Mestna občina Ljubljana

0

MOL

Na  območju  MO  Ljubljana,  ki  zajema  okoli  287.218 (na dan 1. 1. 2015) prebivalcev  (oziroma  44  %  vseh  prebivalcev  območja  Policijske uprave Ljubljana) delujejo Policijska postaja Ljubljana Center, Policijska postaja Ljubljana  Bežigrad,  Policijska  postaja Ljubljana Vič, Policijska postaja Ljubljana  Moste in Policijska postaja Ljubljana Šiška . Poleg omenjenih so na  omenjenem  območju  prisotne  tudi Postaja konjeniške policije, Postaja vodnikov službenih psov, Postaja prometne policije in Policijska postaja za izravnalne ukrepe.

Trenutno  je  na območju PU Ljubljana ustanovljenih  79 posvetovalnih teles od tega:

  •  26  posvetovalnih  teles  za  varnost  državljanov (sveti, sosveti, odbori…) (od tega je 11 posvetovalnih teles za varnost občanov ustanovljenih v četrtnih skupnostih  MOL  in  1 posvetovalno telo za varnost meščanov v Mestni občini Ljubljana);
  • 27 svetov za preventivo in varnost v cestnem prometu;
  • 26  drugih oblik sodelovanja (lokalne akcijske skupine za boj proti prepovedanim  drogam,  lokalne  koordinacijske  skupine  za  socialno varstvo, komisije za romska vprašanja, posvetovalni tim ipd.)

Na  območju MO Ljubljana so policisti leta 2009 obravnavali 30.433 kaznivih dejanj, 2010- 30.775, 2011-31.678, 2012-28.268, 2013-30.696, 2014-32.398. V  internetni  bazi  podatkov o življenjskih pogojih v mestih in državah po vsem  svetu  (www.numbeo.com) znaša indeks kriminalitete* v Ljubljani 28,69 indeksnih točk, indeks varnosti** pa znaša 71,31 indeksnih točk.  96,00  %  anketiranih  meni,  da  se lahko podnevi, 78,00 % anketiranih pa meni, da se lahko ponoči, sami varno sprehajajo po mestu.

*INDEKS  KRIMINALITETE  je ocena splošne ravni kriminalitete. Indeksi do 50 nakazujejo na nižjo stopnjo kriminalitete in višjo stopnjo varnosti.

**VARNOSTNI  INDEKS  je  ravno  nasprotje  indeksu  kriminalitete. Višji indeks nakazuje na višjo stopnjo varnosti.

Mesto  Ljubljana  je  v  mnogih  internetnih  bazah  podatkov,   namenjenih turistom, ocenjeno kot zelo varno mesto, z nizko stopnjo kriminalitete.

http://www.tripadvisor.com/Travel-g274873-s206/Ljubljana:Slovenia:Health.And.Safety.html

Na internetni strani http://www.inyourpocket.com/slovenia/Crime-and-Safety_73434c, je Ljubljana opisana kot: “Eno izmed varnejših glavnih mest na svetu”.

Ko govorimo o preprečevanju kaznivih dejanjih je pomemben element samozaščitno obnašanje posameznikov in podjetij. Kljub vsem našim priporočilom in svetovanjem v medijih, na prireditvah o načinih, kako si organizirati varovanje lastnega premoženja (stanovanje, stanovanjska hiša, poslovni prostor…), občani še vedno ne naredijo dovolj za varovanje lastnega premoženja. »Prilika dela tatu« je star pregovor, ki v praksi tudi drži. Nič kolikokrat policisti opazijo v vozilih, ki so brez nadzora, na vidnem mestu kovčke, torbice, sisteme satelitske navigacije, mobilne telefone,  tudi ključe od vozil. Takšne okoliščine še povečajo možnost, da se določena oseba odloči izvršiti kaznivo dejanje. Podobno je z varovanjem stanovanj (izrabljene in nezaščitene ključavnice, odprta okna, nezaklenjena vrata, ključi v nabiralnikih…), stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov (odprte izložbe, vrednejši artikli pri izhodu, odprte blagajne brez nadzora….). Vse take okoliščine vzpodbujajo  storilce kaznivih dejanj.

Policija kot represivni organ v predkazenskem postopku naredi vse potrebno, da se tak storilec pripelje do preiskovalnega sodnika, vendar pa je velika verjetnost, da bo taisti storilec ob prvi ponujeni priložnosti (npr. predmeti na vidnem mestu v vozilu….) ponovil kaznivo dejanje (razlogi so lahko različni, najpogostejši pa je zagotavljanje lastne eksistence ali pa potreba po nakupu prepovedanih drog). Policisti in kriminalisti poleg represivnega dela opravljajo tudi preventivno dejavnost. Ciljne skupine so predvsem otroci, mladi in starejši. Sodelujemo pri izobraževanju starejših v dnevnih centrih za starejše, v osnovnih šolah, vrtcih… vse z namenom naučiti ciljne skupine, kako doseči določeno stopnjo osebne varnosti in zavedanje varnosti kot dobrine.

Policisti sodelujejo v Posvetovalnih telesih oz. Sosvetih za varnost v četrtnih skupnosti, kjer si skupaj z občani prizadevajo k zagotavljanju večje varnosti ter jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti nudijo pomoč.

Občani, državljani se morajo zavedati, da so lahko žrtev kaznivega dejanja (v mislih imamo predvsem premoženjska kazniva dejanja) in, da lahko za preprečitev tega naredijo največ sami s samozaščitnim ravnanjem. Organi pregona bodo naredili vse, da se storilci odkrijejo vendar bo kljub naporom policistov škoda (pa ne samo materialna …) že povzročena in to je tisto dejstvo katerega je vredno preprečiti.

Kot  smo  že  opisali   policija sodeluje na različne načine tako z lokalno skupnostjo,   organizacijami,  združenji  k  skupnemu  cilju  zagotavljanju varnosti. Tako pozdravljamo tudi vse novoustanovljena združenja, ki lahko k temu cilju pripomorejo.

Pripravila: Policijska uprava Ljubljana

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.