Mesečno srečanje IVK/Slovenskega združenja za varen svet na temo JRKB nevarnosti – 26. 03. 2019

0

Dne 26.03.2019 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani v organizaciji IVK/Slovenskega združenja za varen svet potekalo redno mesečno srečanje na temo jedrske, radiološke, kemične in biološke nevarnosti oz. obrambe.

Slovenija sodi med najbolj varne države na svetu, pa vendar pri tem ni nobenega zagotovila, da smo tudi v prihodnje lahko varni pred takšnimi in drugačnimi nevarnostmi. Veliko se govori o novodobnih načinih bojevanja, kjer prevladujejo prefinjeni načini, kamor spadajo jedrske, radiološke, kemične in biološke nevarnosti oz. tveganja.

Foto: osebni arhiv predavatelja

Orožje za množično uničevanje tako predstavlja v svetu čedalje večje grožnje. Možnost uporabe kemikalij pri terorističnih napadih je v teroristični propagandi vse bolj pomembna. To še povečuje zaskrbljenost, ki se je pojavila v zvezi z načrti pri znanih terorističnih napadih. Kaj lahko ob tovrstnih napadih storimo državljani in strokovnjaki za varovanje, kakšne so možnosti preživetja, kako ravnati pred, med in po JRKB dogodku? Na tovrstna vprašanja nam je odgovoril strokovnjak za obravnavano področje, Robert Drevenšek.

Prvotni namen jedrskega dogodka je doseči rušilno eksplozijo velikih razsežnosti, pri čemer se kot stranski učinek izgorevanja jedrskega eksploziva pojavijo radioaktivna sevanja.
Predstavljena je bila umazana bomba, ki je eksplozivna naprava, ki v okolico eksplozije razprši radioaktivno snov, ustvari se pojem radiološki dogodek, katerega namen je namerna povzročitev radioaktivnega sevanja v njegovi okolici. JRKB dogodek, je izraz za izpust radioloških, kemičnih ali bioloških agensov oziroma nevarnih snovi ob JRKB napadu ter ob drugih izpustih nevarnih snovi.

Predavatelj je prav tako predstavil štiri grožnje in tri nevarnosti, agense, upravljanje in nadzor nevarnosti.

Foto: IVK/SZVS (podelitev zahvale, Robert Drevenšek, Andrej Kovačič)

V zelo zanimivem predavanju smo izvedeli tudi na kaj je potrebno biti pozoren pri zagotavljanju varovanja trgovskih centrov in drugih javnih objektov, kjer se nahaja veliko ljudi, z vidika terorističnega delovanja. Prav tako smo izvedeli, kako ravnati ob izpustih nevarnih snovi v zraku ipd.

Foto: IVK/SZVS (doc. dr. Maja Garb, Robert Drevenšek, Andrej Kovačič)

Jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba je po besedah predavatelja zavedanje, védenje, znanje, pripravljenost in opremljenost. Je sistem.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.