Etiketa in protokol telesnih stražarjev

0

Uvodoma bomo najprej pojasnili pojma etiketa in protokol.

Etiketa pomeni običajni kodeks vljudnega vedenja ali skupek pravil, ki urejajo družbeno vedenje. Takšen kodeks se priznava kot sprejemljiv in potreben v družbenih odnosih.

Protokol predstavlja kodeks obnašanja na bolj  uradni in mednarodni ravni. Gre za pravila, ki natančno določajo, kako naj se določene dejavnosti izvajajo ter kako se morajo vladni in mednarodni uradniki ravnati. Osnova in bistvo protokola je izraz globokega spoštovanja do uglednega gosta, države in ljudi, ki jih predstavlja.

Vsak moderen, izobražen telesni stražar mora poznati pravila vedenja  v situacijah, kjer se izvajajo določeni protokoli .

Slika 1: IBA na dvoru angleške kraljice Elizabete II

Glede na status in funkcijo VIP osebe, katero se varuje (visoki državni predstavniki, poslovneži, medijske osebe, politiki, kralji,…) obstajajo predpisana vedenja v takšnih krogih, tako v vsakdanjem življenju, kot tudi ob svečanih dogodkih.

Ta pravila mora telesni stražar poznati, da lahko prisostvuje pri samem protokolu, na takšen način, da je seznanjen o vsem dogajanju  in seveda, da zna tekom dogajanja zagotoviti ustrezen nivo varovanja, za katerega je primarno zadolžen. Seznanjenost s samim protokolom mu omogoča vključevanje v dogajanje in s tem poleg varnosti VIP oseb zaščiti tudi njihovo dostojanstvo.

Slika 2: IBA na dvoru angleške kraljice Elizabete II

Telesni stražarji na specialističnem usposabljanju »Etiketa in protokol« pridobi dodatno znanje glede:

  • povabil, spoznavanje oseb in rokovanje (pozdravljanje)
  • poslovni / protokolarni sprejem in obedovanje (pogostokrat večerja)
  • primeren stil oblačenja – zapovedana toaleta (smoking, klasična obleka,…)
  • potek obedovanja, razporeditev gostov za mizo
  • naziv oseb: akademski, plemiški, diplomatski nazivi
  • osnove lepega vedenja (bonton)

Gradivo vir:  IBA HQ

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.