Analiza kakovosti policijskega dela v lokalnih skupnostih: Pogled prebivalcev Slovenije

0

Branko Lobnikar in Maja Modic

Povzetek

Policijsko delo v skupnosti je v strokovni javnosti sprejet sodobni koncept izvajanja policijskega dela v lokalnih okoljih in kot takega ga je v strateških dokumentih opredelila tudi slovenska policija. Raziskovalci policijske dejavnosti pojasnjujejo, da so zaželeni rezultati policijskega dela v skupnosti preprečevanje kriminalitete, zadovoljstvo prebivalcev z življenjem v skupnosti, rešene težave ter legitimnost in zakonitost policijskega dela ter zmanjšanje stopnje strahu pred kriminaliteto. V okviru policijskega dela v skupnosti je reaktivni pristop zamenjan s proaktivnim pristopom k reševanju problematike kriminalitete, nereda in ostalih vznemirjajočih okoliščin, ki prebivalce dokazano najbolj motijo. Cilj policijskega dela v skupnosti je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev z vidika varnostnih pojavov. V prispevku bomo na vzorcu prebivalcev različnih okolij v Sloveniji (n = 1.506) analizirali, kako prebivalci ocenjujejo kakovost implementacije policijskega dela v skupnosti v njihovih bivalnih okoljih. Za potrebe analize smo razvili merski instrument, ki ga sestavljajo štiri med sabo vsebinsko soodvisna področja: (a) kakovost stikov policistov s prebivalci, (b) stopnja zaznavanja kaznivih ravnanj v okolju, (c) občutek varnosti ter (d) stopnja skupnostne povezanosti prebivalcev. Uporabljen vprašalnik se je izkazal kot veljaven in zanesljiv instrument, ki je primeren za uporabo v slovenskem kulturnem okolju in daje praktikom in raziskovalcem dobre povratne informacije o kakovosti policijskega dela v skupnosti. Z uporabljenim vprašalnikom lahko namreč izmerimo indeks implementacije policijskega dela v vsako od analiziranih lokalnih skupnostih. Kot največji varnostni problem so anketiranci izpostavili kopičenje smeti in ničvrednega blaga v njihovem okolju, slaba tretjina anketirancev pa ocenjuje, da policisti pri svojih postopkih niso nepristranski. Kljub vsemu pa rezultati kažejo, da se prebivalci počutijo varne, da živijo v homogenih skupnostih in da načrtovan pristop policijskega dela v skupnosti po dobrem desetletju že daje pričakovane rezultate.

Ključne besede: policijsko delo v skupnosti, Slovenija, kakovost, strah pred kriminaliteto, varnost, lokalne skupnosti

Več v prispevku (stran 55), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov prve nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.