Civilisti za lokalno varnost

Skupino Civilist za lokalno varnost sestavljajo aktivni člani Slovenskega združenja za varen svet. Njihova glavna naloga je pomagati članom in ostalim občanom v okolju, kjer živijo. Člani aktivno delujejo na področju varnosti v lokalnem okolju, v soseskah, sodelujejo s policijo in drugimi službami in organi v lokalnem okolju ter ozaveščajo in informirajo občane/prebivalce sosesk o dogajanjih povezanih z lokalno varnostno problematiko. Glavni namen delovanja skupine je zavzemanje za čim višjo stopnjo varnosti, za dvig varnostne kulture in krepitev socialnega kapitala ter za preprečevanje kriminala v lokalnem okolju.

Član lahko postane vsak, ki:
  • je dopolnil 18 let;
  • izrazi željo po prostovoljnem delu in aktivnem  članstvu;
  • izpolnjuje splošne pogoje za članstvo v Slovenskem združenju za varen svet;
  • ni v kazenskem postopku oz ni bil nikoli kaznovan;
  • je oz želi biti aktiven v lokalnem okolju;
  • se bo izobraževal za potrebe delovanja na področju lokalne varnosti;
  • podpiše zaprisego, da bo ravnal v skladu s pravnim redom RS, da bo spoštoval pravila za delovanje skupine, in da si bo aktivno prizadeval za čim višjo stopnjo lokalne varnosti.

Člani akcijske skupine se redno izobražujejo in usposabljajo v sklopu Slovenskega združenja za varen svet in sicer s strokovnjaki za varnost, zaščito in varovanje ter v sodelovanju z ostalimi službami in organi. Področja izobraževanja so: splošna varnost in preprečevanje kriminala v lokalnem okolju (v soseskah/naseljih), osebna varnost in samozaščita, ravnanja in ukrepi v primerih nasilja v družini, prometna varnost in ostala lokalna problematika občanov.

Pridružite se in postanite član akcijske skupine: CIVILIST ZA LOKALNO VARNOST!

Na vašo pobudo vam v vašem lokalnem okolju pomagamo pri formiranju akcijske skupine. Kontaktirajte nas!

Za več informacij pišite na: info@varensvet.si in/ali andrej.kovacic@varensvet.si