Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj

0
S sodelavci v Mestni upravi si prizadevate, da bi Ptuj občanom nudil varen in prijazen dom. Ali ste, kot župan zadovoljni z doseženim na tem področju?

Zadovoljen sem s stanjem varnosti, saj vse službe v okviru Varnostnega sosveta zelo dobro sodelujejo. Rezultat takšnega sodelovanja je tudi priznanje za najbolj varno mesto v Sloveniji v letu 2014, ki ga podeljujeta Inštitut za korporativne varnostne študije in Slovensko združenje korporativne varnosti.

Na kakšen način Mestna uprava občine Ptuj meri zadovoljstvo na področju varnosti v občini Ptuj, ali ste izvedli kakšne raziskave/ankete med občani o tem, ali se v občini počutijo varno?

Na mestni občini se odzivamo na vse pobude in vloge občanov, ki prihajajo na občino v vseh možnih oblikah, med drugim tudi prek portala Izboljšajmo Ptuj. Pobude takoj posredujemo pristojnim službam, ki se v okviru svoje dejavnosti tudi nemudoma odzovejo.

Tako kot pri ostalih slovenskih občinah, tudi pri vas izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje. Kakšne so aktivnosti vaše občinske uprave na tem področju oz, kako občane ozaveščate, da naj bolje skrbijo za svoje premoženje?

Občane obveščamo preko medijev, še posebej pa preko občinskega glasila Ptujčan, naših spletnih strani in četrte veje oblasti. Občane pozivamo, da se tudi oni vključijo aktivno na področje varnosti, tako da vsa tveganja takoj javijo pristojnim službam.

Ptuj panoramski pogled_2

Foto: Stanko Kozel

Ali v občini Ptuj izvajate kakšne inovativne pristope na področju zagotavljanja varnosti občanov, ki bi lahko bili primeri dobre prakse tudi za preostale slovenske občine?

Imamo učinkovit pristop k pobudam in opozorilom občanov. Kot občina se ne izgovarjamo, da nismo pristojni, ampak občane napotimo k pravemu organu. Želimo, da se na področju varnosti zadeve rešujejo nemudoma, po najkrajši možni poti. Hkrati občane pozivamo, da javijo vse, kar jih moti. Vidimo, da je uspeh v varnosti, če pravočasno odkrivamo nevarnosti in kršitelje, torej moramo biti občutljivi na varnostna tveganja že v preventivi.

S šolami, vzgojno-varstvenimi zavodi in drugimi izobraževalnimi institucijami osveščamo predvsem starše za prevzem realne odgovornosti pri vzgoji in varnosti. Odlično sodelujemo tudi s policijo, s katero smo ustanovili Varnostni sosvet. Temeljna funkcija varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko. Tudi medobčinski redarji so ključni za varnost v mestu in prevzemajo vedno več nalog na področju varnosti, kolikor je pač mogoče v skladu s pristojnostmi redarske službe.

Ptuj parkFoto: Stanko Kozel

Ali nam lahko poveste koliko zaposlenih v Mestni upravi občine Ptuj se ukvarja s področjem celovite občinske varnosti, na kakšen način delujejo, ali se srečujejo tudi z občani na terenu v smeri preventive in ozaveščanja, kako in kje se izobražujejo?

Varnostna problematika je strokovna vsebina vseh zaposlenih, zaposleni v občinski upravi so vključeni v komisije in skupine, ki se ukvarjajo s preventivo na področje varnosti in koordinacije različnih služb. Skupaj z drugimi občinami Spodnjega Podravja imamo organizirano medobčinsko redarsko službo, ki je pomembna za varnost v naši in bližnjih občinah.

Ali vaša občinska uprava sodeluje tudi z ostalimi občinami v Sloveniji na področju občinske varnosti, delujejo kakšne delovne skupine oz ali imate na to temo tudi srečanja s predstavniki tujih občin oz mest, zaradi izmenjave dobrih praks ipd?

Z drugimi občinami imamo vzpostavljen sistem zbiranja podatkov, pri čemer strokovni sodelavci v upravi sodelujejo s sosednjimi občinami in primerljivimi občinami. Eden od primerov dobrega sodelovanja je medobčinsko redarstvo.

Pripravil: Andrej Kovačič       E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.