Ksenija Pahor, profesorica pedagogike in sociologije, ravnateljica OŠ Odranci in vrtca Mavrica

0

Naselje Odranci, ki se nahajajo v pomurski regiji so bili prvič omenjeni v letu 1322, kar pomeni, da ste v letu 2022 praznovali 700-letnico obstoja. Ali nam lahko predstavite zgodovinski vidik osnovne šole, kjer ste ravnateljica?

V Odrancih sem zaposlena od leta 1992.  Od 1. 9. 2019 sem ravnateljica šole in vrtca. Osnovnošolsko izobraževanje v Odrancih se je začelo leta 1857. Leta 1932 je bila dokončana šestrazredna šola. Otvoritev stavbe je bila 11. decembra 1932. Po otvoritvi nove šole in okronanega najlepšega vrta v Prekmurju je odranska šola veljala za najlepšo šolo v celotnem Prekmurju. V preteklosti se je šola imenovala Osnovna šola Vinka Megle Odranci. Število učencev je skozi leta nihalo. Trenutno  šolo obiskuje 165 učencev. V šolskem letu 1996/1997 je bil sprejet Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v občini Odranci. Občina je s tem ustanovila zavod Osnovna šola Odranci. V okviru zavoda se je organizirala enota vrtca pod imenom Vrtec Odranci.

Šola se je v šolskem letu 2002/2003 priključila družini UNESCO ASP-net šolam Slovenije in si 5. novembra pridobila naziv UNESCO šola z mednarodnim statusom v mreži UNESCO ASPnet šol Slovenije in ga vse do danes tudi obdržala.

Osnovnošolsko izobraževanje je na šoli zaključila Mateja Kociper, ki je leta 2015 osvojila naslov Miss Slovenije.

Foto: OŠ Odranci

Kateri projekt, ki ste ga v času vodenja osnovne šole vzpostavili bi posebej izpostavili in na katerega ste še posebej ponosni?

Na šoli izvajamo številne projekte, med katerimi naj izpostavim projekt Roka v roki (Erasmus K3 projekt) in Dvig digitalne kompetentnosti, v  katerega je vključen tudi vrtec.

Kaj je po vašem mnenju pomembno pri vodenju osnovne šole, da bi lahko vaše delo ocenili kot uspešno?

Ravnatelj kot pedagoški vodja bi moral biti vizionar, finančnik, strokovnjak za organizacijo in pravno-zakonodajna vprašanja, usklajevalec interesov različnih deležnikov, a ker je vse to velikokrat nemogoče, mora biti vodenje šole sodelovalno naravnano. Za vodjo oziroma ravnatelja to pomeni sistematično načrtno sodelovanje z vsemi deležniki. Pomembno pri vodenju je, da ima ravnatelj empatijo in zna prisluhniti deležnikom, ki so vključeni v proces. Prav tako mora poznati sebe in svoje močne ter šibke točke.

Foto: OŠ Odranci

Obdobje šolanja na daljavo, ki ga je zaznamoval Covid-19 je za nami. Ali je po vašem mnenju tovrstno obdobje vplivalo kaj na otroke in če da v kakšni meri?

Obdobje šolanja na daljavo, ki ga je zaznamoval Covid-19 je pustilo tako socialne kot psihofizične posledice. Socialne izkušnje in interakcije med otroki so se povsem spremenile. Poslabšalo se je  branje in pismenost, pojavile so se težave z zbranostjo, upočasnilo se je razmišljanje, več je nemira in klepetavosti.

Za otroke je pomembno, da se v šoli počutijo varno, tako v fizičnem kot psihičnem pogledu. Kakšne aktivnosti na vaši osnovni šoli izvajate na tem področju?

Naloga šole je, da ustvarja varno in spodbudno učno okolje. Trudimo se slišati vsakega učenca in ustvariti okolje, v katerem se bodo vsi čutili sprejete. Dobri medsebojni odnosi in kakovostna komunikacija prispevajo k oblikovanju in delovanju šole. Skupaj z zunanjimi institucijami sodelujemo in izvajamo preventivne delavnice.

Izzivi sodobnega časa kot takšnega, socialna omrežja in drugi vidiki sodobne družbe prinašajo tudi v šolski prostor določene nevarnosti. Kaj na vaši šoli opažate v tej smeri in kako se soočate s tem?

Trenutni izziv sodobnega časa so socialna in družbena spletna omrežja. Opažamo pretirano uporabo spletnih medijev in posledično nezbranost pri pouku. Učenci to sami priznavajo in se zavedajo nevarnosti na spletu, čeprav je v uporabi IKT še vedno veliko prednosti. Cilj nas, odraslih, pa je ta, da mlade učimo pravilne in varne uporabe vseh teh orodij. Šola ima pri tem pomembno vlogo, učiteljem pa to narekujejo tudi učni načrti. Digitalna zmožnost pri učencih se mora vključevati zavestno in kritično, tako da se razvija raba informacijske tehnologije pri opravljanju šolskih in zunajšolskih obveznosti in dejavnosti.

K. K.                                                                                                       E: info@varensvet.si   

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.