Dževada Popaja, strokovna vodja, Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja

0
Ste strokovna vodja v Zavodu Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja. Ali nam lahko predstavite Zavod Emma in aktivnosti, ki jih izvajate?

Zavod Emma v sklopu programa Center za pomoč žrtvam nasilja ponuja različne programe pomoči žrtvam nasilja. Programi Centra za pomoč žrtvam nasilja Zavoda Emma so individualizirani in  usklajeni s potrebami  uporabnic po sistemu svetovanja in organizirane pomoči žrtvam nasilja. Osnovno izhodišče za izvajanje programov Zavoda Emma je  zagotavljanje  pomoči  ženskam, dekletom, otrokom, mladostnikom in mladostnicam, žrtvam nasilja, katerim zagotavlja intenzivno in organizirano konkretno pomoč in svetovanje. Program pa je namenjen tudi drugim posameznikom/ posameznicam, ki se zaradi težav na različnih življenjskih področjih, znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč. V sklopu programa uporabnicam/uporabnikom zagotavljamo brezplačno telefonsko linijo (0802133) in s tem takojšnjo strokovno pomoč in podporo, individualno ter skupinsko svetovanje, spremstvo in zagovorništvo, učno pomoč, neformalno druženje, udeležbo na poletnem taboru ter delavnice za krepitev moči. Z vsemi navedenimi programi jim omogočamo zaščito in podporo v fazi doživljanja nasilja, kakor tudi kasneje, ter opolnomočenje za življenje brez nasilja. Dekleta in ženske z izkušnjo nasilja poleg običajnih storitev, ki jih nudijo  centri za socialno delo,varne hiše, zatočišča, potrebujejo še dodatno, večkratno in dolgotrajno psihosocialno svetovanje, spremstvo na podlagi ZPND, ki jo pridobijo, ko se vključujejo v naše programe. Program  je od leta 2008 verificiran, sodeluje z mrežo vladnih in nevladnih organizacij s področja socialne varnosti in človekovih pravic in se aktivno povezuje z drugimi službami pri obravnavi in nudenju optimalne pomoči uporabnicam/om. Pri svojem delu upoštevamo Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in načela dobre prakse.

Katere aktualne projekte trenutno izvajate v Sloveniji?

Poleg osnovnega projekta, Centra za pomoč žrtvam nasilja, Zavod Emma sodeluje pri izvedbi dveh EU projektov na temo nasilja nad otroci, koordinator projekta je Italija, ter izobraževanja zdravstvenega osebja v okvirjih projekta Norveškega finančnega mehanizma, koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

zavod EMMA

Foto: arhiv Zavod Emma

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oz. zanemarjanje družinskega člana.

Ali nam lahko poveste, kakšno je stanje v Sloveniji na področju nasilja v družini, koliko je pravzaprav tovrstnega nasilja?

Po raziskavah nevladnih organizacij je vsaka 3 ženska žrtev ene ali več oblik nasilja s strani odraslega povzročitelja.Policisti so v obdobju od leta 2008, ko je bil sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), do leta 2014 obravnavali 620.330 Kaznivih dejanj, (KD), od tega 49.125 KD z znaki nasilja v družini po izbranih KD, med katerimi je bilo 11.754 KD nasilja v družini po 191. členu KZ-1.

Ali imate morda podatke o tem, kako je z nasiljem v družini v sosednjih državah in kje je Slovenija v primerjavi z njimi?

Po podatkih raziskave Agencije Evropske unije za temeljne pravice iz leta 2014 je ena od treh žensk 33%) v EU doživela fizično in/ali spolno nasilje v obdobju po 15. letu starosti; 43% žensk je doživelo psihično nasilje s strani intimnega partnerja; 35% žensk je navedlo, da so pred 15. letom starosti doživele vsaj eno od oblik nasilja s strani odraslega povzročitelja.

Zavod EMMA

Foto: arhiv Zavod Emma

Ali menite, da Slovenija, kot država dovolj naredi zato, da bi bilo nasilja v družinah manj oziroma, kaj bi bilo še potrebno na tem področju storiti?

Nasilje v družini je resen družbeni problem in ga je treba tudi tako obravnavati. Slovenija je na področju nasilja v družini z zakonodajo naredila pomembne korake, vendar tako nevladne organizacije kot tudi mednarodni instrumenti izpostavljajo, da telesno kaznovanje otrok ni dovolj jasno opredeljeno in prepovedano v vseh okoljih, tako doma kot v vseh oblikah nadomestnega varstva. Z ozaveščanjem strokovne in širše javnosti, nevladne organizacije želimo doseči ničelno toleranco do vseh oblik nasilja.

 Pripravil: Andrej Kovačič          E: andrej.kovacic@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.