Komunikacija in naprave za elektronski nadzor – 1. del komunikacija

0

Ko omenite besedo komunikacija, se bo takoj odzval kakšen »strokovnjak« in pričel s predavanjem o »walkie-talkie« in raznih drugih napravah.

Obstaja kar nekaj naprav, ki se jih poslužujejo telesni stražarji za komuniciranje pri svojem delu, vendar  se bomo v tem poglavju omejili na načine prenašanja informacij in ne toliko na sisteme komuniciranja in naprave.

Pri IBA organizaciji poznamo štiri vrste komunikacije: govor, znaki, dokumenti in intuicija. Vsakega od njih je mogoče prepoznati po različnih metodah.

Slika 1

Govorna komunikacija vključuje pogovor vsaj dveh oseb, sporočila pa lahko prenesemo posredno tudi preko drugih sredstev, kot na primer »bakrene žice« ali optičnega kabla, interkoma ali radijskih prenosnih postaj.

Slika 2

Znakovna komunikacija pokriva signaliziranje z roko in telesom, skozi zgodovino je vključila še semafor  in nemo abecedo.

Slika 3

Dokument pokriva v širšem pomenu različne spise, pisma in fotokopirne dokumente, telefax, fax in elektronsko pošto kot tudi PC datoteke.

Intuitivna komunikacija se odvija znotraj dobro treniranega tima, ko pripadniki dlje časa delajo skupaj. Člani enostavno vedo, kaj je potrebno storiti brez, da bi se za to posebej izdalo ustno navodilo.

Za razliko od ostalih treh vrst komuniciranja je intuicijo nemogoče prestreči in je zato ta tip komunikacije najboljši način komuniciranja med telesnimi stražarji.

Vse vrste komunikacije morajo izpolnjevati dva pogoja:

–          »čistost« (jasna, razumljiva komunikacija)

–          zanesljivost/varnost (sporočila niso dostopna drugim osebam)

»Čista« komunikacija mora biti, ker želimo, da je naše sporočilo jasno in razumljivo ter varna, ker ne želimo, da preidejo sporočila v napačne roke.

Vsak terorist, ki načrtuje napad-atentat, ugrabitev ali past, mora poznati tri informacije:

–          KDO (katera oseba)

–          KJE (lokacija)

–          KDAJ (čas)

Te informacije so ključnega pomena, zato jih moramo držati v največji tajnosti. Ne pozabite, da je telesni stražar najboljši »vod« do varovane osebe!

Telesni stražar pozna vse detajle o navzočnosti varovane osebe, navadah, načinu življenja, načrtih,….

S tega vidika morajo biti telesni stražarji posebej previdni, da se prav preko njih ne izve katera pomembna informacija. Morebitni napadalci uporabljajo različne načine pridobivanja pomembnih informacij, kot na primer prisluškovanje, nastavljanjem določenih oseb – »prijatelja« ali »punce« s katerimi se odvijajo pogovori o poslih, samohvale telesnih stražarjev, puščanju sledi v pisni obliki, preko zvez,…. .

Komunikacijska procedura

Ko govorimo o uporabi zveze (radijske prenosne postaje) je najboljši način, da ne uide ali da ne izgubimo informacije (nerazumavanje) uporaba mednarodne abecede (alfa, bravo, charlie, delta,…). Vozilom so dodeljena kodna imena, lokacijam so dodeljene kode in ravno tako za čas se uporablja posebno številčenje v skladu z IBA pravili. Bistvo vsega je, da zaščitimo informacije; KDO, KJE, KDAJ bo oseba navzoča.

Vsaka komunikacija preko radio zvez mora teči po protokolu:

–          vzpostavljanje zveze

–          prenos sporočila

–          prekinitev zveze

Uporabite besedo »over«, ko želite sogovorniku sporočiti, da ste končali s prenosom sporočila in počakajte na odgovor. Uporabite besedo »out«, ko zaključite komunikacijo.

Za uspešno telefonsko ali radijsko komunikacijo, naj bodo sporočila jedrnata in natančna.

Oprema

Na tržišču obstajajo danes številni proizvajalci, ki ponujajo raznovrstno opremo za komuniciranje. Pri izbiri in nakupovanju potrebne opreme, sledimo nekaterim IBA pravilom in pridobljenim izkušnjam pri  delu telesnih stražarjev.

