Javna razprava Celostne prometne strategije (CPS) Občina Trbovlje – 5.7.2016

0

Občina Trbovlje je začela s pripravo Celostne prometne strategije (CPS) in v ta namen je bila 5.7.2016 izvedena prva javna razprava v Delavskem domu Trbovlje. Razprave se je kot občanka občine Trbovlje in aktivna članica Slovenskega združenja za varen svet udeležila tudi Patricija Bukovinski. Razprave so se udeležili pripravljavci CPS, občinska uprava, ključni deležniki ter vsi zainteresirani občani in občanke. Namen prve javne razprave je bil predstaviti ključne informacije o CPS in pridobiti različna mnenja o prometnih izzivih.

V Sloveniji se je 60 občin odločilo za pripravo strateškega dokumenta CPS, ena izmed njih je tudi Občina Trbovlje. Namen CPS je ustvariti (še)bolj varno mesto na področju prometa in dvigu kakovosti bivanja. V ta namen bodo v prihodnje izvedene še tri javne razprave, kjer bo predstavljeno sprotno delo CPS in kjer bodo lahko vsi zainteresirani povedali svoja mnenja ter predloge oz. ukrepe, kateri cilj je izvedba teh ukrepov po sprejeti CPS, ki jo bo sprejel občinski svet prihodnje leto. Na spletni strani Občine Trbovlje bodo predstavljena sprotna dela CPS, izvedena pa bo tudi anketa, kjer bodo lahko vsi zainteresirani podali svoja mnenja in predloge, na osnovi ankete in intervjujev pa bo opravljena analiza.

Vemo, da mesto najbolj poznajo občani in občanke, zato si Občina Trbovlje prizadeva ustvariti Celostno prometno strategijo z vključevanjem javnosti. V zloženki si lahko vsi zainteresirani za skupno ustvarjanje CPS pogledajo kdaj se bodo odvijale naslednje javne razprave ter kakšni dogodki in kdaj se bodo izvajali za pripravo tega dokumenta:

http://www.trbovlje.si/assets/attachments/10908/Trbovlje_zlozenka_web.pdf?1467625118

V Slovenskem združenju za varen svet podpiramo vsakršen projekt, ki pripomore k večji varnosti državljanov Republike Slovenije tako na državni kot lokalni ravni. Prometna varnost je ena izmed ključnih, kajti prometu smo izpostavljeni vsakodnevno in smo tako udeleženci v cestnem prometu kot vozniki, pešci in kolesarji. Zato se bomo tudi v prihodnje udeležili javnih razprav, ter dajali predloge in mnenja za izboljšanje prometne varnosti ter posledično dviga kakovosti življenja.

Več o CPS si lahko preberete na naslednjih spletnih straneh:

http://www.trbovlje.si/priceli-smo-s-pripravo-celostne-prometne-strategije-za-obcino-trbovlje/1659

http://www.zon.si/trboveljcani-v-copatah-do-storitev/

Patricija Bukovinski

 

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.