James Shortt, generalni direktor Mednarodnega združenja telesnih stražarjev IBA

0

Internet nam je zagotovil nova orodja, vendar tudi nove nevarnosti

Kdo je James Shortt – osebno in profesionalno?

Kaj lahko tukaj rečem? Verjamem v sanje Luciena Otta. Jasno povem kdo sem, za razliko od strahopetnih anonimnežev, ki se skrivajo za temnem ozadjem Interneta. Na koncu, se zgodba vedno nasloni na naše delo in na uspeh naše prakse. Na žalost, je na Balkanu  veliko telesnih stražarjev zavedenih z »naložbo« v  SIA tečaje , ne-vedoč, da SIA ne izvaja nobene tečaje, to izvajajo neodvisni pogodbeni subjekti, registrirani s certifikati City & Guilds, BTEC and Highfield. V kolikor je kandidat uspešen, se lahko prijavi za SIA CP3 licenco proti plačilu pristopnine. Licenca velja samo v primeru obstoja delovnega dovoljenja za delo v Veliki Britaniji in  v določenih primerih lahko tudi izven Velike Britanije (Irak/Afganistan/Libija). V Veliki Britaniji je okoli 1000 imetnikov CP3 licenc, ki stremijo k istemu poslu. Premalo dela je in preveliko število imetnikov CP3 licenc in vendar vam nobeden to ne pove, ko vam poskušajo »prodati tečaje«. Veliko kvalitetnih podjetij, ki zaposlujejo na sovražnih območjih ne povprašujejo in ne iščejo več  CP3 licenc iz Velike Britanije, ker se to sedaj smatra, kot slabši standard.

Foto: IBA

Ustanovljeno 1957 leta v Parizu, Mednarodno združenje telesnih stražarjev (International Bodyguard Association) je pred dobrim letom zabeležilo že šest desetletij  obstoja in delovanja na področju varovanja oseb. 

Organizacijo, ki danes deluje po celem svetu, je omenjenega leta zasnoval major Lucien Victor Ott (1931 – 1990 ), veteran francoske vojske, ki se je v 50-ih letih prejšnjega stoletja ukvarjal s preučevanjem in izboljševanjem tehnik osebne zaščite – varovanja. IBA se je pod Ottovim vodstvom širila, s tem, ko je organizacija zagotavljala usposabljanje telesnih stražarjev kraljev, predsednikov, diplomatov in politikov, pripadnikov vojske, enotam za zaščito sodnikov in medijskih oseb, kot tudi drugih oseb. Področje dela se je razširilo po Evropi, Afriki, Aziji, bližnjem vzhodu, Pacifiku, kot tudi srednji in južni Ameriki. Leta 1990, leto pred svojo smrtjo, je major Ott izrazil željo, da njegov izbranec, najboljši učenec James Shortt nadaljuje z usposabljanjem in poučevanjem modernih in uspešnih metod za osebno varovanje. Do danes sem obdržal mesto generalnega direktorja IBA-e .

Foto: IBA

Lahko primerjate organizacijo IBA-o na začetku devetdesetih, ko ste jo začeli voditi in z današnjo?

Vodenje IBA-e sem prevzel od Luciena Otta, ko me je v zadnjih dnevih svojega življenja, v februarju 1990 leta, zaprosil da nadaljujem z njegovim delom. Na sestanku 20. julija 1989, katerega sem se udeležil tudi jaz, je Lucien sestavil in predstavil shemo načrta IBA-e. Glavna področja tega načrta so bila: IBA članstvo, individualno in skupinsko delo, nacionalni uradi, izobraževalni programi, predpisi in licenciranje IBA tečajev. Dve leti sem bil predsednik IBA-e, sredi osemdesetih, medtem, ko je bil Lucien direktor projekta za specialistična usposabljanja, pod predsedstvom »vice admirala« Sir Petra Austina in »vikonta« Johna Slima. Ko sem se februarja leta 1988 vrnil iz Afganistana, mi je Lucien Ott dodelil naloge mednarodnega koordinatorja (administracija) znotraj IBA-e in naloge direktorja za usposabljanje. Po Lucienovi smrti,  februarja 1990 leta, sem zavrnil naziv predsednika za svoje mesto in pristal na naziv generalnega direktorja, ki pokriva obe moji predhodni funkciji. Na Lucienovi vizitki je bil podan naziv IBA HQ Directior Generale. Od februarja 1990 sem nadaljeval s tema dvema funkcijama,  znotraj razvoja IBA-e.