Uporabljajte slušalke z žično povezavo. V primeru, ko ste v gneči, se lahko zgodi, da vam pade slušalka iz ušesa, vi pa jo enostavno vrnete na mesto, kjer je bila. Majhne, atraktivne slušalke so primerne za tiste, ki samo spremljajo situacijo in niso priporočljive za telesne stražarje, ki se lahko spopadejo z napadalcem. V primeru udarca, lahko takšna slušalka konča v ušesnem kanalu ali pa na tleh. S tem se tvega, da pride do poškodbe slušalke.

 Slika 4: Takšen način komuniciranja ni najboljši, saj vsi v okolici slišijo vaš pogovor

Za vsako radijsko postajo, imejte vedno vsaj dve bateriji z izoliranimi kontakti. Vedeti morate, da pošiljanje sporočil preko postaj porabi trikrat več baterijske energije, kot pa prejemanje sporočil. Takšna situacija  je ena redkih, v kateri je bolje sprejemati, kot oddajati. Smiselno je, da znotraj komunikacije ostajate pri kratkih in jasnih sporočilih. Naprave niso namenjene za prejemanje močnejše fizične sile in prepričajte se vedno, da imate tudi rezervno anteno s sabo.

Slika 5: Boljši način komuniciranja, saj je informacija namenjena samo vašemu ušesu

V vozilih imejte rezervne mobilne telefone. Prepričajte se tudi, da imate dodatne zaloge  električne energije (»power bank«) za prenosne računalnike mobilnike ali radijske mobilne postaje.

Služba za zaščito diplomatov je namestila »Traffic Master« sisteme v vsa vozila. Na ta način dobivajo ažurne informacije o prometnih zastojih in nesrečah na cestah.

Zaključek

Na koncu lahko spet ponovimo, da je bistvo komunikacije v »čistosti« (razumljivosti) in varnosti (informacija namenjena samo izbranim). Najboljši način za doseganje tega ni v uporabi dragih prenosnih napravah, temveč v pravilnem pristopu, uporabi in onemogočanju nasprotniku, da pridobiva željene informacije.

Za dobro zaščito varovane osebe je pomembno, da vedno skrivate ključne informacije – KDO, KJE in KDAJ.

Elektromagnetni spekter

To je spekter vseh elektromagnetnih valov –  svetlobnih, radijskih itd. , ki se jih razvršča po dometu. Radio signali potujejo v valovih in tako je njihov domet daljši, kot če bi signal potoval posamezno. Domet običajno merimo v  metrih.

Radijska frekvenca pomeni število valov  v sekundi in se izraža v Hertzih (Hz) . 1 Hz pomeni ena »vibracija« v sekundi, kilohertz (kHz) tisoč »vibracij« in megahertz milijon v sekundi.

Slika 6: Elektromagnetni spekter

Radio spekter predstavlja del elektromagnetnega spektra katerega razpon je od 30Hz do 300 GHz .

Do vrednosti 30 kHz so frekvence, ki se uporabljajo na primer za navigacijo ali pa komunikacijo z podmornicami, to je zelo nizka frekvenca, od 30kHz dalje sledi nizka frekvenca. Od 300 kHz pa do 3MHz je razpon srednje frekvence. To so frekvence AM radijskih programov.

CB radio operira na frekvencah od 3 do 30 MHz. Na teh frekvencah je delovno območje vojaške komunikacije in mobilnih telefonov.

Večina telesnih stražarjev uporablja UHV in VHF kanale. Območje VHF pokriva od 30 do 300 MHz in pokriva frekvence FM radia. UHF deluje na območju 300 MHz  pa vse do 3 GHz in pokriva območje radarskih naprav.

Super visoka frekvenca ima razpon od 3 do 30 GHz in na tej frekvenci delujejo samo najsodobnejši radarji, navigacija, satelitska zveza. Frekvenčni razpon od 30 GHz do 300GHz se smatra za ekstremno visoke frekvence, ki so v uporabi pri raziskavi vesolja, radioastronomije, radiometeorologije.

V tem članku  so navedene samo osnovne tehnične informacije o radio spektru, ki naj bi jih poznal vsak telesni stražar, ko se pri svojem delu sreča z različno tehnično opremo.

Vir: gradivo IBA HQ

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.