Boj z bližine – s strelnim orožjem 1. del

0

V sestavni del opreme, ki jo uporablja telesni stražar za svoje delo, spada tudi orožje. Poleg pištole, ima telesni stražar lahko še sprej za osebno varnost (»solzivec«), palico (teleskopska palica ali »jezik«), lisice za vklepanje rok, elektro-šoker, nož, vendar je uporaba teh sredstev  pogojena z zakonom, ki ureja predpisano področje v posamezni državi kjer dela.

Slika 1: Oprema telesnega stražarja – orožje

 V tem članku se bo pisalo o temi pištole, z naznanilom, da je prezentacija te teme na nivoju »osnovnega tečaja za telesne stražarje«.

Ko govorimo o veščinah telesnega stražarja, s tem pa natančneje mislimo na »boj iz bližine z uporabo strelnega orožja«, moramo tovrstno aktivnost vnesti v dve različni okolji:

1. boj iz bližine z uporabo strelnega orožja v » običajnem okolju«

2. boj iz bližine z uporabo strelnega orožja v visoko-rizičnem okolju (high risk)

Pod točko 1 smo omenili v navednicah običajno okolje, ker je vprašanje koliko je okolje zares običajno, če pa se moramo posluževati strelnega orožja za zagotovitev ustreznega nivoja varnosti varovane osebe ali pa sebe. O tem, malo več kasneje.

Pod točko 2 razumemo, da je delo telesnega stražarja umeščeno v okolje, kjer je bistveno povečana nevarnost ali pa je to na pol vojno, če ne že vojno območje. Za delovanje v takšnem okolju mora telesni stražar biti usposobljen tudi glede rokovanja in taktike z »kratkim« in običajnim avtomatskim orožjem, potezne puške (shotgun) ter ostrostrelne puške. O tej temi se bo posebej pisalo v članku, ki bo opisoval specialistične tečaje »tactical firearms«, »high risk« in »counter sniper«.

Seveda pa je potrebno še enkrat omeniti, da je uporaba različnega orožja predpisana z zakonom o uporabi orožja v vsaki posamezni državi, v kateri se delo telesnega stražarja opravlja.

OSNOVNI TEČAJ ZA ROKOVANJE S PIŠTOLO

Slika 2: Detajl iz tečaja – polnjenje orožja v klečečem položaju

Poudariti je potrebno, da je pri IBA tečaj za rokovanje s pištolo razdeljen na tri stopnje:

 •  osnovna stopnja (izvede se na osnovnem tečaju za telesnega stražarja, ob predpostavki, da tečajnik nikoli poprej še ni uporabljal pištole)
 • 2. in 3. stopnja specialističnega – naprednega tečaja

Sedaj bomo najprej opredelili pojem pištole. Pištola je pojem za strelno orožje, ki se ga uporablja z eno roko in najpogosteje služi za neposredno samoobrambo in redkeje za uničevanje sovražnikove žive sile.

Osnovna delitev pištol:

 • pištola z enim nabojem (danes se najpogosteje uporablja za šport in lov)
 • pištola z več cevmi (najbolj poznan primer Derringer)
 • revolver
 • polavtomatska pištola
 • avtomatska pištola

Slika 3: različni tipi pištol

PRAVILA GLEDE VARNEGA ROKOVANJA S PIŠTOLO

Na žalost,  še vedno je veliko primerov, ko pride do samopoškodbe (strelec se sam sebe ustreli), poškodb ljudi v okolici osebe, ki je neprevidno ali nestrokovno uporabljala pištolo, ali pa celo do smrti strelca ali ljudi v njegovi okolici. Zabeležene so različne situacije na streliščih, v bankah, na cestah, itd, ko so telesne poškodbe zaradi orožja povzročili inštruktorji, športniki, lovci, zaposleni v policiji ali vojski, vsem pa je skupno samo eno –

NEPREVIDNO IN NESTROKOVNO ROKOVANJE Z OROŽJEM

Slika 4: Strelne rane

Zaradi tega posveča IBA organizacija veliko previdnost pri učenju rokovanja z orožjem v varnostnem smislu.

Nekaj osnovnih, najpomembnejših pravil za varno rokovanje s pištolo:

 • s pištolo vedno ravnajte kot, da je nabita in pripravljena za streljanje
 • cev nikoli ne obračajte proti drugi osebi ali samemu sebi
 • pred čiščenjem, odlaganjem ali predaji pištole drugi osebi vedno preverite, če je orožje prazno
 • prst položite na sprožilec samo kadar želite streljati v tarčo, v katero ste prej namerili
 • pištolo morate vedno hraniti prazno na varnem mestu, da ne pride drugim osebam v roke
 • umazano pištolo očistite takoj, ko je mogoče, zaradi vzdrževanja in zagotavljanja pravilnega delovanja
 • vedno uporabljajte samo originalno proizvedeno visoko kakovostno strelivo, enakega kalibra

 DELI PIŠTOLE

Slika 5: Sestavni deli pištole

Naslednja lekcija, ki se poučuje na IBA-tečaju so deli pištole. Sama predstavitev je odvisna od tipa pištole, ki smo jo izbrali za poučevanje in v kateri državi se tečaj odvija.

Pri nas uporabljamo najpogosteje pištole tipa Glock, HS 2000 in CZ (75 in 85). Po teoretičnem delu kandidati pristopijo k praktičnemu delu razstavljanja in sestavljanja pištole.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PIŠTOLE

Poznamo tudi primere, ko varnostniki niso znali očistiti orožje, saj na tečaju za varnostnika tega praktičnega dela izobraževalne institucije ne zagotavljajo. Čiščenje in vzdrževanje pištole je obvezna tema na IBA tečaju kot dodatek k temi o delih pištole in hkrati obveza, ki jo mora vsak kandidat posebej opraviti po praktičnem streljanju. Kandidat je seznanjen tudi o sredstvih za čiščenje pištole in samem načinu čiščenja.

Zamazana pištola zna zatajiti v trenutku prave uporabe ter na ta način posledično ogroziti življenje varovane osebe (VIP) in samega telesnega stražarja.

STRELIVO

Strelivo mora biti proizvedeno od poznanega proizvajalca, imeti mora rok uporabe, ustrezati mora kalibru pištole, hranjeno mora biti v suhem prostoru na varnem, izven dosega nepooblaščenim osebam in drugim osebam, ki jim je uporaba orožja prepovedana.

Telesni stražar mora poznati vrste streliva, njihove prednosti in slabosti v razmerju do drugih vrst, kako se hrani strelivo in specifičen način polnjenja okvirja.

Vir: gradivo IBA HQ

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.