Dr. Miha Dvojmoč, predavatelj za varnostne vede, Fakulteta za varnostne vede

0

Zaposleni ste na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, ki je osrednja izobraževalna institucija na področju varnostnih ved v Sloveniji. Katero raziskovalno področje pokrivate in katere predmete predavate študentom?

Med raziskovalno področje spadajo Zasebno varovanje in detektivska dejavnost, Občinska redarstva, Korporativno zagotavljanje varnosti in Varnostna in zavarovalniška industrija.

Med predavanja pa vključujejo predmeti Zasebno varovanje in detektivska dejavnost, Zasebno varstvo, Nacionalno varnostni sistem, Državna in korporativna obveščevalna dejavnost in Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami.

Pred tem ste delali na področju zasebnega varovanja, kot varnostni menedžer in kot vodja PE. S katerimi težavami ste se najbolj pogosto srečevali pri svojem delu?

Sam že nekaj časa zadev ne opredeljujem z problemi ampak bolje z izzivi. Izzivov je veliko, predvsem pogled tako naročnikov kot države na zasebno varovanje na eni strani, ter medsebojna uničujoča dampinška konkurenca. Vse skupaj pa vodi v slabo plačano in mnogokrat tudi ne dovolj dobro opravljeno delo varnostnega osebja, ter hkrati tudi v njihovo osebno utopično počutje ter nejevoljo, ker z delom svojih rok komaj ali pa sploh ne morejo preživljati svojih družin.

Katere so po vašem mnenju nujno potrebne spremembe na področju zasebnega varovanja v Sloveniji?

Najprej je potrebno v celoti uveljaviti vse kar v zakonodaji že piše, da lahko o spremembah govorimo, potem opraviti temeljito analizo in se šele nato pogovarjati o spremembah, seveda pa bo potrebno razmišljati o večji dodani vrednosti delu varnostnega osebja in hkrati večji kakovosti proti količini.

Kakšna je po vašem mnenju kakovost zasebnega varovanja v Sloveniji?

O tem je brez analitičnih podatkov težko soditi, saj je varnost dobrina, ki je glede na lestvico potreb na visokem mestu, hkrati pa jo pri nas glede na družbeno ureditev še v veliki meri zagotavlja država s svojimi službami, ki pa se bodo če bomo želi imeti vitko upravo počasi umikala z nekaterih delov zagotavljanja varnosti. Predvsem se je potrebno zavedati, da je varnost dobrina, ki stani in ni poceni še manj zastonj.

V svoji doktorski nalogi ste preučevali kompetence varnostnega osebja. Do kakšnih ugotovitev ste pri tem prišli?

Ugotovitve so kot pričakovano zelo različne, predvsem je bilo pomembno to, da so naročniki varnostno osebje ocenili zelo dobro, v nasprotju z mojim prepričanjem, da bodo menili, da so njihove kompetence slabe.

Pripravil: Andrej Kovačič                    E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.