Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana

0

Izboljšanje varnosti za pešce v Mestni občini Ljubljana ostaja izziv, ki je povezan z drugimi cilji urejanja prometa. S katerimi ukrepi pa želite doseči zmanjšanje števila hudih prometnih nesreč s ciljem 0 mrtvih pešcev?

Ljubljana je zelo varno mesto, področju prometa in razvoju trajnostne mobilnosti pa smo v zadnjih desetih letih namenili izjemno veliko pozornosti. Zato z veseljem ugotavljamo, da tudi varnostne analize potrjujejo, da smo na pravi poti.

 Ukrepi, ki prispevajo k večji varnosti najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, so med drugim širitev cone za pešce, širitve pločnikov, preurejeni ali novi javni prostori v soseskah, širitev con umirjenega prometa v soseskah, ureditev širokih in udobnih površin za pešce ob vpadnicah, gradnja sredinskih otokov na vpadnicah in dvignjeni prehodi za pešce, urejanje varnih šolskih poti in javnega prostora v okolici šol. K še večji varnosti pešcev pa pripomore tudi naše mestno redarstvo, ki sodeluje v vseh nacionalnih akcijah s tega področja ter izvaja nadzor nad površinami, kjer so pešci še posebej izpostavljeni.

Glede na to, da je Policija kadrovsko podhranjena nas zanima, kako je z Mestnim redarstvom, namreč občani na obrobju Ljubljane pogrešajo prisotnost mestnih redarjev?

Zavedamo se, da je vidnost eden izmed ključnih dejavnikov, ki posamezniku da občutek večje varnosti, čeprav je Ljubljana po vseh nacionalnih in mednarodnih kazalcih izjemno varno mesto. Naši redarji sodelujejo tudi v mešanih patruljah s policijo, cilj pa je, da TRENUTNO število uniformiranih mestnih redarjev povečamo in še nadalje razvijamo mestno redarstvo v visoko profesionalno mestno varnostno strukturo po vzorih dobrih praks iz tujine.

Z razpisi za kandidate za nove mestne redarje, ki jih zanima dinamično, terensko delo v dobrobit meščanov, želimo na tem področju okrepiti delovanje mestnega redarstva.

V zadnjem času se govori o Urbanem varnostnem menedžerju, ki bi znotraj občinskih uprav oz. občin povezoval občane in upravo, ter pokrival področje lokalne varnostne problematike. Ali ste že razmišljali v Mestni občini o tem profilu strokovnjaka?

 Na Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena varnosti v lokalni skupnosti. Zanjo v ožjem smislu skrbita Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter mestno redarstvo, seveda pa prav vsaka služba znotraj svojega področja zagotavlja kakovostne pogoje za življenje, kar seveda pripomore tudi k še večji varnosti v mestu. Naši sodelavci so visoko usposobljeni, zato ocenjujemo, da za tovrstno delovno mesto trenutno ni potrebe.

Ljubljana, kot zelo varna prestolnica Slovenije postaja vsako leto bolj zanimiva za tuje turiste. Ali na področju zagotavljanja varnosti mest, izmenjujete kakšno dobro prakso s primerljivimi mesti iz tujine?

Seveda. Predstavniki mestnega redarstva se udeležujejo mednarodnih konferenc, kot je na primer Mednarodna konferenca mestnih policij glavnih mest Evropske unije, prav tako pa Ljubljana neposredno izmenjuje izkušnje z mestno policijo Rige, Torina, Trsta, Varšave, Madrida in drugih mest, kar se je izkazalo za dobro prakso. Skupaj z Generalno policijsko upravo in lokalno policijo mesta Antwerpen sodelujemo tudi v projektu PERICLES.

P.D.                                                                                                                          E: info@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.