5. DAN NACIONALNE VARNOSTI – 21. OKTOBER 2020

0

5. DAN NACIONALNE VARNOSTI 2020

Dogodek bo potekal dne, 21. 10. 2020 v organizaciji, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, IVK Inštituta za varnostno kulturo in Slovenskega združenja za varen svet.

Nosilci programsko-organizacijskega odbora 5. DNV 2020: Andrej KOVAČIČ, doc. dr. Maja GARB, izr. prof. dr. Andrej SOTLAR, prof. dr. Marjan MALEŠIČ

9.30 – 10.15 UVODNI NAGOVORI

Povezuje: Kristijan KOS

Pozdravni nagovori

– izr. prof. dr. Andrej SOTLAR, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

– g. Andrej KOVAČIČ, vodja programsko organizacijskega odbora DNV 2020

– doc. dr. Maja Garb, predstojnica katedre za obramboslovje, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Osrednji nagovor

– g. Aleš HOJS, minister za notranje zadeve Republike Slovenije

10.15 – 12.15 OKROGLA MIZA o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

Sodelujoči: predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Generalštaba Slovenske vojske in Slovenske policije

Moderator: prof. dr. Marjan MALEŠIČ

12.15 – 12.30 PODELITEV PRIZNANJ

13.00 – 17.00

 STROKOVNA PREDAVANJA

ORGANIZATOR: IVK inštitut za varnostno kulturo, Slovensko združenje za varen svet

1) 13.00 – 13.30, polkovnik dr. Igor CEBEK, načelnik Sektorja Katedre vojaških ved, Pomen bojnega potenciala SV pri izvajanju nalog SV – vojaške obrambe

2) 13.30 – 14.00, dr. Darijo LEVANIĆ, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. Pritožbeni postopki zoper delo policije (protesti, postopki policije pri ugotavljanju ID itd)

3) 14.00 – 14.30, Klemen GABRŠČEK, Mestno redarstvo Ljubljana, Delo Mestnega redarstva ob razglasitvi epidemije CoVid19 – dileme in izzivi

4) 14.30 – 15.00, tema informacijska varnost

5) 15.00 – 15.30, dr. Simon SLOKAN, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorat RS za šolstvo in šport – izkušnje, vizija in doprinos k varnosti

6) 15.30 – 16.00, dr. Robert RADKOVIČ, Korporativna varnost in sistemi nacionalne varnosti

7) 16.00 – 16.30, Samuel FRIŠKIČ, Alojz KAVAŠ, Kocljevina, Samooskrba in samozadostnost, kot temelja prehranske in nacionalne varnosti

ORGANIZATOR: Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD

13:00-14:30 Počastitev 20. obletnice Resolucije VS OZN 1325 o ženskah, miru in varnosti ter z njo povezanih resolucij, ki skupaj tvorijo Agendo 1325 o ženskah, miru in varnosti

1) Petra ZALOŽNIK, Uvodni pozdrav in predstavitev skupine Ženske za mir in varnost IRVD

2) Tanja TUMA, pisateljica in zagovornica pravic književnic, Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira in mednarodni odbor PIWWC

3) Dr. Maja MODIC, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, ženske v oboroženih silah s poudarkom ugotovitev v Slovenski policiji

4) Vladimira Violeta MESARIČ JAZBINŠEK, evangeličanska duhovnica in namestnica vojaškega vikarja v Slovenski vojski

5) Predstavnica lokalne skupnosti (čakamo potrditev)

14:30-14:45 Odmor 14:45-16:15 Načelo previdnosti, koncept odpornosti in gender pristop k zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti

6) Mag. Bećir KEČANOVIĆ, Načelo previdnosti in njegov pomen v odnosu na z Ustavo določeni sistem generalne klavzule »javna varnost«: kaj smo se naučili iz izkustva s covidom-19

7) Domen KONČAN, mag. prava, Javna varnost skozi sodno prakso ESČP in Sodišča EU

8) Skupna razprava: Previdnost, odpornost in vključevanje skupnega potenciala raznolikosti – gender pristop k zagotavljanju javne varnosti in odpornosti na nesreče v lokalnem okolju; kampanja UN DRR: Odporni na nesreče – Moje mesto se pripravlja (My city is getting ready).

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.