Damjana Rojnik, inženirka varovanja in prvi posredovalec nudenja prve pomoči

0

Pri inženirju varovanja gre za novodobni poklic, ki zadnja leta zelo pridobiva na veljavi. Ali nam ga predstavite?

Vse hitrejši življenjski tempo nas vodi v spremembe, ki so glede na odziv tako posameznika kot celotne družbe neizbežne. Spreminja se način življenja in nenazadnje tudi sama družba. Želja po doseganju vedno višjih ciljev in boljšega življenjskega standarda, prinese s seboj tudi stranske učinke, ki pa se lahko kažejo tudi kot potreba po spremembah na področju varnosti in varovanja.

Tako kot na vseh področjih tudi zakonodaja sledi potrebam, ki jih narekuje način funkcioniranja današnje družbe. Lahko bi rekli, da za funkcionalno delovanje sistema potrebujemo več segmentov združenih v celoto, kar pa mora nekdo nadzorovati in skrbeti, da bo le ta zaključena in bo služila svojemu namenu.

Večina ljudi se bo pravzaprav vprašala, kaj inženir varovanja sploh počne, kakšna je njegova vloga in kakšne so njegove naloge? Inženir varovanja je oseba, ki mora biti prilagodljiva in se mora znati hitro odzivati, tako na zunanje kot notranje spremembe v organizaciji. Primarno skrbi za uveljavljanje varnostne politike in izpolnjevanja zahtev, ki so nepogrešljiv člen za učinkovito delovanje varnostnega sistema, organizacije, podjetja itd. Po hierarhiji je vpet v segment, ki skrbi za varnost in o svojih ugotovitvah ter predlogih za izboljšave neposredno poroča odgovorni osebi za varnost v organizaciji.

Pravočasno mora predvideti morebitne grožnje in temu primerno ukrepati. V vsakem trenutku mora biti sposoben hitrega prilagajanja in pravilnega ukrepanja, kar pa posledično pomeni, da mora posedovati tudi cel kup lastnosti, ki mu pomagajo, da je pri svojem delu lahko uspešen. Skratka naloga inženirja varovanja je hitro prepoznati varnostne grožnje, ter s svojimi znanji in strokovnim pristopom hitro in pravilno ukrepati. Kot tak je nepogrešljiv člen v delovanju organizacije oziroma podjetja. Ena njegovih ključnih nalog je tudi ozaveščanje varnostne kulture in prenašanje znanja na sodelavce in celotno organizacijsko strukturo zaposlenih v podjetju.

Kakšne so torej zaposlitvene poti in priložnosti tega poklica?

Področje delovanja inženirja varovanja bi lahko rekli, da je zelo široka. Glede na pomembnost področja in zahteve, ki narekujejo stalno prisotnost za zagotavljanje funkcionalnega delovanja nekega sistema, organizacije in njenega varnostnega sistema, kaj hitro ugotovimo da gre za zelo zahtevno in odgovorno delo. To pa že samo po sebi pomeni zadosten izziv, ki zagotavlja neprestano aktivno prisotnost pri izvrševanju strokovnih nalog in s tem skrb, da bo delo učinkovito in varnost v organizaciji na najvišjem možnem nivoju.

Danes si skoraj da ne moremo predstavljati večjega podjetja ali organizacije, brez sektorja varnosti in posledično inženirja varovanja. Ob dejstvu, da z vsakim dnem raste potreba po tovrstnem kadru, je logično sklepati, da so možnosti za zaposlitev več kot obetajoče.

 Študij nadaljujete na področju varnostnega menedžmenta, kjer vas zanima področje korporativne varnosti. Kateri segmenti korporativne varnosti vas najbolj zanimajo?

Glede na razsežnost področja, ko gre za korporativno varnost je vsekakor poznavanje celotnega segmenta pogoj za dobro in strokovno opravljanje nalog varnostnega menedžerja. Vsak človek bi naj samega sebe najbolje poznal in tako ima tudi najboljši vpogled v svoje sposobnosti in presojo, kaj mu najbolj odgovarja, oziroma na katerem področju se počuti najbolj kompetenten. Osebno se, glede na moj značaj in karakterne lastnosti, najbolj nagibam k področju Upravljanja s človeškimi viri in Varovanje ključnih informacij organizacije, pa tudi misel za delo na področje Upravljanja s tveganji, v meni vzbuja izredno zanimanje in predstavlja velik karierni izziv.

Ste tudi prvi posredovalec nudenja prve pomoči. Kakšno usposabljanje mora opraviti oseba, da je ustrezno usposobljena za izvajanje tovrstne pomoči?

Prvi posredovalec je pripravljen pomagati ljudem, katerih življenje je ogroženo. Zavedati se namreč moramo, da absolutne varnosti ni in se lahko vsakdo izmed nas v nekem trenutku znajde v situaciji, ko bo potreboval pomoč. Varnost in zdravje gresta nekako z roko v roki. Za pridobitev licence in naziva prvi posredovalec je potrebno opraviti dvodnevni tečaj in izpit oskrbe življenjsko ogroženih stanj. Znanje pa je potrebno redno letno obnavljati.

V primeru življenjsko ogroženih stanj šteje vsaka minuta, zato je pomembno, da je odzivni čas prvih posredovalcev čim krajši. Potrebni so predvsem v primerih, ko obstaja možnost, da na kraj dogodka pridejo pred reševalnim vozilom. Iz tega vidika menim, da bi morala biti mreža prvih posredovalcev še večja, s tem pa tudi informiranost prebivalstva, kdo je prvi posredovalec oziroma na koga v bližini se lahko posamezniki obrnejo v primeru življenjske nevarnosti, medtem ko čakajo na strokovno zdravstveno pomoč.

Prvega posredovalca prve pomoči bi morala imeti tudi vsaka organizacija.

Kje se Damjana Rojnik vidi čez 10 let?

Že od samega otroštva sem bolj raziskovalni tip osebe. Večji kot je problem, večji izziv predstavlja. Pravzaprav pa me je od nekdaj vodilo načelo, da problemi ne obstajajo, obstajajo le izzivi! Več kot je dogajanja, bolje se znajdem in zato bi rekla, da so mi na kožo pisane situacije, kjer je v kratkem času potrebno hitro in učinkovito odzivanje. Skozi vse svoje življenje dajem velik poudarek komunikaciji in odnosom med ljudmi. Mnenja namreč sem, da je s pravilnim pristopom in pravilnim komuniciranjem mogoče »premikati gore«. Iz tega naslova se brez težav vidim v kateri izmed velikih korporacij, saj velika organizacija sočasno pomeni veliko izzivov in hkrati ogromen poligon za izpopolnjevanje ter uresničevanje novih idej za izboljšave. Po pridobitvi še kako potrebnih izkušenj pa ni izključena tudi ideja o zagonu lastnega podjetja, ki se bo ukvarjalo s svetovanjem in nudenjem storitev vezanih na korporativno varnost. To bo hkrati tudi moj doprinos za lepšo in bolj varno prihodnost.

K. K.                                                                                                                 E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.