Janko Trivunovič, predsednik detektivske zbornice Slovenije

0

Od leta 2013 ste predsednik detektivske zbornice Slovenije, kar ste bili že med letom 2005-2009. Ali nam lahko predstavite zbornico, ki jo vodite, njene aktivnosti, članstvo itd?

Detektivi, ki imajo veljavno licenco za opravljanje detektivske dejavnosti, se obvezno združujejo v Detektivsko zbornico Republike Slovenije. Zbornica je pravna oseba javnega prava in na podlagi javnega pooblastila podeljuje in odvzema licenco za opravljanje detektivske dejavnosti in detektivsko izkaznico ter opravlja naloge, povezane z opravljanjem detektivske dejavnosti tujih detektivov v Republiki Sloveniji, vodi predpisane evidence in opravlja strokovni nadzor nad delom detektivov in detektivskih družb. Poleg teh nalog zbornica sprejema kodeks poklicne etike, predlaga ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve program strokovnega usposabljanja, poklicne standarde in kataloge strokovnih znanj in spretnosti in način opravljanja detektivskega izpita, predlaga ministrstvu obrazec detektivske izkaznice, organizira in izvaja obdobna usposabljanja detektivov. Zbornica ima statut, s katerim določi organizacijo, organe in njihove pristojnosti. Nalog je kar veliko.

Ali nam lahko poveste, koliko je licenciranih detektivov v RS in koliko se jih dejansko ukvarja z detektivsko dejavnostjo?

Trenutno je registriranih 85 detektivov, dejansko se jih z detektivsko dejavnostjo ukvarja le polovica.

Katera so tista dela oz storitve, po katerih je v RS največje povpraševanje po storitvah detektiva?

Detektivi največ storitev opravijo na področju delovnopravne zakonodaje in pridobivanja dokaznega gradiva v disciplinskih postopkih. Tukaj veliki delež odpade na kontrole bolniških staležev, potnih stroškov in alkoholiziranosti na delovnem mestu. V zadnjem času je povečano povpraševanje po preiskovanju notranjih prevar, zlorabi notranjih informacij, poslovnih skrivnosti, konkurenčnih prepovedi in konkurenčnih klavzul.

Katerim tveganjem je detektiv pri svojem delu najbolj izpostavljen?

Detektivi so največkrat izpostavljeni verbalnim grožnjam. Osebe, ki jih nadzirajo večkrat neupravičeno kličejo policijo in podajajo krive ovadbe.

Ali nam lahko zaupate, kateri primer v vaši karieri, ki ste ga obravnavali je bil najbolj zahteven?

Primerov je zelo veliko, vendar je najbolj zahtevno preiskovati notranje prevare, izdajanje poslovnih skrivnosti in zlorabo konkurenčne prepovedi. V enem od takih primerov smo sodelovali detektivi, IT forenziki in odvetniki. Menim, da je sodelovanje v tako zahtevnih primerih nujno potrebno.

Pred leti sem iskal pogrešano 15 letno deklico, ki je s fantom pobegnila od doma. Po enomesečnem iskanju sem jo našel 4 (štiri) ure pred policijo.

Pripravil: Andrej Kovačič                  E: andrej.kovacic@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.