Milan Pleško, poveljnik, Specialna enota policije

0

Posebne specialne enote so se v Evropi začele formirati v 70. letih, ko se je začel pojavljati terorizem. Kako je v Sloveniji začela nastajati Specialna enota policije?

Glavni mejnik pri začetku nastajanj specialnih enot v Evropi in tako tudi v Sloveniji je bil teroristični napad na olimpijskih igrah v Münchnu v Nemčiji leta 1972, kjer je bila cilj napada ekipa športnikov iz Izraela. V skladu z direktivo takratnega predsednika SFRJ so vse republike ustanovile posebne enote milice, ki so bile predvidene za delovanje v kriznih razmerah. V Sloveniji je bila ustanovljena Četa za posebne naloge, ki je imela v svoji sestavi Vod za posebne naloge in Vod za zavarovanje objektov. Tradicijo Voda za posebne naloge nadaljuje današnja Specialna enota, ki je bila v današnjo organizacijsko strukturo umeščena leta 1990.

Foto: Policija

Kako je enota Specialne policije sestavljena?

Specialna enota policije je sestavljena iz:

  • Oddelek za operativno delovanje,
  • Oddelek za operativno podporo in
  • Oddelek za protibombno zaščito.

Foto: Policija

Katere so tiste naloge, ki jih danes opravlja SE?

Specialna enota:

  • opravlja naloge v zvezi s protiterorističnim delovanjem,
  • sodeluje pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj,
  • sodeluje pri varovanju najvišjih domačih in tujih državnih predstavnikov, varovanju določenih objektov,
  • sodeluje pri delovanju policije ob hujših elementarnih in drugih nesrečah,
  • skrbi za ustrezno usposabljanje in izpopolnjevanje pripadnikov specialne enote ter pomaga pri usposabljanju drugih policijskih enot, ministrstva za notranje zadeve ter drugih državnih organov.

Foto: Policija

Želja večine pripadnikov policije je, da bi prišli v Specialno enoto policije, kateri so tisti glavni razlogi, zaradi katerih številni kandidati izpadejo?

Kandidati, ki se prijavijo v selekcijski postopek za sprejem v Specialno enoto odpadejo iz nadaljnjega izbirnega postopka zaradi pomanjkanja vrhunske fizične in psihične pripravljenosti. Bistvo selekcije je v tem, da se ne iščejo visoke kvalitete kandidata v posamezni disciplini (izrazita superiornost v eni disciplini, na primer v teku, to ne pomeni vrhunske kvalitete) temveč se iščejo kandidati z nadpovprečnimi rezultati v različnih veščinah in sposobnostih.

Foto: Policija

Ali še vedno drži geslo Specialen enote iz leta 1990, “Izurjeni za pomoč, a tudi za udarnost in silo”?

Specialna enota je vrhunsko izurjena policijska enota, ki je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo sposobna razreševati najzahtevnejše varnostne naloge. Njeni pripadniki se usposabljajo za izvajanje nalog z najvišjo stopnjo tveganja. Pri tem pa težijo k zagotavljanju visoke stopnje varnosti morebitnih nedolžnih in lastne varnosti.

Policisti Specialne enote predstavljajo odločnost, samozavest, moč, vrhunsko usposobljenost in pripravljenost za izvajanje najzahtevnejših varnostnih nalog iz česar še vedno izhaja tudi geslo »Izurjeni za pomoč, a tudi za udarnost in silo«.

Foto: Policija

Ali kandidirajo tudi ženske, in ali se je kateri že uspelo uvrstiti v vašo enoto?

V selekcijski postopek se lahko prijavijo tudi ženske oz. policistke vendar v zadnjih desetih letih nismo imeli nobene kandidatke.

Andrej Kovačič                                                               E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.