Mag. Miha Ješe, župan občine Škofja Loka

0
Ali nam lahko predstavite aktivnosti, ki jih vaša občina izvaja na področju celovite varnosti občanov?

Temeljni dokument v katerem so opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kakovostnega življenja prebivalcev občine Škofja Loka je Občinski program varnosti. Glavni poudarek tega dokumenta je organizacija in opredelitev dela občinskega redarstva ter strokovno in transparentno izvajanje nalog, kot jih določa Zakon o občinskem redarstvu. Namen Občinskega programa varnosti je tudi vzpostaviti partnerski odnos med občinskim redarstvom in Policijo ter z drugimi institucijami, ki so povezane z zagotavljanjem javne varnosti  ter javnega reda na območju občine. Skladno s tem dokumentom imamo vzpostavljen sistem sodelovanja s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, poleg običajnih redarskih nadzorov redarstvo izvaja tudi meritve hitrosti  ter sodeluje s Policijo v skupnih akcijah nadzora.

Škofjeloški grad

Škofjeloški grad

Foto: Sašo Kočevar

Na kakšen način spremljate zadovoljstvo občanov na področju varnosti v občini, ali izvajate kakšne raziskave med občani o tem, ali se v občini počutijo varno?

Neposrednih anket in raziskav med občani ne izvajamo za nobeno področje. Odzive in mnenja občanov pridobimo predvsem v medsebojnem komuniciranju in preko odzivov v elektronskem poslovanju.

Ali menite, da so vaši občani dovolj ozaveščeni o tem, da so v prvi vrsti sami odgovorni za svojo varnost, za varnost svojega premoženja itd?

Načeloma se občani zavedamo, da smo za svojo varnost v prvi vrsti odgovorni sami. Glede na to, da razen nekaj ropov v občini ne beležimo večje kriminalitete, pa tej temi ne posvečamo večje pozornosti. Nekaj nemira s stališča varnosti povzroča možnost prevzema večjega števila beguncev.

Panorama Šk. Loka

Škofja Loka panorama

Foto: Jana Jocif

Ali ste kot župan zadovoljni s stanjem celovite varnosti v vaši občini oz ali menite, da bi bile na določenem področju potrebne še dodatne aktivnosti?

Škofjo Loko lahko označimo kot varno mesto. Vseeno pa tej temi posvečamo precejšnjo pozornost. Največ naporov skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v prometu in Policijsko postajo Škofja Loka namenjamo prometni varnosti, ki se sicer izrazito izboljšuje, vendar jo skušamo še izboljšati. Tekom celega leta tej problematiki namenjamo veliko pozornosti, predvsem pa ugotavljamo črne točke in jih skušamo čim hitreje odpraviti.

Ali občina Škofja Loka sodeluje s katerimi občinami/mesti v tujini in sicer v smeri pobratenja občin in če, ali gre pri tem tudi za izmenjavo dobre prakse na področju celovite varnosti?

Poleg osmih neposredno pobratenih evropskih mest je Občina Škofja Loka vključena tudi v združenje mest držav Evropske unije, kjer imamo 27 sodelujočih mest. S temi mesti izmenjavamo dobro prakso tudi glede varnosti, še posebno varnosti v cestnem prometu.

Pripravil: Andrej Kovačič                     E: andrej.kovacic@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.