Mag. Lidija Grmek Zupanc, ravnateljica Višje strokovne šole, Šolski center Kranj

0

Vprašanje varnosti je v današnjem svetu eno temeljnih vprašanj zagotavljanja človekovih pravic, pri čemer je težko zagotavljati visoko stopnjo varnosti, in ob tem ne kršiti teh pravic. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Če bi izhajali iz nekaterih teorij, npr. hierarhije potreb po Maslowu, bi lahko povzeli, da so takoj za fiziološkimi potrebami potrebe po vsakršni obliki varnosti. Vprašanje varnosti je torej dejansko eno temeljnih vprašanj zagotavljanja človekovih pravic. Ljudje živimo v družbi in smo lahko drug drugemu v podporo pri zagotavljanju varnosti, lahko pa je tudi obratno. Prav v tej družbeni povezanosti je lahko težava pri uresničevanju varnostnih pravic posameznika. Če parafraziramo znano načelo, da je svoboda posameznika omejena s svobodo drugega, potem je varnost posameznika omejena s varnostjo drugega in tu se lahko začnejo težave.

Foto: arhiv ŠC Kranj

Zagotavljanje varnosti oz. poznavanje nevarnosti mora biti v prihodnje še v večji meri vključeno v sam izobraževalni sistem. Kako v vašem izobraževalnem programu za inženirje varovanja sledite razmeram na tem področju?

Najpomembnejše je, da imamo kvalitetne predavatelje, ki spremljajo novosti na svojem področju. Večina predavateljev strokovnih predmetov je zaposlenih na različnih pomembnih funkcijah s tega področja, tako da lahko rečem, da tem razmeram sledijo, hkrati pa jih tudi soustvarjajo – so pisci člankov, pravilnikov, sooblikujejo znanja s tega področja. Ravno s slednjim pa lahko največ dobijo naši študenti – aktualna znanja, kritični način razmišljanja, razmislek o dilemah, ki se ob tem pojavljajo itd. Svež veter v tem smislu prinašajo tudi gostujoči predavatelji in to zelo podpiramo.

Z varnostjo je podobno kot z zdravjem – dokler smo varni in zdravi, ponavadi ne razmišljamo o ne-varnosti in bolezni. V tej smeri bodo verjetno potrebni še učinkovitejši preventivni ukrepi in opozarjanja (spolne zlorabe, tatvine, spletna varnost, nevarnost terorističnih napadov ipd.). Ali se mladi, ki se izobražujejo v vašem šolskem centru dovolj dobro zavedajo tovrstnih nevarnosti in tveganj?

Znotraj Šolskega centra Kranj se nahajajo tri srednje šole in višja strokovna šola. Direktor in vse ravnateljice posameznih enot se enkrat tedensko na daljših kolegijih pogovorimo vse potrebno glede usklajenega delovanja. Pogovarjamo se tudi o morebitnih predavanjih, ki jih za naše dijake in študente izpeljejo gostujoči predavatelji. Na tem področju smo sicer že nekaj naredili, pa vendar vse bolj kaže, da bo to postala naša trajnostna naloga. Mladi se prav gotovo ne zavedajo vseh nevarnosti in običajno so prav grenke izkušnje tiste, ki nas opozorijo na manj svetlo plat življenja. Na tem mestu bi izpostavila pomen preventivnih dejavnosti, ki sicer niso vključene v programske vsebine neposredno, vendar pa bo dober pedagog zagotovo našel priložnost, da vsebine poveže, ubesedi in opozori na potrebno zaščito. Vedno morata biti torej zajeta oba dela – nasilna nevarnost, ki preti s svojimi posledicami, po drugi strani pa morajo biti mladim prikazani načini, kako se pred tem varovati, takšna dejanja preprečiti in kako zmanjšati morebitne nezaželene posledice teh dejanj.

V okviru projektov Skupnosti Višjih strokovnih šol Slovenije načrtujete tekmovanje za najboljša diplomska dela s posameznih področij. V ta namen si želite v komisijo za ocenjevanje diplomskih nalog za višješolski program varovanje pritegniti najboljše strokovnjake. Ali nam lahko kaj več poveste o tem?

Da, tako je. V okviru Skupnosti VSŠ sem zadolžena za strateško področje dela s študenti, in sicer tekmovanja. V sklopu tega nameravamo pripraviti tekmovanje za najboljše diplomske naloge tudi za tista višješolska področja, kjer takih tekmovanj še ni. Tako področje je seveda tudi varovanje. Če se bo vse izšlo po načrtih, bo tak razpis objavljen že v mesecu juniju. Več pa v tem trenutku ne morem povedati.

Višješolski program varovanje daje/bo dal zlasti preko diplomskih nalog pomembno dodano vrednost na tem področju, s čimer si želite povečati tudi prepoznavnost idej in rešitev na področju varovanja. Ali menite, da bi bilo mogoče na ta način poiskati rešitve, s katerimi bi lahko izboljšali varnost v družbi?

Višješolski program varovanje je na Šolskem centru Kranj »najmlajši« program, saj smo prvega diplomanta dobili šele v preteklem študijskem letu. Sam program ima poleg obveznih modulov tudi tri izbirne module (študenti pa izberejo dva): Varovanje oseb in premoženja, Varnostni menedžment in Varnostni tehnični sistemi. Slednjega v letošnjem študijskem letu študenti niso izbrali. V prihodnosti pričakujemo diplomske naloge z vseh treh področij. Glede na to, da sta mentorja pri diplomski nalogi vedno dva, mentor iz šole in somentor iz podjetja, kjer je študent opravljal praktično izobraževanje, bodo zagotovo nastale nove aplikativne rešitve.

P.D.                                                                                                     E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.