mag. Katja Arzenšek Konjajeva, ravnateljica, OŠ Vide Pregarc, Ljubljana

0

Ste ravnateljica OŠ Vide Pregarc, Ljubljana, katero obiskuje 370 učencev. Ali nam lahko poveste, kako je biti danes ravnateljica osnovne šole, glede na veliko odgovornost tudi za področje zagotavljanja varnosti otrok in zaposlenih?

Biti ravnateljica v današnjih časih pomeni veliko odgovornost. Predvsem glede varnosti. To pomeni, da je potrebno skrbeti za to, da se učenci, učitelji in starši počutijo varne ob vstopu v šolske prostore, kot tudi glede druge varnosti, kar pomeni dogovorjena pravila, spoštovanje dogovorov in podobno. Skrbeti je treba za tehnično in fizično varovanje in za dobre odnose, kajti tudi to pomeni varnost.

Varnost v šolah naj bi bila še vedno tabu tema, o kateri se javno bolj malo govori. Ali menite, da se dovolj govori o tem?

Menim, da vsak govori toliko, kot želi povedati oziroma kot želi, da se izve. Jaz mislim, da je treba o varnosti odkrito govoriti. Kar se tiče zagotavljanja varnosti je pomembna prva informacija, prav tako je ob pojavu kakšne ne-varnosti potrebno spregovoriti in obvestiti zainteresirano javnost o ukrepih, ki bodo varnost vzpostavili in zagotavljali.

V slovenskih šolah je po raziskavah kar visoka stopnja medvrstniškega nasilja, kjer naj bi prevladovalo predvsem psihično nasilje medtem, ko niso zanemarljivi tudi primeri fizičnega nasilja. Kakšne izkušnje imate na vaši šoli s tovrstnim nasiljem in kako se soočate z njim?

Moram reči, da zaznavamo zelo malo kakršnega koli nasilja. V primeru, da se pojavi, kar tudi se, si najprej ne zatiskamo oči. Soočimo se s problematiko in jo poskusimo reševati v skladu z akti in dogovori. Če se to ne da, potem pokličemo na pomoč ustrezne institucije, ki nam pri tem pomagajo. Sodelovanje in obveščanje sta bistvenega pomena. Verjamem, da je veliko psihičnega nasilja, ki je tudi težko dokazljivo in se ga marsikdo ne loti obravnavati ravno zaradi tega. Mislim, da imamo ozaveščen in z ustreznimi strategijami opremljen kader, ki takoj ob zaznavi odreagira ali pa obvesti pristojne, da se zadeva začne reševati.

Kakšne aktivnosti izvajate na področju zagotavljanja varnosti otrok in zaposlenih na vaši šoli?

Učence in zaposlene seznanjamo s sprejetimi aktivnostmi, dogovori in z vsem, kar morajo vedeti, da se varnost zagotavlja. Nekaj pokrivamo z izobraževanjem, nekaj s projekti, razgovori, ozaveščanjem in osveščanjem. Kakšna tematska konferenca je namenjena tudi temu. Učence seznanimo s pravili in s posledicami ob kršitvah.

Kako naj bi po vašem mnenju delovala varna šola, ki celovito skrbi za varnost na šoli?

Predvsem z vzpostavitvijo dobrih odnosov, ki temeljijo na zaupanju vseh deležnikov.

Andrej Kovačič                                            E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.