Informacijski pooblaščenec je izdal smernice za centre za socialno delo glede varstva osebnih podatkov

0

Sporočilo za javnost

Informacijski pooblaščenec (IP) se je za izdajo smernic odločil zaradi številnih vprašanj obdelave osebnih podatkov Centrov za socialno delo (CSD) tudi v luči njihove predvidene reorganizacije. Kot izhaja iz pojasnil na spletni strani pristojnega ministrstva, z reorganizacijo med drugim želijo poenotiti delovanje CSD-jev in upravne postopke ter odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Tudi obdelava osebnih podatkov na področju CSD-jev je urejena s številnimi predpisi, kar ne olajšuje njihovega dela in je zato ključno čim bolj poenoteno delovanje ter ustvarjanje dobre prakse. Obseg dela CSD-jev je širok ter izredno zahteven in občutljiv, saj se nanaša na številne pravice posameznikov, katerih zagotavljaje terja obsežne obdelave osebnih podatkov. CSD-ji in različni organi ter institucije, ki se srečujejo z delom CSD-jem, še posebej pa posamezniki se soočajo s številnimi vprašanji, dvomi ali nejasnostmi v zvezi z zakonito obdelavo osebnih podatkov. Namen novih smernic je zato predstaviti pravni okvir in podati praktične napotke oziroma odgovore na pogosto zastavljena vprašanja glede varstva osebnih podatkov pri delovanju CSD-jev. Smernice smo pripravili v sodelovanju s Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije in Socialno inšpekcijo, na kateri smo se obrnili s prošnjo po pridobitvi konkretnih vprašanj in dilem glede varstva in obdelave osebnih podatkov, s katerimi se soočajo CSD-ji. Za sodelovanje se jima posebej zahvaljujemo.

Smernice so dostopne na naslednji povezavi tukaj.

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.