Miroljubna, vključujoča in varna družba za vse – počastitev 20. obletnice agende o ženskah, miru in varnosti

0

Četrtek, 5. november 2020, med 10:00-12:00 in 13:00-14:30

Vabilo in Program

Počastitev 20. obletnice Resolucije Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov 1325 in naslednjih, ki skupaj tvorijo Agendo 1325 o ženskah miru in varnosti (več: UN Gender/WPS),  je sklepni dogodek v nizu aktivnosti, ki smo jih na IRVD v letu 2020 namenili opolnomočenju skupine Ženske za mir in varnost.

V povezavi z naslovnim dogodkom velja poudariti, da se letos izteka veljavnost Akcijskega načrta Republike Slovenije za izvajanje Agende 1325 o ženskah, miru in varnosti 2018-2020; prav tako Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020; ne nazadnje Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020. Pri njihovi prenovi za naslednje obdobje veljavnosti je uresničevanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk med ključnimi vprašanji socialne države in kakovostnega življenja, miru, varnosti in družbe prihodnosti za vse.

Naša država v svetovnem merilu večinoma dosega dokaj visoko raven odgovornosti pri uresničevanju sprejetih obveznosti iz naslova zagotavljanja družbene enakosti ter zaščite žensk, otrok in drugih ranljivih skupin.

Toda s svetom delimo tudi negotove razmere z vsemi dejavniki tveganja najhujših nevarnosti in izgubljenih priložnosti na poti v družbo prihodnosti. In če nas je epidemija covida-19 toliko bolj utrdila v tem spoznanju, je zdaj pred nami potreba po širokem soglasju umnih in razumnih ljudi, kaj bi morali kot družba storiti, da naša prizadevanja za družbo prihodnosti s skupnim potencialom raznolikosti še okrepimo.

Počastitev 20. obletnice Resolucije 1325 o ženskah, miru in varnosti pa je priložnost še za premislek, kako bi kot družba morali ravnati, da dosežene ravni kakovosti življenja za vse, svobode, miru in varnosti vsaj ne izgubimo.

Tukaj na povezavi dobite več informacij o dogodku.

Prijazno vabljeni!

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.