.a)

Kot navajata A. Jevšek in G. Meško (2011), ima KRP naloge predvsem usmerjene na odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje organiziranega kriminala, finančnega kriminala, pranja denarja, računalniške in novih oblik kriminalitete.

Glavna dejavnost je ciljno delovanje urada v kriminalistično analitični obveščevalni dejavnosti. KRP dobiva pomoč tudi od drugih institucij ter z njimi razrešuje težje primere. (POLIISI, n.d.b)

FBI – Zvezni preiskovalni urad

FBI oz. Zvezni preiskovalni urad je varnostna organizacija na območju ZDA ter spada pod ministrstvo za notranje zadeve.

Njihova naloga je preiskovati teroriste, hekerje, pedofile, mafijske združbe, itd. Njihova dejavnost je usmerjena v cilj, varovati in ščititi ZDA proti terorizmu in drugim grožnjam in vpeljati več zakonov o zločinih v državo.

Začetki delovanja FBI-ja pa segajo že v daljno leto 1908, ko je Bonaparte poslal neoborožene specialce za preiskovanje Ministrstva za notranje zadeve. In iz le te skupine se je FBI tudi kasneje razvil. (FBI, n.d.a)

Direktor in zaposleni

FBI vodi direktor, ki je imenovan od predsednika ZDA in potrjen od senata za dobo 10-ih let. Trenutni vodeči je James B. Comey. (FBI, n.d.b)

Poleg direktorja pa je zaposlenih še okoli 35.000 ljudi, ki vključujejo specialne agente (specialce), znanstvenike, informacijske tehnologe, itd. (FBI, n.d.a)

Preiskovanje kaznivih dejanj

FBI začne preiskovati sum kaznivega dejanja, če meni, da so kršeni zakoni. Ko se zberejo informacije in dokazi, se ministrstvo za notranje zadeve odloči ali bojo začeli s pregonom, sodnim nalogom.

Avtoriteta samih agentov FBI-ja je takšna, da če imajo osumljenca nekega kaznivega dejanja na svojem območju ga lahko aretirajo. V tujini pa takega dovoljenja nimajo in morajo počakati na dovoljenje. (FBI, n.d.a)

Njihov moto (FBI, n.d.a):

“Fidelity, Bravery, and Integrity.”

Viri

Avtorici: Patricija Bukovinski, Katrin Podgorski

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.