Moja primarna naloga je bila, da  IBA še naprej razvija  svojevrstni »brain trust« na področju varovanja in ne kot druge številne organizacije za usposabljanje, tako vladne kot korporacijske, ki so se enostavno spremenile v »muzej zastarelih tehnik«. Za dosego tega cilja je pomenilo, da je treba slediti najboljšim praksam in stroki telesnih stražarjev, namesto razmišljanju »opica dela to, kar opica vidi«, kar je mogoče videti v »vrtcih za telesne stražarje«. Od leta 1990 naprej, se je IBA globalno razširila na pet kontinentov, registrirala znotraj Združenih narodov kot INGO, z Union of International Associations v Bruslju, zaščitili smo naš logo z OHIM Europske unije in povečali število članov za 2000 odstotkov.

Kako je trenutno IBA organizirana glede na  člane, mreže in programa usposabljanja?

Mednarodni register telesnih stražarjev šteje skoraj 7000 ljudi, ki imajo opravljenih 100 ur različnega mednarodnega usposabljanja in ki so pridobili značko Luciana Otta (Ott je imel  številko 001). Poleg tega imamo še 5500 »pripravnikov« (manj kot 100 ur usposabljanja), diplomirance, 58 častnih članov in 634 pridruženih članov.

IBA programi temeljijo na treh ravneh: temeljni (mednarodno usposabljanje telesnih stražarjev 100 ur), specialistični (srednja raven) in napredni.

Naši inštruktorji morajo diplomirati kot CIBG (certificirani mednarodni telesni stražar) in šele nato lahko pridobijo naziv inštruktorja, poleg tega morajo vsi inštruktorji obnavljati svoje kvalifikacije vsake dve leti.

Organizacijo vodite iz londonske prestolnice, ampak koliko časa na leto to storite z obiski drugih podružnic širom po svetu?

Minimalno dva tedna na  mesec preživim zaradi izobraževanja in potovanja v tujini, od Azije do Evrope, Amerike do Afrike, pa tja do Oceanije.

Foto: IBA

Kaj se je spremenilo glede usposabljanja in veščin pri IBA-i v zadnjih dveh desetletjih?

Temeljne veščine so ostale iste, vendar so se določeni detajli spremenili, kot napredek v odgovoru na nove grožnje in tehnologije. Naj navedem primer, pred dvajsetimi, tridesetimi leti, nismo imeli sovražnega nadzora z droni. Istočasno, sedaj je mogoče uporabljati drone za nadzor prebivališča VIP-a in okolice kot tudi za nadzor poti in morebitna mesta zasede… Internet, GPS/GSM so nam zagotovili nova orodja in tudi nove nevarnosti.

Kaj konkretno bodoči telesni stražarji in varnostniki dobivajo od IBA-nih programov usposabljanja?

To je prvenstveno naše znanje, izkušnje, globalna povezanost in seveda izobrazbo. Ljudje ne smemo mešati med licenco in izobrazbo, ker to ni samo stvar pravnih regulacij postavljenih kot prepreke ali rešitve, ampak o resničnem znanju, ki ga ponujamo.

Verjamemo, da je vidno, da je IBA utemeljila in še vedno nadgrajuje znanje glede varovanja že več kot 60 let in da ni razloga, da ne bi nadaljevali s tem.

Malo ljudi iz sveta izobraženih telesnih stražarjev ve, da je program SIA nastal na osnovi IBA- nih programov, kar lahko potrdijo samo tisti, ki so zaključili tako SIA, kot IBA tečaje. Zagotovo so videli, da so programi popolnoma enaki. Seveda, IBA je nastala 1957 leta in SIA mnogo kasneje, pa je tudi po temu mogoče sklepati, kdo je od koga koristil znanje, ideje in izkušnje.

Brian Ware je z odobritvijo centralnega urada IBA-e objavil knjigo, ki združuje IBA doktrino in najboljšo prakso telesnih stražarjev in njihovih veščin, ter izkušenj za potrebe britanske varnostne industrije. Brian je služboval  kot britanski policijski referent in član Kraljevske vojaške policije. Sodeloval sem z njim, ko je bil zadolžen za varnostno službo »British Government´s Cabinet Office Security.  Končal je izobrazbo z IBA-o v Veliki Britaniji in na Irskem in oblikoval program usposabljanja za civiliste in vojaške osebe za SIA CP licenciranje na Mid Kent Collegeu.

