Andrej Mrak, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Idrija

0

Ste predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Idrija, ki sodi med starejša gasilska društva v Sloveniji, kako se je pravzaprav začelo?

 Idrija se je razvijala kot močno rudarsko mesto. Prebivalstvo se je večalo in prav tako industrija. Ker nesreča tudi takrat ni stala križem rok, se je za potrebe rudnika in mesta formiralo prvo gasilsko društvo, ki je spadalo pod rudnik. Kmalu za tem, pa je nastalo še Gasilsko društvo Idrija mesto. Gasilci obeh društev so kmalu spoznali, da bi z združenimi močmi lažje in uspešnejše kljubovali nesrečam. Tako je nastalo enotno gasilsko društvo Idrija.

Foto: osebni arhiv

Kako je vaše društvo organizirano in kako deluje danes?

Kljub 5 kategoriji še vedno ostajamo društvo prostovoljcev brez poklicnega jedra. Društvo se financira s strani Ministrstva za obrambo ter s strani Občine Idrija, od koder prihaja glavnina sredstev.

S kakšnimi dogodki se pri vašem delu največkrat srečujete ob intervencijah?

Kot društvo širšega pomena se srečujemo z naravnimi nesrečami in nesrečami v prometu. Znotraj društva pa je organizirana tudi skupina prvih posredovalcev, katere aktivira ZD Idrija ob potrebni pomoči. Vsaka nesreča je za oškodovanca stresna in del tega stresa se prenese tudi na gasilce. Tukaj pa bi poudaril, da smo gasilci prav tako ljudje, s čustvi in ne roboti, ki tega stresa ne prinašajo domov, kot nekateri to razumejo.

Gasilstvo je ena temeljnih dejavnosti na področju zagotavljanja nacionalne varnosti, ali je po vašem mnenju področje in dejavnost v RS ustrezno urejena, ali obstajajo še kakšne rezerve, ki bi jih veljalo z državo dogovoriti?

Ja, res je. Gasilci smo vedno pogosteje poklicani na intervencije, katere prvotno niso bile gasilsko opravilo. Tukaj lahko govorimo od odmaševanja jaškov, odklepanje vrat in dvigal, pa do prometnih nesreč, katreih si danes brez gasilcev ne moremo predstavljati. Z večanjem populacije, prometa, industrije, športnih dejavnosti,… se število intervencij z leta v leto veča. Da bi kot društvo lahko zagotovilo stalno pripravljenost gasilcev za posredovanje, bi bilo smiselno, da se aktivnim članom nekako uredi status gasilca pri delodajalcu, katero bi pripomoglo k razumevanju za nenapovedano odsotnost.

Foto: Milan Skledar, vir Državni svet (Poveljnik Andrej Bezeljak in izr. prof. dr. Majo Garb iz Fakultete za družbene vede pri podelitvi plakete)

Aktivnosti vašega društva so bila prepoznana tudi širše, in sicer ste prejeli priznanje Varensvet za gasilsko društvo leta 2020, ki ga podeljuje Inštitut za varnostno kulturo v sodelovanju Slovenskega združenja za varen svet. Kakšni pa so načrti društva v prihodnosti?

Kot društvo se bomo še naprej trudili, da bodo ljudje na območju našega delovanja in po potrebi tudi širše, utrpeli čim manjšo škodo v primeru nesreče. Delali bomo na razvoju mladih gasilcev, ne bomo pa pozabili tudi na veterane, ki so nam zapustili bogato zgodovino gasilstva v Idriji.

K. K.                                                                                                        E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.