Mag. Leonida Rijavec Rožanc, predsednica Sveta staršev Osnovne šole Vič

0

Ali nam lahko poveste, kako z vidika funkcije, ki jo opravljate in z vidika starša gledate na problematiko zagotavljanja varnosti v šoli? Ali ste mnenja, da se v šoli naredi dovolj za celovito varnost otrok?

Osnovna šola Vič poskuša na vseh ravneh zagotavljati varnost svojih varovancev, kar pa ni preprosto glede na to, da gre za šolo z največ učenci v Sloveniji, ki izvaja pedagoško dejavnost na dveh prometno zahtevnih lokacijah. To se izraža v obliki učnih ur o varnostni problematiki različnih vrst (na cesti, varna uporabe interneta, odnosi med učenci,..), učenju pravil ravnanja v prometu in okolici, opravljanju kolesarskega izpita ter obveščanju in osveščanju staršev o pravilnem ravnanju pred šolo in v okolici nje. Za pasivno varnost je poskrbljeno z visokimi varnostnimi ograjami, znaki Vičkota po pločniku označujejo varno pot učencev v šolo. Varna pot je sicer tudi objavljena na internetu. V začetku šolskega leta so kritični prehodi dodatno varovani, medtem ko celo šolsko leto poteka  spremljanje otrok nižjih razredov od avtobusne postaje (na Tržaški ulici) do šolskega objekta. Lahko bi rekla, da se šola zelo trudi zagotavljati varnost otrok in se skuša hitro odzivati na vse spremembe in pobude na tem področju.

Vičkoti za varno pot

Foto: osebni arhiv (Vičkoti za varno pot v prometu učencev OŠ Vič)

Ali ima Svet staršev OŠ Vič oblikovan kakšen koncept, kako naj bi delovala šola na področju zagotavljanja celovite varnosti, ali sledi bolj laičnim vidikom in pričakovanjem?

Strategija Sveta staršev OŠ je predvsem aktivno sodelovanje z vodstvom Osnovne šole Vič na tem področju. Pri tem gre predvsem za posredovanje predlogov in iskanje skupnih rešitev za vsakovrstne težave. Omeniti velja tudi našo aktivno vlogo oblikovanju Vzgojnega načrta in drugih dokumentov, ki se nanašajo (tudi) na to problematiko.

Varna šola ni tista, kjer ni varnostne problematike, temveč tista, ki ima vzpostavljene ustrezne mehanizme za obvladovanje varnostnih in drugih tveganj, ki vplivajo na šolsko varnost. Kakšna naj bi po vašem mnenju bila varna šola?

Ko sem sama obiskovala osnovno šolo, nisem nikoli občutila ogroženosti, da naša šola ni varna; igra v in ob njej je vedno potekala sproščeno in veselo, a smo se vsi tudi zavedali varnostnih pravil. Glede na spremembe družbenega okolja so izzivi seveda danes zahtevnejši, vendar menim, da se tudi v varni šoli otroci počutijo kot doma. Šola ne sme postati varovan prostor na način kot je to zapor; treba je poskrbeti za preventivno osveščanje in obnašanje otrok, staršev in učiteljev.

V Sloveniji na področju zagotavljanja celovite varnosti v šolah in spoprijemanja s problematiko nasilja v šolah nimamo strategije, ki bi enotno in na nacionalni ravni obravnavala tovrstno področje. Torej ni določenih konkretnih postopkov, kdo, kdaj in kako se mora ukrepati v določenih primerih, od lažjih, pa do hujših oblik medvrstniškega nasilja. Kakšno vlogo in moč ima Svet staršev OŠ Vič na tem področju?

Glede nasilja je načelo Osnovne šole Vič »ničelna toleranca«. S tem načelom se otroci seznanijo že v prvem razredu, nato pa se ga med šolanjem neprestano obnavlja. Predstavniki Sveta staršev sodelujejo s šolo pri oblikovanju Vzgojnega načrta šole, kjer so postavljena pravila in postopki, kaj in kako ravnati v določenih primerih medvrstniškega nasilja ali nasilja otrok do učiteljev. Ključno se mi zdi, da poskušamo starši skupaj z učitelji in ostalim strokovnim osebjem šole tovrstne težave reševati sproti in učinkovito, da se o tovrstnih ukrepih primerno obvesti tudi starše in učence. Da bi stvari potekale korektno in v obe smeri imamo na šoli dva učitelja mediatorja, ki poučujeta tudi starejše otroke mediacije. Tako bodo otroci sami mediatorji v morebitnih sporih, učitelj mediator pa bo zadeve spremljal in nadziral.

Zagotavljanje varnosti v šolah je dokaj pereča družbena tema. Ali se srečujete tudi s kolegi iz drugih osnovnih šol v MOL in če, kako pogosto je tema šolska varnost?

Funkcijo predsednice Sveta staršev Osnovne šole Vič sem prevzela šele v začetku letošnjega šolskega leta. Kolikor sem bila seznanjena na Aktivu svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol pogosto razpravljajo tudi o problematiki varnosti, sama pa te izkušnje žal še nimam.

Andrej Kovačič                                           E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.