Ambasador šolske varnosti 2015/16 za OŠ – prijave odprte

0

PRAVILA IN POTEK IZBORA

Priznanje AMBASADOR VARNOSTI 2015/16 podeljujeta IVK Inštitut za varnostno kulturo in Slovensko združenje za varen svet, v okviru brezplačnih projektov MOJA ŠOLA-VARNA ŠOLA.

Namen podelitve priznanja je identificirati tiste učence in zaposlene v osnovnih šolah, ki so še posebej veliko prispevali k čim višji stopnji varnostne kulture v šolskem prostoru in k promociji varne šole. Pri tem izstopajo iz povprečja ter so vzor in motivacija za druge posameznike.

Na ta način lahko šole promovirajo aktivnosti za varnost v šolah in spodbudijo učence in zaposlene k čim višji varnostni kulturi, torej k zavedanju, da je edina prava pot, ne ogrožati sebe in drugih. Pri tem je pomembno zavedanje, da lahko vsak s svojim vedenjem pripomore k čim bolj varnem šolskem okolju. Še posebej so dobrodošli primeri, konkretnih dogodkov, kjer se je kandidat/ka še posebej izkazala, zaščitila ali pomagala žrtvam nasilja, preprečila nasilje ipd.

POGOJI ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA DODELITEV NAZIVA

Razpisni pogoji in kandidatura

Predlagani učenec/učenka in/ali zaposleni v šoli, ima posebne zasluge na področju čim višje stopnje varnosti v šoli. S svojim vedenjem in zavedanjem pomena varnostne kulture ter z aktivnostmi na področju varnosti v šoli, je vzor in motivacija za druge posameznike. Kandidat/ka se še posebej zavzema za pomoč učencem, ter s tem prispeva k zmanjševanju nasilja v šoli.

Šole pri prijavi pošljejo naslednje podatke, ki se nanašajo za predlagano osebo:

  • ime in priimek;
  • funkcija osebe (učence/ka, strokovni delavec ipd);
  • naziv šole;
  • obrazložitev podanega predloga (vsaj 100 besed)

POTEK IZBORA/PRIJAVE IN PREDLOGI KANDIDATOV

Informativno prijavo, da bo šola sodelovala posredujete na: andrej.kovacic@institut-ivk.si. Predloge kandidatov posredujete na običajnem dokumentu šole do 31. avgusta 2016.

Med predlaganimi kandidati bo strokovna komisija izbrala AMBASADORJA VARNOSTI 2015/16, v kategoriji učenci in zaposleni. Izbrana je lahko samo ena oseba, in sicer med prispelimi kandidati za učence, in ena oseba med prispelimi kandidati zaposlenih v šoli.   

PODELITEV PRIZNANJA 

Prejemnika priznanja in naziva AMBASADOR VARNOSTI 2015/16 bosta obveščena pred podelitvijo. Priznanje jima bo podeljeno na 3. IVK konferenci: Varnost in (ne)nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih 2016 v Ljubljani.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.