Mesečno srečanje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig – 25. 2. 2020 (VARENSVET)

0

V organizaciji IVK inštituta in Slovenskega združenja za varen svet je dne 25.2.2020 potekalo mesečno srečanje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Na dogodku nas je gostila direktorica zavoda, gospa Tadeja Glavica, ki nam je predstavila zgodovinski pregled zavoda in njegov glavni namen, to je izvrševanje kazenskih sankcij za ženske. Direktorica je med drugim dejala, da si v zavodu prizadevajo spodbujati vse obsojenke k čim bolj kakovostnemu in dejavnemu preživljanju prostega časa. Saj tak način preživljanja prostega časa krepi njihovo samopodobo in medosebne odnose.

Nato je sledilo še predavanje dr. Danijele Mrhar Prelić, direktorice uprave RS za probacijo. Predstavila je delovanje Uprave za probacijo, ki osebam v okviru izvrševanja kazenskih sankcij nudi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost. Bistveno je, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, in da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov. Uprava za probacijo je sestavljena s petih probacijskih enot s sedeži v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Novem mestu.

Po predstavitvi Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig in Uprave za probacijo smo obisk sklenili še z ogledom zavoda.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.