IVK izbor – POLICIST, VOJAK, VARNOSTNIK IN GASILEC LETA 2016

0

PRAVILA IN POTEK IZBORA

Priznanje podeljuje IVK Inštitut, Inštitut za varnostno kulturo, v sodelovanju Slovenskega združenja za varen svet.

O rezultatih izbora in podelitvi priznanja bodo izbrani kandidati obveščeni preko kontaktne osebe predlagatelja pred podelitvijo, in sicer do konca julija 2017. Podelitev nagrad bo izvedena na 2. Dnevu nacionalne varnosti 2017, ki bo 24.10.2017 v Ljubljani.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sodelovanje in predlaganje kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za naziv leta 2016, za področje na katerem deluje (policist, vojak, varnostnik, gasilec).

Priznanje se podeli za pomembne dosežke oz. posebna prizadevanja pri svojem delu v letu 2016. Namen podelitve priznanja je identificirati strokovnjake, ki so svojim profesionalnim, strokovnim in pogumnim delom v letu 2016 prispevali k čim višji stopnji varnosti, varnostne kulture in pomoči na področju reševanja življenj in premoženja v Republiki Sloveniji. Z svojim požrtvovalnim in pogumnim delom so vzor in motivacija za kolege in druge posameznike oz. državljane.

Prejemnik nagrade oziroma priznanja prejme kipec v trajen spomin in darilo podjetja Perunika varnost d.o.o.

Za izbor POLICIST LETA 2016, strokovna komisija izbira izmed kandidatov, ki so prejeli priznanja za pogumna in požrtvovalna dejanja s strani Policije v letu 2016.

Za izbor VOJAK LETA 2016, kandidata predlaga Generalštab Slovenske vojske.

Za izbor VARNOSTNIK LETA 2016, kandidate predlagajo zasebno-varnostne družbe, strokovna združenja, naročniki varovanja in ostali posamezniki.

Za izbor GASILEC LETA 2016, svoje kandidate predlagajo gasilske zveze.

Pri prijavi je potrebno navesti naslednje podatke, ki se nanašajo na predlaganega kandidata:

  1. ime in priimek kandidata in v kateri enoti/organizaciji deluje;
  2. kratka obrazložitev podanega predloga oz. zaradi katerega pogumnega/požrtvovalnega dejanja in pomoči državljanom v letu 2016 je posameznik predlagan;
  3. kontaktna oseba predlagatelja;
  4. nabor predlaganih kandidatov sprejemamo na spodnji E-naslov, kjer dobite tudi dodatne informacije: andrej.kovacic@institut-ivk.si

Pogoji za sodelovanje

Kandidati za nagrado/priznanje ne smejo predlagati sami sebe, temveč kandidirajo na podlagi prijave pravnih in fizičnih oseb. Predlagatelj mora predložiti izpolnjen predlog, ki so sestavni del te objave.

Merila izbora

Nagrada/priznanja se podeljujejo na podlagi naslednjih meril:

  • Teža pogumnega oz. požrtvovalnega dejanja, s katerim si je kandidat zaslužil priznanje v organizaciji v kateri deluje.
  • Njegovo delo v letu 2016 v organizaciji, kjer deluje.
  • Druga pozitivna dejanja, ki so za zgled kolegom v stroki in državljanom.

Postopek izbire

Strokovna komisija bo izbrala kandidata, ki bo prejel priznanje za naziv leta. V primeru, da se bo v ožji izbor uvrstilo več kandidatov, lahko komisija povabi kandidate na predstavitveno srečanje.

V primeru, da pri izboru ne pride do soglasja, komisija odloči z glasovanjem in sicer odloči z 2/3 večino glasov vseh članov. V primeru enakega števila glasov za in proti odloči glas predsednik komisije.

Rok in način oddaje predlogov

Predloge predlagatelji pošljejo po E-pošti na andrej.kovacic@institut-ivk.si, vključno do 15.5.2017.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Andrej Kovačič (predsednik komisije), E: andrej.kovacic@institut-ivk.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.