Na mednarodnem posvetu o lokalni varnosti sodelovalo tudi Slovensko združenje za varen svet – 22.03.2018

0

V četrtek, 22.03.2018 smo si člani Slovenskega združenja za varen svet, v okviru mesečnega srečanja, skupaj s predstavniki Varšavske mestne straže pogledali prostore Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana. Sprejela sta nas Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva, in Klemen Gabršček, višji svetovalec. Spoznali smo zgodovino mestnega redarstva v Ljubljani, opremo in delo mestnih redarjev danes.

Foto: arhiv IVK/Varensvet

Cilj Mesten občine Ljubljana je, da trenutno število uniformiranih mestnih redarjev povečajo in še nadalje razvijajo mestno redarstvo v visoko profesionalno mestno varnostno strukturo po vzorih dobrih praks iz tujine.

Foto: arhiv IVK/Varensvet

Foto: arhiv IVK/Varensvet

Foto: arhiv IVK/Varensvet

Nato smo se v prostorih Mestne občine Ljubljana udeležili še mednarodnega posveta o varnosti in nadzorstvu v lokalnih okoljih. Prvo se je predstavilo Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana, in predstavilo svoje začetke, ter jih primerjalo s trenutnim stanjem. Poleg tega so predstavili svoje delo, statistiko ter k čemu stremijo. Nato se je predstavil Inšpektorat MU MOL, ki je prav tako predstavil svoje delo.

Foto: arhiv MU

Po kratkem odmoru ter druženju z županom MOL Zoranom Jankovićem, so posvet nadaljevali predstavniki Mestne straže Varšave. Predstavili so nam svojo zgodovino, posodobljene uniforme, različne oddelke ter svoje delo. Pri tem je bila zanimiva predstavitev uporabe t. i. “body cam-ov”, ki jih člani mestne straže nosijo pri svojem delu, ter tako zagotovijo svojo osebno varnost, varnost oseb v postopku, učinkovit nadzor ter dokaze. Poleg tega imajo tudi nekaj enot, ki preverjajo kakovost zraka po Varšavi ter druge ekološke kazalnike.

Nato je David Sluga, vodja sekcije mladih za varnost v Slovenskem združenju za varen svet predstavil delovanje združenja in cilje.

Na koncu posveta se je predstavila tudi Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, ki je predstavila izsledke svoje raziskave o stopnji ogroženosti občanov Mestne občine Ljubljana – ti so potrjevale ugotovitve drugih tovrstnih raziskav, da nas Slovence najbolj ogrožajo ekonomski faktorji negotovosti.

Pred slovesom je potekala še krajša diskusija in načrtovanje za nadaljnje sodelovanje.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.