Eden največjih izzivov glede izobraževanja telesnih stražarjev v preteklih letih je bilo licenciranje s strani države. Država ni zadolžena za to, da zaščiti telesne stražarje ali stranke ali, da zagotovi standarde in tako ureja poklic. V mnogih državah je to samo še en eden vir prihodkov, sredstvo, kako črpati denar od davkoplačevalcev in ga dodati v državni proračun. Nisem še videl sheme državnega licenciranja, ki bi ustrezala potrebam stroke in strank. Pred olimpijskimi igrami v Londonu je vlada  oktobra 2010 ocenila SIA (Security Industry Authority) licence kot neučinkovite. To dokazuje, da je zgodba o britanski SIA-i  »napihnjena« zgodba. Upoštevati je treba , da je IBA edina organizacija telesnih stražarjev, ki je registrirana v okviru UIA in UN namenjena izobraževanju telesnih stražarjev in edina, ki to uspešno dosega na globalni ravni že polnih 60 let. Prihaja novo obdobje, obdobje BREXIT-a, izhoda Velike Britanije iz EU, ki se bo odražalo tudi na SIA licenco in njeno »pomembnost« znotraj EU in širše.

Glede na konkurenco, koliko so vaši programi v pomoč telesnim stražarjem pri iskanju zaposlitve po končanem izobraževanju?

Ni naloga IBA-e, da išče zaposlitve za ljudi, ki so zaključili z izobraževanjem pri IBA-i, podobno kot odgovornost  katerekoli druge izobraževalne ustanove, da zaposli svoje »diplomirance«.

S strani usposabljanja, v kolikor je motivacija študenta izključno »daj mi delo«, vprašajmo se kako bi lahko IBA vedela ali je ta oseba primerna in dovolj etična za posel?

Iz perspektive študenta, obljuba o zaposlitvi običajno se ne uresniči le s plačilom in dokončanjem tečaja. V nedavnem škandalu, odkritem na družbenih medijih glede osebnega varovanja, je nek goljuf trdil, da je ruski časnik specialnih sil, ki izvaja »svoje lastne« taktične tečaje. Trdil je, da živi v Londonu (laž), na svojem profilu je trdil, da je šef SIA-e (popolna laž) in svojim tečajnikom obljubljal  posel po končanem tečaju, vendar posel se ni nikoli pojavil in on je prekinil vse kontakte s temi ljudmi. Sedaj se je osredotočil na prevare v Italiji. Tole ni prvi in ne zadnji primer, da smo naleteli na takšen tip prevare.

Mi ne obljubljamo posel, vendar uspešno zagotavljamo posel za uspešne IBA študente. Na trgu dela sta vedno prisotni  »nezaposlenost in nezaposleni«. Odgovornost in možnosti bi morali biti kriteriji za zaposlovanje in ne da je vabljiv samo tisti del, ki se opira izključno na denar.

Kakšen je položaj IBA-e na jugovzhodnem delu Evrope in Balkana h kateremu administrativno sodijo tudi Hrvaška in Slovenija?

IBA je bila pionir tečajev za telesne stražarje na Balkanu, sedaj pa je tam mnogo posameznikov, ki ponujajo »podobne tečaje«. Trdno osnovo IBA-e na Balkanu predstavljajo dobro usposobljeni profesionalci. Njihovo osredotočenje je na poučevanju in vrhunskemu usposabljanju telesnih stražarjev, tistih, ki zares hočejo usposabljanje za profesionalne telesne stražarje.

Kje vidite prostor za nadaljnji napredek IBA-e glede organizacije, hierarhije in znanja?

Verjamemo, da je vidno, da je IBA utemeljila in še vedno nadgrajuje znanje glede varovanja, že več kot 60 let in ni razloga, da ne bi nadaljevali s tem.

Čeprav ste prisotni globalno, predpostavljam, da se želite v določenih delih sveta močneje utrditi?

Usposabljanje je determinirano z ekonomsko sposobnostjo. Telesni stražarji v revnih državah (države tretjega sveta)  si ne morejo privoščiti usposabljanja in se zato zanašajo na pokrovitelje in vodje, vendar njim najpogosteje ni mar za to, da je oseba usposobljena in gledajo nanjo, kot na meso, ki se bo vrglo »v mlinski kamen«, nekaj podobnega kot v filmu John Wick 2. Naš posel je izobraževanje kandidatov za telesne stražarje. V naslednjih desetih letih se pričakuje širjenje IBA-e v Afriki, Aziji in Južni Ameriki. Poučeval sem na Karibih, v Južni Afriki in v mestih kot je Hong Kong že pred 30 –imi leti.

Intervju je bil objavljen v reviji Zaštita. Prevedel Borut Volk, IBA

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.