Jože Drenovec, direktor, Šolski center Kranj

0

V Šolskem centru Kranj, ki šteje 2200 dijakov in študentov, ponujate šolanje na področju srednješolskega strokovnega izobraževanja, strokovne gimnazije in v kar sedmih višješolskih programih. Kako zagotavljate splošno varnost tako velikemu številu udeležencev vašega centra?

Varnost v Šolskem centru Kranj poskušamo zagotavljati čim bolj celovito. Veliko pozornost, kot izobraževalna inštitucija, namenjamo osveščanju in ozaveščanju naših dijakov in študentov. Prav vsi zaposleni naj bi delovali proaktivno, kar pomeni, da vsi skrbimo za red in varnost v šoli. Ob tem pa imamo urejeno tudi tehnično in fizično varovanje šolskih objektov in okoliša. Nenazadnje bi omenil tudi redna periodična usposabljanja zaposlenih s področja varnosti in varstva pri delu.

Varna šola naj ne bi bila tista, ki nima varnostnih dogodkov, temveč šola, ki se hitro in učinkovito odziva nanje. Kako se pri vas odzivate na tovrstne dogodke?

Na varnostne dogodke se odzivamo dokaj rigorozno, ker menimo, da iz majhnega raste veliko. Drugače povedano, resno se posvečamo že »majhnim« prekrškom, da se ne razvijajo v »velike« prekrške. Pri tem zelo pomembno vlogo odigrajo učitelji, razredniki in ravnateljice. V veliki večini primerov zadošča razgovor z razrednikom ali ravnateljico. Pri resnejših zadevah ali ponavljanju pa posežemo tudi po kaznih, ki jih na šolah lahko uporabimo. Skrajni ukrep je izključitev iz šole, ki pa jo za ta namen v zadnjih letih ni bilo potrebno uporabiti.

Katere varnostne dogodke (nasilje, droge, tatvine itd.) beležite v zadnjih letih in kakšen je njihov trend?

K sreči v zadnjih letih ne beležimo veliko varnostnih incidentov. Tudi trend je tak, da se število zmanjšuje. Seveda pa ob takem številu uporabnikov pride tudi do težav. Lahko povem, da smo se srečali z vsemi zgoraj navedenimi oblikami. Večino dogodkov obvladamo sami, pri večjih zadevah pa smo se že obrnili tudi na policijo.

V vašem Šolskem centru, kamor spada tudi Višja strokovna šola, izvajate tudi izobraževalni program varovanje. Za kakšen program pravzaprav gre?

Vaša ugotovitev je pravilna. V naši Višji strokovni šoli med drugim izvajamo tudi višješolski program varovanje. Naš cilj je izobraziti inženirje s širokim strokovnim, tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja. Diplomanti so pripravljeni na samostojno reševanje strokovnih problemov, s katerimi se srečajo na delovnem mestu. Ponujamo tri področja strokovnega usmerjanja in sicer:

  • varovanje oseb in premoženja,
  • varnostni menedžment,
  • varnostni tehnični sistemi.

Strokovnjaki, ki delujejo na področju varovanja ljudi in premoženja, bi se za strokovno izvajanje nalog morali vsaj 2–3 ure tedensko usposabljati na področju osebne varnosti in samoobrambe. Glede na to, da izobražujete bodoče strokovnjake, ki bodo v nevarnih situacijah morali najprej poskrbeti za svojo varnost in potem za varnost na varovanem območju, nas zanima, kako jih pripravljate na to, da so tovrstno znanje in veščine zelo pomemben vidik varovanja ljudi in premoženja?

Naš cilj je spodbujati ter graditi samozavestne, odločne in iznajdljive strokovnjake, ki se znajo pravilno in hitro odločiti pri reševanju konkretne strokovne problematike. Ob tem je naša želja, da ti strokovnjaki svoje znanje in izkušnje, ki so jih in jih še bodo pridobili, prenašajo tudi na svojo okolico in s tem ozaveščajo ljudi o pomenu varovanja in potrebi po lastnem izobraževanju. 

Andrej Kovačič                                                  E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.