Varnost v Luksemburgu

0

Luksemburg je gospodarsko ena najuspešnejših držav na svetu. Za leto 2021 je po varnostnem indeksu bila na 34 mestu v svetu. Država je še vedno razmeroma varna, čeprav stopnja kriminala v zadnjih nekaj letih narašča. Leta 2021 je policija v Luksemburgu zabeležila 42.900 kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 2020 je bilo leta 2020 zabeleženih 40.100 kaznivih dejanj, kar kaže na povečanje za skoraj tri tisoč kaznivih dejanj. Največ kaznivih dejanj, ki jih je policija zabeležila v Luksemburgu, je bilo v zadnjem časovnem obdobju. Najmanj kaznivih dejanj je bilo leta 2001 z 22.600 tisoč evidentiranimi kaznivimi dejanji. Med letoma 2000 in 2014 je število kaznivih dejanj, ki jih je beležila policija, kazalo naraščajoči trend, saj se je povečalo z 22,8 tisoč na 43.100 tisoč, kar je razlika 20.300 tisoč. Od takrat se je število zabeleženih kaznivih dejanj nihalo, vendar je začelo prikazovanje še enega trenda naraščajoče stopnje kriminala.

Foto: checkinprice.com

V zadnjih letih lahko omenimo porast primerov vlomov, pranja denarja in preprodaje mamil, pa tudi pojavi napadov in ropov ljudi na ulicah, tudi v dnevnem času.

Foto: www.bing.com

Za varnost v zaporih skrbijo pripadniki Uprave za prestajanje kazni zapora, ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Med tem, ko za prevoze zaprtih oseb skrbi policija. Zaradi prostorske stiske v doslej edinem zaporu s kapaciteto 600 postelj, so decembra 2022 odprli novi zapor, z dodatno kapaciteto 400 postelj. Po potrebnih preureditvah bo tako po novem v zaporu prostora za skupno 1.000 zaprtih oseb.

Foto: www.bing.com

Zelo redki so fizični napadi na banke (mogoče en na leto), nekoliko pogostejši so napadi na bankomate (3-4 na leto), med tem, ko napadov na prevoze denarja ne beležijo. Za opravljanje storitev varovanja mora vsak zasebni ponudnik storitev varovanja imeti uradno licenco, ki jo izdaja Ministrstvo za notranje zadeve. Poleg tega mora vsak varnostnik imeti licenco istega ministrstva, ki se izda po varnostnem preverjanju, da ne obstajajo varnostni zadržki iz preteklosti. Prav tako je pogoj, da kandidati za varnostno osebje uspešno opravijo 4-tedensko strokovno usposabljanje.

Nadzor na področju zasebnega varovanja izvajajo pooblaščene osebe Ministrstva za notranje zadeve in policija, med tem ko stalnega nadzora nad delom izvajalcev zasebno varnostnih storitev ni.

 K. K.                                                                                                   E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.