Mladi kadri se predstavijo

Monika KRVINA

Sem doktorska študentka psihologije na Dunaju. Prihajam iz okolice Ljubljane, kjer sem dokončala tudi gimnazijo Ledina ter kasneje fakulteto za varnostne vede. Študij na fakulteti za varnostne vede mi je dal veliko teoretičnega znanja o kriminologiji, pravu, ter sistemu policije in vojske v Sloveniji, medtem ko se je študij v Angliji bolj osredotočil na psihologijo ljudi, obnašanje, vzorce, ter lastnosti oseb udeleženih v prestopništvu. Osebno menim, da je vedno potrebno delati na tem da razumemo obe strani, saj le tako lahko vemo celotno zgodbo.

Tako diplomska kot magistrska naloga sta se nanašali na področje forenzične psihologije, prva o tehnikah preiskovalnih intervjujev v Angliji, druga pa o partnerjevi podpori pri žrtvah spolnega nasilja. Anglijo sem izbrala predvsem zato ker menim, da ima veliko več izkušenj s kriminalom in posledično tudi ukrepi. Moja predanost temu študiju se pozna tudi na ocenah, saj sem na fakulteti za varnostne vede vse izpite opravila v prvem roku s povprečno oceno 8,61.

Ker vem, da izobrazba ni vse, se veliko udejstvujem tudi izven izobraževalnih institucij. Tu bi poudarila predvsem prostovoljno delo, saj že kar nekaj časa sodelujem pri rdečem križu, trenutno pa se izobražujem za psihosocialno pomoč. Sodelovala sem tudi pri projektu ”Sem sreča v nesreči”, ki uči ljudi kako se zaščiti pri naravnih katastrofah. V Angliji sem prostovoljno sodelovala pri organizaciji Victim support, ki prav tako ponuja čustveno ter praktično podporo, vendar v primeru vseh prestopkov oziroma kaznivih dejanj.

Čeprav bi z veseljem pomagala vsem, pa bi se prav zaradi moje vseživljenjske želje in pa študija na Fakulteti za varnostne vede z veseljem osredotočila na sodelovanje s policijo. Moji trenutni interesi se nanašajo predvsem na spolno nasilje, družinsko nasilje in pa službe za prvo pomoč. Z gotovostjo lahko trdim, da imam dovolj izobrazbe ter izkušenj iz področja psihologije, razvila sem tudi kompetence potrebne za pogovor ter pomoč ljudem, ki to potrebujejo.

Kaj lahko doprinesem vaši ekipi?

  • Sem oseba, ki ne odneha in vedno najde način do rešitve, imam rada nove izzive, ki me izpopolnjujejo.
  • Sem polna novih idej in zamisli, in sem pripravljena se še naprej izobraževati glede na potrebe delovnega procesa.
  • Delo z ljudmi, predvsem individualno, mi ne predstavlja nobenih težav, prav tako tudi vodenje skupine ljudi ne. Ljudje so zadovoljni predvsem s tem, da vedno posvetim dovolj časa strankam, in sem vedno na voljo tudi za individualni pogovor, če le-to potrebujejo.
  • Imam dobro znanje iz (strokovne) angleščine, ter nekaj znanja iz nemščine.
  • Skozi življenje v tujini sem se naučila sprejemanja ljudi po načelu ”equality and diversity” kar pomeni da se trudim vse obravnati enako, z izjemo tistih ki potrebujejo posebno obravnavo (invalidi, različne vere, otroci).
  • Ljudje od mene vedno dobijo 100%, in kljub temu da še nisem strokovnjak lahko rečem, da sem imela že kar nekaj uspešnih zgodb.

Moj načrti za prihodnost zajemajo pomoč ter raziskovanje iz področja forenzične psihologije ter psihoterapije, saj pomagati ljudem takrat ko vsi ostali obupajo, je nekaj kar želim početi vse moje življenje.

Monika Krvina finalna