6. IVK konferenca 2023: varnost in nenasilje v vzgojno izobraževalnih zavodih – Vloga inštitucij in skupnosti, 18. 04. 2023

0

Dne 18. 04. 2023 bo v organizaciji IVK Inštituta za varnostno kulturo v Ljubljani potekala že 6. IVK konferenca na temo varnosti in nenasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Letošnja rdeča nit dogodka bo, Vloga inštitucij in skupnosti.

Ko govorimo o varni lokalni skupnosti, ne smemo pozabiti na zelo pomembno področje, kot je vzgojno izobraževalna skupnost. Varna lokalna skupnost se začne doma in se za otroke/mladostnike, kot za vzgojitelje ter učitelje/pedagoške delavce nadaljuje v vrtcih in šolah. Varna vzgojno izobraževalna skupnost potrebuje sodelovanje inštitucij in širše skupnosti. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo zaposleni v vrtcih in šolah, ki skupaj s starši pomagajo pri razvoju in oblikovanju osebnosti otrok in mladostnikov, da bodo v prihodnosti lahko soustvarjali (bolj) varno skupnost.

Komu je konferenca namenjena?

 • zaposlenim v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah,
 • zaposlenim v Centrih za socialno delo,
 • varnostnem osebju, ki izvaja varovanje v VIZ,
 • ostali zainteresirani javnosti.

OTVORITEV KONFERENCE

 • Andrej Kovačič, vodja programsko-organizacijskega odbora

UVODNI NAGOVORI

 • dr. Simon Slokan, glavni inšpektor, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS
 • Boštjan Poklukar, minister, Ministrstvo za notranje zadeve RS

PREDAVATELJI

 • mag. Jride Mršnik Poljšak, okrožna državna tožilka, Vloga tožilstva v primeru storitve kaznivih dejanj v okviru šole in obravnavanje mladoletnih žrtev kaznivih dejanj, Vrhovno državno tožilstvo RS
 • dr. Simon Slokan, glavni inšpektor, Vloga inšpektorata za šolstvo na področju varnosti v vzgojno izobraževalnih zavodih, Inšpektorat RS za šolstvo
 • Radovan Radetić, Otroci in mladostniki v primežu nasilja, Zavod Aleksandra
 • Irena Velič, Otroci in mladostniki v stiski, pomoč v okviru CSD, Center za socialno delo Ljubljana Šiška
 • Borut Kariž, odvetnik, Odgovornost in pravni vidiki zagotavljanja varnosti v vzgojno izobraževalnih zavodih
 • Bernarda Škrabar Damnjanović, detektivka, Prepovedane droge, grožnja otrokom, mladostnikom in skupnosti, DVA Agencija
 • Andrej Kovačič, Varna šola/varni vrtec, – primeri dobre prakse, IVK Inštitut za varnostno kulturo
 • Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto, Spletna varnost otrok, Uprava kriminalistične policije, GPU
 • Matic Novak, (Ne)varnost pri ADHD, Modri junaki
 • Monika Klun, mag. var., asistentka s področja kriminologije, Nasilje odraslih otrok nad starši in povezava z nasiljem v vzgojno-izobraževalnih zavodih, Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru
 • Kristina Bratina, Preventivno delovanje ter vzpostavljanje spodbudnega in varnega učnega okolja. Zavod RS za šolstvo
 • Rado Božič, višji samostojni policijski inšpektor, Medvrstniško nasilje – pristojnosti in aktivnosti policije. Oddelek za javni red in mir, Uprava uniformirane policije, GPU.

Kotizacija, ki vključuje udeležbo na konferenci, potrdilo o udeležbi, darilo, pijačo (kava, čaj, voda, sok) in kosilo, znaša 90,00 EUR (z DDV). 

Za prijavo udeležbe na konferenci ali za dodatne informacije pišite na: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.