Ionizirajoče sevanje in jedrska varnost

0

Decembra 2017 so sprejeli novi zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). Eden iz med razlogov za sprejem novega zakona je starost prejšnjega. Prvič je bil sprejet leta 2002 z nekaj spremembami do leta 2015. V teh letih se je na tem področju veliko spremenilo, kar je tudi zahtevalo posodobitev. Področje, Svet evropske unije ureja že od leta 1959 (Direktiva Sveta 2013/59/Eurotom). Takrat so prišle prve smernice, kako varovati delavce in prebivalce pred nevarnostmi ionizirajočih sevanj. Postavljene so varovalke in meje, da se ne ogroža človekovo življenje pri izpostavljanju sevanja, čeprav se to žal velikokrat krši.

Pripravljavca sevalnih novic Škraban in Nemec (2017) sta povzela dogodke, ki so jih poročali »NEWS«. Povzetek opisuje več različnih varnostnih incidentov, ki so se zgodili po svetu. Dogodki so povezani z nevarnimi viri sevanja in transportom radioaktivnih snovi. Opisujeta dogodek iz Francije, kjer je bila ukradena Troxler sonda. V Mehiki so poročali o petih dogodkih, kjer so ukradli vire sevanja a se je v vseh primerih vire sevanja uspelo najti in zavarovati. V Avstriji je prišlo do nesreče, kjer je bila ena oseba izpostavljena sevanju. Na rokah, kamor se je izlila nevarna radioaktivna tekočina je bilo v krajšem času opaziti rdečico in mehurje. To je tudi edini dogodek, ki je bil ocenjen na tretjo stopnjo po INES lestvici. INES lestvica se uporablja »kot orodje za skladno obveščanje javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških dogodkov« (Ministrstvo za okolje in prostor, n. d.).

Dogodki sporočajo, da lahko zaradi nepravilnega rokovanja z radioaktivnimi snovmi pride do številnih posledic, v nekaterih primerih hujših. S tem sta avtorja izpostavila pomembnost oz. zavedanje o varstvu pred ionizirajočimi sevanji. Hkrati tudi pomembnost novega zakona. Med drugim izpostavljata, da se novi zakon drži načel evropske uredbe, da bi se izognili jedrskim nesrečam kot je bila v Fukušimi 2011. Poleg tega se novi zakon večinoma drži ciljev in načel prejšnjega zakona (Škraban in Nemec, 2017). Kot zanimivost lahko omenimo, da je med drugim tudi policija imetnik dovoljenja za uporabo virov sevanja. V letu 2016 je pridobila 5 novih stacionarnih in 1 prenosni rentgenski aparat (Policija, 2016). 

Direktiva Sveta 2013/59/Eurotom. (2013). Uradni list EU, (2013/59)

Škraban, A in Nemec, T. (2017). Sevalne novice: Sprejet nov zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Pridobljeno na http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/medijsko-sredisce/sevalne-novice/sev-nov-45.pdf

Ministrstvo za okolje in prostor. (n. d.). Ines dogodki: Opis INES. Pridobljeno na http://www.ursjv.gov.si/info/ines_dogodki/

Policija. (2016). Letno poročilo o delu policije za 2016. Pridobljeno na https://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2016.pdf

(A.K.)                                                                       E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.