Kaj prinaša novela zakona o nalogah in pooblastilih policije

0

Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter njegov »siamski dvojček« zakon o organiziranosti in delu v policiji tvorita tako imenovano jedro policijskega prava. Zakona vsebujeta temeljno pravno podlago za delovanje in sistemsko ureditev policije, uslužbenci tega največjega državnega organa, ki šteje okoli 8000 zaposlenih (policisti in administrativno osebje), pa poleg njiju vsakodnevno pri svojem delu na terenu in v pisarni uporabljajo dodatno več kot 100 zakonskih in drugih podzakonskih predpisov.

Novela zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A), ki je začel veljati 14. 3. 2017, uporabljati pa 12. 4. 2017, je plod večletnega projekta Ministrstva za notranje zadeve in policije kot njenega organa v sestavi ter ni zgolj samo posledica nekaterih preteklih tragičnih dogodkov (povečano število napadov na policiste). Zakon nadgrajuje policijska pooblastila v skladu z ustavnimi načeli varovanja človekovih pravic, krepitvijo pravne države in sledenju evropskih primerljivih standardov. Pri nastajanju zakona so bila vključena v sodelovanje tudi različne strokovne javnosti (civilna javnost, resorna ministrstva, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec in nevladne organizacije).

Novela ZNPPol nomotehnično in kvalitativno dopolnjuje kar 67 členov, saj so se nekatere določbe od prvega sprejetja zakona leta 2013 izkazale kot pomanjkljive ali premalo natančno urejene. Z novostmi in popravki zakonodajalec tako zagotavlja višje pravne standarde osebne varnosti posameznikov, skupnosti in njihovega premoženja (duh zakona v 4. členu), kot tudi varnost policistov. Zakonodaja mora slediti spreminjajočim se varnostnim razmeram, tehničnemu napredku, družbenim spremembam in novim oblikam delovanja kriminalnih skupin, v kolikor sploh želimo, da policija tudi v prihodnje izvaja naloge karseda učinkovito, strokovno in zakonito.

Najpomembnejše novosti zakona so:

 • bolj natančno določen način izdelave prirejene identitete
 • razširjen nabor ukrepov za izsleditev iskane osebe
 • določbe prikrite in namenske kontrole (usklajeno u evropsko zakonodajo)
 • dopolnjene določbe o prepovedi približevanja
 • zaostreni ukrepi policije v zvezi z nasiljem na športnih prireditvah
 • novo prisilno sredstvo – električni paralizator
 • motnja radiofrekvenčnega spektra ter odkrivanje prisluškovalnih naprav in lažnih baznih postaj mobilne telefonije
 • možnost uporabe oborožitve, vozil in opreme Slovenske vojske v primeru ekstremnih oblik terorizma
 • uporaba sredstev za fotografiranje ter video in avdio snemanje, termovizijske kamere in naprave za gledanje ponoči
 • uporaba radarskih sistemov za detekcijo navzočnosti oziroma premikov skozi stene (policisti specialne enote)
 • zbiranje podatkov o letalskih potnikih
 • tehnična sredstva za optično prepoznavo registrskih tablic
 • uporaba brezpilotnih zrakoplovov (droni)
 • dodane nove evidence (evidenca oseb, prijavljenih na let, evidenca oseb iz sistema rezervacij letalskih kart, evidenca oseb za izločitev in evidenca gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb)
 • nov način hrambe podatkov iz evidence preiskav DNK, daktiloskopiranih oseb in evidence fotografiranih oseb.

Viri:

Avtor prispevka: dr. David Petelin                             E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.